fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ BA TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. (Lc 6,12-19)

“Đức Giêsu đi ra núi cầu nguyện,
và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa”


Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:
Bạn thân mến!

Khi đọc và suy niệm bài Tin Mừng hôm nay, trong tôi vang lên câu hát: “Chẳng phải con đã chọn Ngài, nhưng chính Ngài chọn con trước đó. Chẳng phải con đã yêu Chúa, nhưng chính Ngài yêu con từ trước. Từ lúc con chưa biết yêu Ngài, từ lúc con chưa nhận biết Ngài, Ngài yêu con giữa muôn người Ngài đã chọn con…”[1] Lời câu hát cho chúng ta thêm một lần xác tín: huyền nhiệm ơn gọi không phát xuất từ con người, nhưng từ trong tình yêu sâu thẳm của Thiên Chúa. Và với Chúa Giêsu – Thiên Chúa làm người, để chọn các tông đồ, chính Ngài đã thức suốt đêm cầu nguyện cho ơn gọi của các ông.

Thực vậy, cả ba Tin Mừng Matthêu, Marcô và Luca đều thuật lại việc Chúa Giêsu chọn gọi 12 tông đồ, nhưng ý nghĩa lại khác nhau. Nếu Tin Mừng Matthêu cho biết lý do Chúa chọn gọi các tông đồ là vì Chúa chạnh lòng thương đám đông như lúa đã chín đầy đồng cần có thợ gặt[2]; thì Tin Mừng Marcô cho thấy cốt lõi của đời tông đồ là ở với Chúađược Chúa sai đi. Trong Tin Mừng theo thánh Luca, việc Chúa chọn các tông đồ được đặt trong một bối cảnh hết sức đặc biệt và long trọng: Ngài lên núi, cầu nguyện suốt đêm; Đến sáng, Ngài gọi các ông lại, chọn lấy mười hai ông và đặt làm tông đồ… Danh sách các tông đồ luôn luôn được bắt đầu với thánh Phêrô và kết thúc là Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, người đã trở thành kẻ phản bội[3].

Trước khi chọn gọi các tông đồ, Chúa Giêsu thức suốt đêm để cầu nguyện cho từng người một. Các ông được sống gần gũi với Chúa hơn những người khác, được chứng kiến cuộc sống và gương lành của Người, được thấu hiểu tình thương Chúa dành cho chính mình và cho cả nhân loại. Từ đó, các ông được hun đúc thêm lòng mến Chúa và yêu người. Sau khi được Chúa Thánh Thần hiện xuống, các ngài được tăng thêm nhiệt tâm yêu Chúa và đời sống hy sinh phục vụ, các ngài đã trở thành những vị thánh.

Giu-đa Ít-ca-ri-ốt cũng đã được Chúa gọi và chọn trong hy sinh và cầu nguyện, nhưng đã trở thành kẻ phản bội, đi vào con đường của lầm lạc, tội lỗi.

Bạn và tôi, chúng ta là ai? Phêrô hay Giuđa? Mỗi chúng ta đều được Thiên Chúa yêu thương bao bọc, chở che sau trước. Chúng ta lại được Chúa lại ban cho có tự do. Tự do chọn ở gần Chúa hay xa Chúa; tự do được trung thành với Chúa hay quay lưng lại với tình thương của Người… Thiên Chúa yêu thương, chọn gọi và trao cho ta một sứ mạng để xây dựng Hội Thánh. Sự chọn lựa thuộc về mỗi chúng ta.

Và trong hành trình chọn lựa ấy, chúng ta có một người Mẹ dẫn đường mà đời sống của người đã trở thành mẫu gương sử dụng hoàn hảo ân sủng Chúa ban. Chính vì vậy, qua Mẹ mà ơn cứu độ đã được ban cho nhân loại. Đó chính là Đức Maria.

Quả đúng như vậy, chiêm ngắm cuộc sống của Đức trinh nữ, Mẹ xuất hiện như người tông đồ hoàn hảo của Chúa Cha. Từ một thôn nữ bé nhỏ, sinh ra nơi một làng quê nghèo khó, nhờ cộng tác với ơn của Chúa, Mẹ đã làm cho cả thế giới phải biết đến Na-da-rét và triệu triệu môi miệng phải kêu cầu Danh Thánh Giêsu.

Thế nhưng, hành trình sống trọn vẹn ơn gọi làm người, làm con Chúa và làm Mẹ Thiên Chúa của Đức Maria là hành trình của lần mò trong đêm tối đức tin để chọn lựa theo thánh ý Chúa: Làm sao hiểu được Con Thiên Chúa phải sinh ra nơi chuồng bò lạnh lẽo, đơn côi? làm sao hiểu được Ngôi Hai Con Chúa Trời phải lưu lạc nơi đất khách quê người? làm sao hiểu được Đấng cứu thế lại sống âm thầm lặng lẽ ba mươi năm trường nơi một làng quê chẳng ai biết tới? làm sao hiểu được Đấng cao cả lại bị chống đối khắp nơi… và làm sao hiểu được Thiên Chúa chịu treo trên thập giá?… Ấy thế mà Mẹ vẫn sống trong hy sinh và nguyện cầu, tin tưởng, và cậy trông. Với phương diện con người, chính Mẹ đã dạy Chúa Giêsu sống và Mẹ cũng đón nhận mọi điều kiện sống với Chúa Giêsu.

Sống Tin Mừng với Mẹ:
Noi gương Mẹ, tôi:

  • Cầu nguyện trước, trong và sau mọi việc; nghĩa là cầu nguyện luôn luôn.
  • Sống niềm vui được Chúa yêu thương, chọn gọi và cộng tác với ơn Chúa để đem Chúa đến cho mọi người.

Cầu nguyện với Mẹ:
Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã là người tông đồ hoàn hảo của Chúa Cha khi sử dụng mọi ơn Chúa ban một cách hữu hiệu trong hy sinh và nguyện cầu. Xin Mẹ cũng dạy cho chúng con cũng biết theo bước Mẹ luôn biết sống trong nguyện cầu, hy sinh và tin tưởng để cộng tác đắc lực với ơn Chúa ban như Mẹ và các thánh tông đồ xưa. Đáp lại phần nào tình thương Chúa dành cho chúng con.

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.


[1] Nhạc sĩ Hoàng Thy. Bài hát “Chính Chúa Chọn Con”
[2] Mt 9,36- 37
[3] X. Mt 10,2-4; Mc 3,16-19; Lc 6,14-16

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *