fbpx

Bài suy niệm Thứ Ba Tuần 5 MC

09.4.2019     THỨ BA TUẦN 5 MC-C
“Đấng đã sai tôi vẫn ở với tôi; vì tôi hằng làm những điều đẹp ý Người.”


Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. (Ga 8,21-30)
Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng: “Tôi ra đi, các ông sẽ tìm tôi, và các ông sẽ mang tội mình mà chết. Nơi tôi đi, các ông không thể đến được.” Người Do-thái mới nói: “Ông ấy sẽ tự tử hay sao mà lại nói: ‘Nơi tôi đi, các ông không thể đến được’?”Người bảo họ: “Các ông bởi hạ giới; còn tôi, tôi bởi thượng giới. Các ông thuộc về thế gian này; còn tôi, tôi không thuộc về thế gian này.Tôi đã nói với các ông là các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết. Thật vậy, nếu các ông không tin là Tôi Hằng Hữu, các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết.”Họ liền hỏi Người: “Ông là ai?” Đức Giê-su đáp: “Hoàn toàn đúng như tôi vừa nói với các ông đó.Tôi còn có nhiều điều phải nói và xét đoán về các ông. Nhưng Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật; còn tôi, tôi nói lại cho thế gian những điều tôi đã nghe Người nói.”Họ không hiểu là Đức Giê-su nói với họ về Chúa Cha.Người bảo họ: “Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu, và biết tôi không tự mình làm bất cứ điều gì, nhưng Chúa Cha đã dạy tôi thế nào, thì tôi nói như vậy.Đấng đã sai tôi vẫn ở với tôi; Người không để tôi cô độc, vì tôi hằng làm những điều đẹp ý Người.” Khi Đức Giê-su nói thế, thì có nhiều kẻ tin vào Người.


Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:
Chúng ta được sinh ra bởi tình yêu, được nuôi dưỡng trong tình yêu và chúng ta sống vì tình yêu. Do đó, Tình Yêu là nguồn cội và cũng là cùng đích của con người. TÌNH YÊU ấy chính là Thiên Chúa: “Thiên Chúa là Tình Yêu” (1Ga 4, 8). Yêu thương chính là bản chất của Thiên Chúa.

Khi nói về Chúa Cha, Chúa Giêsu luôn diễn tả cho ta thấy tương quan tình yêu giữa Ngài với Cha: Cha yêu Con và hài lòng về Con, Con yêu Cha và luôn làm hài lòng Cha. Cha sai Con và luôn ở với Con, không để Con một mình (x.Mt 3, 17; Mc 1, 11; Lc 3 ,22; Ga 8, 29).

Ngoài ra, Tin Mừng cũng cho ta thấy tương quan giữa Đức Maria với Thiên Chúa cũng y như vậy: “Đức Chúa ở cùng Bà”, “vì Bà đẹp lòng Thiên Chúa” (Lc 1, 28.30). Như thế, Mẹ là thụ tạo duy nhất có một mối tương quan đặc biệt với Ba Ngôi Thiên Chúa: “Người đã được trao tặng chức vụ và phẩm giá là thân mẫu của Con Thiên Chúa, và vì thế trở thành ái nữ của Chúa Cha và Đền thờ của Chúa Thánh Thần” (HT 53).[1]

Chúng ta muốn tìm hiểu Mẹ đã sống tương quan tình yêu ấy với Thiên Chúa như thế nào?

Các sách Tin Mừng nói quá ít về Mẹ, cũng như “còn có nhiều điều khác Ðức Giêsu đã làm; nếu viết lại từng điều một, thì tôi thiết nghĩ: cả thế giới cũng không đủ chỗ chứa các sách viết ra.” (Ga 21, 25). Do vậy, ta có thể suy được rằng: để đẹp lòng Thiên Chúa như Chúa Giêsu, thì đời sống của Mẹ cũng phải hoàn toàn nên một với đời sống của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu hoàn toàn quy hướng về Chúa Cha trong tư tưởng, lời nói và hành động: “tôi không tự mình làm bất cứ điều gì, nhưng Chúa Cha đã dạy tôi thế nào, thì tôi nói như vậy… vì tôi hằng làm những điều đẹp ý Người” (Ga 8, 28-29). Cũng vậy, Mẹ luôn chu toàn tất cả mọi điều Luật Chúa truyền dạy (Lc 2, 22-24.39.41-42), và còn sẵn sàng lắng nghe để thực hiện những điều Chúa ngỏ ý với Mẹ dù ý đó trái ngược với ý của Mẹ: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1, 38).

Sống Tin Mừng với Mẹ:
Mẹ cũng dạy chúng ta cách sống tương quan tình yêu đó với Thiên Chúa: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo” (Ga 2, 5).

Vậy ngày hôm nay, Chúa đang muốn tôi làm gì?

– Khi làm việc bổn phận, Chúa muốn tôi làm với tất cả tinh thần trách nhiệm, với lòng yêu mến, không cẩu thả; như Mẹ luôn chăm chỉ làm việc cho đẹp lòng Chúa.

– Khi tiếp xúc, Chúa muốn tôi nói lời bác ái với với anh chị em tôi, như Mẹ luôn nói lời tốt lành…

Cầu nguyện với Mẹ:
Hát: “Hỡi Mẹ đầу ơn phúc, đời đời diễm phúc, Chúa ở cùng Mẹ. Hỡi Mẹ đầу ơn phúc là người diễm phúc đã sinh Con Chúa Trời. Hỡi Mẹ đầу ơn phúc, Mẹ hằng cứu giúp, xin cứu giúp con. Trên đường đời con đi gặp nhiều gian nguу, Mẹ chớ quên con.”

“Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.”

————————————–

[1]http://daminhvn.net/tai-lieu/duc-maria-trong-moi-tuong-quan-voi-chua-ba-ngoi-3236.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *