fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ HAI TUẦN II PHỤC SINH

29.4.2019 THỨ HAI TUẦN II PHỤC SINH
Không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí


Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. (Ga 3,1-8)
Trong nhóm Pha-ri-sêu, có một người tên là Ni-cô-đê-mô, một thủ lãnh của người Do-thái.Ông đến gặp Đức Giê-su ban đêm. Ông nói với Người: “Thưa Thầy, chúng tôi biết: Thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến. Quả vậy, chẳng ai làm được những dấu lạ Thầy làm, nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy.”Đức Giê-su trả lời: “Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể thấy Nước Thiên Chúa, nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên.”Ông Ni-cô-đê-mô thưa: “Một người đã già rồi, làm sao có thể sinh ra được? Chẳng lẽ người đó có thể trở vào lòng mẹ lần thứ hai để sinh ra sao?”Đức Giê-su đáp: “Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí.Cái bởi xác thịt sinh ra là xác thịt; cái bởi Thần Khí sinh ra là thần khí.Ông đừng ngạc nhiên vì tôi đã nói: các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. Gió muốn thổi đâu thì thổi; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi Thần Khí mà sinh ra thì cũng vậy.”


Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:
Chúng ta đang sống trong mùa Phục Sinh, là thời gian thuận tiện cho chúng ta chiêm ngắm mầu nhiệm Chúa sống lại và sự sống đời sau của con người. Cuộc sống hiện tại của chúng ta có khởi đầu và cũng sẽ kết thúc, do đó chúng ta mong được sống lại như Chúa. Sự sống tự nhiên cần không khí thế nào, thì sự sống siêu nhiên trong Thiên Chúa cũng cần đến Thần Khí thế ấy.

Việc ông Nicôđêmô đến gặp Chúa Giêsu ban đêm, và Chúa Giêsu đã nói với ông về việc sinh lại bởi nước và Thần Khí, nhắc cho chúng ta nhớ đến buổi đầu của công trình sáng tạo:bóng tối bao trùm vực thẳm, và thần khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước (St 1,1), và từ đó phát sinh sự sống muôn loài.

Rồi khi Chúa Giêsu trút hơi thở trên thập giá, Người gục đầu xuống và trao Thần Khí.” (Ga 19,30) cùng với nước và máu chảy ra từ Trái tim người[1], từ đó phát sinh sự sống mới cho tất cả chúng ta. Đó là cuộc sáng tạo lần thứ hai. Nhờ cuộc sáng tạo này, chúng ta không chỉ được lại sự sống, mà còn được ơn làm con cái của Thiên Chúa, được cùng với Chúa Giêsu gọi Thiên Chúa là Cha: Khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm con một người đàn bà, và sống dưới Lề Luật, để chuộc những ai sống dưới Lề Luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử. Để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai Thần Khí của Con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên: “Áp-ba, Cha ơi!” (Gl 4,4-6). Như thế, việc chúng ta được trở nên con cái Thiên Chúa, được có sự sống của Thiên Chúa cũng là nhờ tác động của Thần Khí.

“Người đàn bà” được nói đến ở đây – Người đã sinh ra Con Thiên Chúa – không ai khác ngoài Đức Maria. Chính Mẹ – nhờ tác động của Thần Khí Thiên Chúa, đã sinh cho chúng ta Đức Giêsu Kitô mà nhờ Ngài, với Ngài và trong Ngài – chúng ta mới được gọi Thiên Chúa là Cha của chúng ta – Đấng ngự trên trời[2]. Được làm con cái Thiên Chúa, chúng ta tin tưởng sẽ được sống mãi với Ngài, vìkẻ nô lệ thì không được ở trong nhà luôn mãi, người con mới được ở luôn mãi.” (Ga 8, 35).

Chúng ta hết lòng biết ơn Mẹ Maria. Chúng ta yêu mến Mẹ, noi gương Mẹ và làm các việc tôn kính Mẹ thật là chính đáng. Mẹ đã sinh Đấng Cứu thế cho chúng ta, Mẹ còn hiệp thông mật thiết với Người trong cuộc khổ nạn, đặc biệt dưới chân Thánh giá, để chúng ta được sinh lại nhờ Nước và Thần Khí. Qua đó, Mẹ cũng nhận lãnh sứ mạng làm Mẹ chúng ta.

Sống Tin Mừng với Mẹ:
Ý thức mình là con cái Thiên Chúa và cũng là con cái của Mẹ, tôi quyết tâm:

– Yêu mến Mẹ nhiều hơn, được thể hiện qua việc lần chuỗi Mân côi mỗi ngày, đeo Ảnh Mẹ và năng đọc câu kinh Mẹ dạy: Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội …

– Nói về Mẹ cho người khác, để người khác cũng biết và yêu mến Mẹ.

– Noi gương Mẹ luôn quan tâm đến những người sống quanh tôi để giúp đỡ.

Cầu nguyện với Mẹ:
Lạy Mẹ mến yêu, Mẹ đã sinh Chúa Giêsu cho chúng con. Mẹ còn hiệp thông với Chúa Giêsu để cứu chuộc chúng con. Nhờ đó, chúng con được trở nên con cái Cha trên trời. Chúng con xin cám ơn Mẹ, chúng con yêu mến Mẹ. Xin Mẹ luôn đồng hành với chúng con trên con đường về quê trời.

“Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.”


[1] Ga 19,34
[2] Kinh Lạy Cha (Mt 6,9-13; Lc 11,2-4).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *