fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – CHUA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. (Lc 19,1-10)

“Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này.”


Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:
Tự sâu thẳm cõi lòng mình, con người luôn khao khát ơn cứu độ, cho dù ý thức hay không-hoàn-toàn-ý-thức được nỗi khao khát căn bản ấy, cho dù hiểu biết đúng hay chưa đúng về ơn cứu độ. Thế nhưng, ơn cứu độ đích thực chỉ có nơi một mình Thiên Chúa. Nơi Đức Giêsu, Thiên Chúa đích thân đến gặp gỡ và trao ban ơn cứu độ cho chúng ta như Người đã đến gặp gỡ ông Giakêu hôm nay.

Biết Đức Giêsu sắp đi qua đó, Giakêu quyết tâm nhìn xem Chúa cho bằng được. Biết mình có “chiều cao khiêm tốn”, ông chủ động “chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giê-su” (c.4). Lòng khao khát, hành động khiêm tốn nhưng dũng cảm của Giakêu đã mở đường cho một cuộc gặp gỡ cứu độ.

Tuy nhiên, chính Đức Giêsu mới là người chủ động gặp ông. Tin Mừng cho biết, khi đi đến chỗ cây sung, Đức Giêsu nhìn lên và nói với Giakêu: “Này ông Giakêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông” (c. 5). Nếu Giakêu vì khao khát gặp Chúa mà leo lên cây sung bất chấp mọi thị phi, thì đáp lại, Đức Giêsu cũng vượt qua mọi rào cản của xã hội, tôn giáo để đến với ông, cho dù Ngài bị mang tiếng là bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi. Dưới mắt người Do Thái, Giakêu là một người tội lỗi vì ông làm nghề thu thuế. Chúa Giêsu không vì thế mà hành động ngược với sứ mạng của Ngài, vì Ngài đến trần gian là để “tìm kiếm và cứu vớt những gì đã mất” (c.10). Hình ảnh của Chúa Giêsu cho thấy một Thiên Chúa nhân từ, yêu thương mà bài đọc I sách Khôn ngoan nói: “Chúa xót thương hết mọi người. Chúa nhắm mắt làm ngơ, không nhìn đến tội lỗi loài người, để họ còn ăn năn hối cải.”[1]

Kết quả của mọi cuộc gặp gỡ với Đức Giêsu đều đưa con người tới chỗ hoán cải tận căn. Hẳn chúng ta còn nhớ cuộc gặp gỡ của Chúa với người phụ nữ bên bờ giếng Giacóp[2] với người phụ nữ phạm tội ngoại tình,[3] với Matthêu[4]… và hôm nay với Giakêu cũng thế. Từ một con người chỉ biết làm giàu cho bản thân, giờ đây Giakêu đã biết nghĩ đến người nghèo: “Lạy Thầy, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo”; từ một con người chỉ biết làm giàu cách bất chính trên xương máu của đồng bào ruột thịt, giờ đây Giakêu biết đền bù những bất công ấy: “Nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn” (c.8) và Chúa Giêsu đã tuyên bố: “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này” (c.9)

Cũng thế, bao lâu chúng ta còn khao khát tiền bạc, của cải, danh vọng hay bất cứ điều gì ngoài Chúa, bấy lâu chúng ta vẫn không thể gặp được Chúa. Thánh lễ mỗi ngày là cơ hội để chúng ta được cứu độ. Chúa vẫn “đi ngang qua” đời ta bằng nhiều con đường, chỉ cần ta có lòng khao khát và nỗ lực tìm cách để nhìn thấy Chúa như Giakêu, chắc chắn chúng ta sẽ được gặp Ngài và Ngài sẽ bước vào cuộc sống của chúng ta.

Mẹ Maria luôn khao khát tìm kiếm Thiên Chúa trong cuộc đời Mẹ. Mặc dù Mẹ cũng có những dự định riêng, nhưng khi Chúa “đi ngang qua” đời Mẹ và ngỏ ý muốn “ở lại” nơi cung lòng của Mẹ, Mẹ đã sẵn sàng mở lòng đón nhận Chúa và thánh ý của Ngài qua biến cố truyền tin. Quyết định táo bạo ấy làm thay đổi cuộc đời của Mẹ và cả thế giới. Sự sẵn sàng của Mẹ không chỉ đem lại ơn cứu độ cho riêng Mẹ, nhưng cho toàn thể nhân loại. Vì thế mà “từ nay hết mọi đời, sẽ khen tôi diễm phúc[5], vì “ơn phúc” mà Mẹ có chính là Chúa. Lòng Mẹ khao khát và đã được tràn đầy Chúa, để rồi Mẹ cũng quảng đại trao tặng Chúa cho tất cả chúng ta.

Sống Tin Mừng với Mẹ:
Cùng với Mẹ, tôi tìm cách gặp Chúa trong cuộc sống qua việc:

  • Dành thời gian cầu nguyện với Lời Chúa và tham dự thánh lễ mỗi ngày.
  • Đi thăm viếng người nghèo, bệnh nhân hoặc người hàng xóm.

Cầu nguyện với Mẹ:
Lạy Mẹ Maria, chúng con rất dễ quên Chúa do bị những tham, sân, si mê-hoặc. Xin Mẹ giúp chúng con luôn biết canh tân đời sống, để mọi cuộc gặp gỡ với Chúa hàng ngày thực sự đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.


[1] Kn 11,23
[2] X. Ga 4,7-3
[3] X. Ga 8,1-11
[4] X. Mt 9,9
[5] Lc 1,48

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *