fbpx

TRỞ NÊN KHIÊM NHƯỜNG NHƯ MẸ

NOI GƯƠNG ĐỨC MẸ MARIA
NHÂN ĐỨC THỨ NHẤT:
TRỞ NÊN KHIÊM NHƯỜNG NHƯ MẸ


https://www.facebook.com/gdanhducmebanon/videos/441025119993312/

Mẹ Maria là nữ tỳ khiêm hạ của Thiên Chúa, họa theo tâm hồn của Chúa Giêsu, Con của Mẹ, hiền lành và khiêm nhường. Mẹ đã yêu mến sự nhỏ bé của mình, yêu thích phục vụ và ở chỗ cuối cùng. Lời thưa: “Xin Chúa cứ thực hiện nơi con…” tóm tắt sứ mạng của Mẹ: là một dụng cụ trong bàn tay Thiên Chúa. Mẹ khiêm nhường vì Mẹ đã qui tất cả về Chúa chứ không qui về mình: “Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi những điều kỳ diệu, Danh Người là Thánh!”

Lạy Mẹ Vô Nhiễm, Mẹ Thiên Chúa và Mẹ chúng con, Mẹ ghê tởm sự kiêu ngạo, xin dạy chúng con luôn sống khiêm hạ, không lên mặt kẻ cả.

Và xin nhớ đến…(ý nguyện riêng của con)
Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh

“Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội,
xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *