fbpx

THÁNG TRUYỀN GIÁO NGOẠI THƯỜNG VỚI ĐỨC CHA JEAN CASSAIGNE

Bạn thân mến,

Tuần trước, chúng ta đã có dịp đọc “Đức Cha Jean Cassaigne, nhà truyền giáo của bệnh nhân phong”, nhân dịp lễ mừng 90 năm thành lập trại phong Di Linh và 46 năm ngày Đức Cha được Chúa gọi về trời. Nay xin gửi tới các bạn video đêm canh thức diễn nguyện mừng lễ này.

Nhân dịp tháng truyền giáo ngoại thường năm 2019, Tổng giáo phận Saigon đã xuất bản một tập sách “Tháng truyền giáo ngoại thường với Đức Cha Jean Cassaigne”. Xin gửi tới các bạn đường link này để tham khảo thêm: https://tgpsaigon.net/bai-viet/gioi-thieu-tap-sach-thang-truyen-giao-ngoai-thuong-58209?fbclid=IwAR346jaI9jLQpYB7bdy5jLa_yR1RkOrWFGc6WyLdLPvpZeStWgRZfIMwuX4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *