fbpx

Bài suy niệm Thứ Hai trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

22.4.2019     THỨ HAI TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH
“Đức Giê-su nói với các bà:Chị em đừng sợ!”


Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 28,8-15)
Khi ấy, các người phụ nữ vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giê-su hay.

Bỗng Đức Giê-su đón gặp các bà và nói: “Chào chị em!” Các bà tiến lại gần Người, ôm lấy chân, và bái lạy Người.Bấy giờ, Đức Giê-su nói với các bà:Chị em đừng sợ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Ga-li-lê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó.”

Các bà đang đi, thì có mấy người trong đội lính canh mồ vào thành báo cho các thượng tế biết mọi việc đã xảy ra.Các thượng tế liền họp với các kỳ mục; sau khi bàn bạc, họ cho lính một số tiền lớn, và bảo: “Các anh hãy nói như thế này: Ban đêm đang lúc chúng tôi ngủ, các môn đệ của hắn đã đến lấy trộm xác.Nếu sự việc này đến tai quan tổng trấn, chính chúng tôi sẽ dàn xếp với quan và lo cho các anh được vô sự.”Lính đã nhận tiền và làm theo lời họ dạy. Câu chuyện này được phổ biến giữa người Do-thái cho đến ngày nay.


Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:
“Nim vui Tin Mng có sc kha lp bao trái tim và cuc sng ca tt c nhng ai được gp g Đc Giêsu”[1].

Thật vậy, các người phụ nữ này đã chứng kiến cuộc tử hình quá đỗi khủng khiếp đến từng chi tiết của Thày Giêsu, nhưng khi an táng lại quá đỗi sơ sài. Chính vì thế, các bà nôn nóng chờ đợi ngày lễ nghỉ kết thúc, để có thể đem thêm thuốc thơm tẩm liệm xác Thầy. Điều các bà tìm chỉ là một “Thầy Giêsu đã bị đóng đinh” và đã chết. Chắc chắn các bà chưa nguôi tâm trạng não nề và sầu thảm.

Thế nhưng, khi được sứ thần nói cho biết “Chúa sống lại rồi”, và khi chính Chúa Giêsu đón gặp các bà, thì tất cả nỗi buồn sầu như tan biến hết. Vừa được nghe thiên thần loan báo tin mừng, vừa được gặp chính Chúa hiện ra củng cố đức tin, Chúa trấn an “Chị em đừng sợ”, các bà được thêm vững mạnh để đi loan báo Tin Mừng Phục Sinh.

Chúa Giêsu Phục Sinh đã đáp lại tấm lòng của các phụ nữ này khi Ngài đón gặp và trấn an các bà, thì chắc chắn Ngài cũng đã hiện ra với Đức Maria Mẹ Ngài từ trước đó, để làm cho trái tim đau khổ của Mẹ được chan chứa vui mừng. Vì hơn ai hết, Mẹ đã liên kết mật thiết với Chúa trong đau khổ và tận cùng là cái chết, thì khi Chúa Phục Sinh, Mẹ cũng sẽ là người được gặp Chúa trước tiên. Mẹ là người đầu tiên được đón nhận ơn cứu độ do công nghiệp của Chúa.

Thật vậy, Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo viết: “Ðức Trinh Nữ Diễm Phúc Maria, đã được gìn giữ khỏi mọi tỳ ố nguyên tội ngay từ lúc thụ thai, do ân sủng và tình thương đặc biệt của Thiên Chúa toàn năng, nhờ công nghiệp của Ðức Giêsu Kitô Ðấng Cứu Ðộ loài người” (DS 2803)[2]

Qua mẫu Ảnh hay làm phép lạ, Mẹ đã loan báo cho thế giới về ơn cứu độ mà chính Mẹ đã nhận lãnh, đó là đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội (mặt trước mẫu ảnh). Mẹ cũng tiếp tục loan báo cho chúng ta Tin Mừng cứu độ xuất phát từ mầu nhiệm Thập giá-khổ nạn và Phục Sinh của Chúa Kitô, mà chính Mẹ được hiệp thông sâu xa với Chúa trong mầu nhiệm ấy (mặt sau mẫu ảnh)[3].

Sống Tin Mừng với Mẹ:
Như Mẹ Maria, tôi cũng mong muốn được gặp gỡ Đấng Phục Sinh, để nhận được ơn cứu độ. Vì “những người đón nhận ơn cứu độ của Ngài được giải thoát khỏi mọi tội lỗi, nỗi đau cùng sự đơn côi và trống vắng nơi nội tâm của mình.”[4] qua việc Tham dự Thánh lễ và siêng năng lãnh nhận các bí tích, nhất là rước Mình thánh Chúa vào tâm hồn. (hoặc một việc nào khác…)

Khi cảm nhận được Niềm Vui Cứu Độ, tôi mới có thể ra đi loan báo Tin Mừng cho người khác.

Cầu nguyện với Mẹ:
(Đọc thật chậm ba lần câu kinh chính Mẹ dạy chúng ta):

“Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.”


[1]Tông huấn Evangelii Gaudium (Niềm vui Tin Mừng) của ĐTC Phanxicô – số 1.https://dongten.net/2013/12/02/ban-dich-tong-huan-evangelii-gaudium-niem-vui-tin-mung-cua-dtc-phanxico-phan-1/
[2]https://vi.wikipedia.org/wiki/Đức_Mẹ_Vô_ Nhiễm_ Nguyên_ Tội
[3]https://gdanhducmebanon.org/gioi-thieu-ve-anh-duc-me
[4]Tông huấn Evangelii Gaudium (Niềm vui Tin Mừng) của ĐTC Phanxicô – số 1.https://dongten.net/2013/12/02/ban-dich-tong-huan-evangelii-gaudium-niem-vui-tin-mung-cua-dtc-phanxico-phan-1/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *