fbpx

Bài suy niệm Thứ Tư Tuần 5 MC

10.4.2019     THỨ TƯ TUẦN 5 MC-C
“Các ông tìm cách giết tôi, vì lời tôi không thấm vào lòng các ông.”


Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. (Ga 8,31-42)
Khi ấy, Đức Giê-su nói với những người Do-thái đã tin Người rằng: “Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi; các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông. ”Họ đáp: “Chúng tôi là dòng dõi ông Áp-ra-ham. Chúng tôi không hề làm nô lệ cho ai bao giờ. Làm sao ông lại nói: các ông sẽ được tự do? ”Đức Giê-su trả lời: “Thật, tôi bảo thật các ông: hễ ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội. Mà kẻ nô lệ thì không được ở trong nhà luôn mãi, người con mới được ở luôn mãi. Vậy, nếu người Con có giải phóng các ông, thì các ông mới thực sự là những người tự do.Tôi biết các ông là dòng dõi ông Áp-ra-ham, nhưng các ông tìm cách giết tôi, vì lời tôi không thấm vào lòng các ông.Phần tôi, tôi nói những điều đã thấy nơi Cha tôi; còn các ông, các ông làm những gì đã nghe cha các ông nói. ”Họ đáp: “Cha chúng tôi là ông Áp-ra-ham.”Đức Giê-su nói: “Giả như các ông là con cái ông Áp-ra-ham, hẳn các ông phải làm những việc ông Áp-ra-ham đã làm.Thế mà bây giờ các ông lại tìm giết tôi, là người đã nói cho các ông sự thật mà tôi đã nghe biết từ Thiên Chúa. Điều đó, ông Áp-ra-ham đã không làm.Còn các ông, các ông làm những việc cha các ông làm.”

Họ mới nói: “Chúng tôi đâu phải là con hoang. Chúng tôi chỉ có một Cha: đó là Thiên Chúa!” Đức Giê-su bảo họ: “Giả như Thiên Chúa là Cha các ông, hẳn các ông phải yêu mến tôi, vì tôi phát xuất từ Thiên Chúa và bởi Thiên Chúa mà đến. Thật thế, tôi không tự mình mà đến, nhưng chính Người đã sai tôi.”


Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:
Thánh sử Gioan đã mở đầu Tin Mừng của Ngài bằng những lời rất trang trọng để giới thiệu Chúa Giêsu là Ngôi LờiThiên Chúa: “Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời.Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa” (Ga 1,1). Ngài đã đến để ban ân sủng và sự thật (Ga 1, 17), nhưng không được tiếp nhận. “Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa” (Ga 1,12; ).

Trong bài Tin Mừng hôm nay, chính Chúa Giêsu mặc khải cho chúng ta biết về nguồn gốc và sứ mạng của Ngài: Ngài phát xuất từ Thiên Chúa, Ngài chính là Sự Thật, đến để giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi (Ga 8,32.36), và ban ân sủng để ta được làm con cái Thiên Chúa. Nhưng lý do người ta không đón nhận Chúa là “vì lời tôi không thấm vào lòng các ông” (Ga 8,37).

Duy chỉ có Mẹ Maria, Mẹ không chỉ để cho Lời Chúa thấm vào lòng, mà “Mẹ ấp ủ thẳm sâu Lời Chúa, Mẹ cưu mang Lời tận đáy lòng. Lời trong máu trong tim lớn dậy, Lời sinh ra từ lòng Mẹ dịu dàng”[1].

Mẹ đón nhận Lời Chúa, ấp ủ và cưu mang Lời Chúa (Lc 1,26-38), nhưng đồng thời Mẹ cũng “ở lại trong Lời Chúa” (Ga 8,31) khi Mẹ ghi nhớ Lời Chúa và “suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lc 2,19.51).

Chúa Giêsu nói ai ở lại trong Lời Chúa thì sẽ được biết Sự Thật, và Sự Thật sẽ giải phóng người đó (Ga 8,31). Qua lời kinh Magnificat (Linh hồn tôi ngợi khen Chúa), ta thấy được kinh nghiệm của Mẹ khi ở lại trong Lời Chúa: Mẹ đã biết Sự Thật – sự thật về chính Mẹ là “phận nữ tỳ hèn mọn” (Lc 1, 46-55) được Chúa thương giải thoát, và Sự Thật về chính Chúa là Đấng Toàn Năng, Đấng đã thực hiện lời hứa thương xót với Abraham và dòng dõi ông đến muôn đời, và Mẹ đã hân hoan ca tụng Chúa.

Sống Tin Mừng với Mẹ:
Ngày hôm nay, Chúa Giêsu cũng muốn tỏ cho tôi biết Sự Thật – Sự Thật của Chúa và sự thật về chính tôi. Tôi cần chạy đến với Mẹ, để xin mẹ dạy tôi biết cách đón nhận Lời Chúa, ghi nhớ và suy niệm Lời Chúa, để sống (thực hành) Lời Chúa cách vui tươi như Mẹ.

Tôi tin rằng: khi tôi chân thành đón nhận Lời Chúa, và dám để cho Lời Chúa chiếu rọi vào cuộc sống của tôi, tôi sẽ nhận biết được sự thật của tôi: những tội lỗi, những thói hư tật xấu vẫn đang kìm hãm tôi… và Lời Chúa cũng sẽ cho tôi được nhận biết Sự Thật của Chúa là Đấng thương xót tôi và thí mạng vì tôi.

Cầu nguyện với Mẹ:
Lạy Maria, xin trợ giúp con.
Xin Mẹ giúp con biết dọn mình xứng đáng mỗi khi con đến rước Thánh Thể và nghe Lời Chúa. Xin Mẹ dọn lòng con để Chúa Giêsu Con Mẹ được hài lòng vừa ý khi Ngài ngự đến lòng con, để Ngài luôn ưa thích ở mãi trong đó.

Xin Mẹ dạy con biết ở lại với Ngài trong tư tưởng, nhớ Ngài khi ăn uống, khi nghỉ ngơi, khi làm việc … để con cảm nghiệm được sâu xa tình yêu thương xót của Ngài, và để con tiếp tục sẻ chia lòng thương xót ấy cho mọi người xung quanh con.

“Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.”

————————————————–

PHÚC THAY
– Mẹ ấp ủ thẳm sâu Lời Chúa, Mẹ cưu mang Lời tận đáy lòng. Lời trong máu trong tim lớn dậy, Lời sinh ra từ lòng Mẹ dịu dàng. Lời bước vào cõi đời nhân thế, Mẹ dõi theo thầm lặng vô cùng. Lời loan báo tin vui Nước Trời, Mẹ đắm trong mầu nhiệm hồng ân.

Đk: Phúc thay lòng đã cưu mang, phúc thay hồn lắng nghe Lời, và thực thi theo Lời Chân Lý, Lời đem lại sự sống muôn đời.

– Lời đón nhận đồi cao thập giá, Lời mang theo loài người khốn cùng. Mẹ đứng đó mênh mông đất trời, hoà với con trọn vẹn cả cuộc đời. Đoàn con hèn cúi đầu cảm mến, nguyện bước theo đời Mẹ nhiệt thành. Đời nhân thế ưu tư khát vọng, được sống trong mầu nhiệm tình thương.

    1.  

[1] Lm Giuse Đặng Chí San.OP – Bài hát “Phúc Thay”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *