fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ BA TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. (Lc 17,7-10)

“Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.”


Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:
Bạn thân mến!!!

Cảnh người nghèo phải bán mình để trả nợ, để nuôi thân vẫn tồn tại dưới nhiều hình thức ngay giữa xã hội hôm nay. Từ đó, chúng ta cũng có thể hiểu được vào thời Chúa Giêsu, tình trạng nô lệ và tương quan chủ tớ là rất đỗi bình thường. Khi được phục vụ, ông chủ không phải biết ơn đầy tớ vì ông đã bỏ tiền ra mua anh ta trước đó, nhưng đầy tớ phải làm theo ý ông chủ và làm hết mọi việc mà không có quyền đòi trả công. Trái lại, khi tôi tớ được tin dùng sẽ phải biết ơn ông chủ, vì nhờ ông mà anh ta mới được sống và không phải chết đói.

Trong bối cảnh đó, chúng ta mới có thể hiểu được điều Chúa Giêsu căn dặn các môn đệ trong bài Tin Mừng hôm nay: khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi” (c.10b).

Có thể chúng ta sẽ bị “sốc” khi nghe Chúa Giêsu ví mỗi chúng ta như những người đầy tớ, còn ông chủ chính là Thiên Chúa. Quả thật không có gì sai, vì muôn vật đều do Người mà có, nhờ Người mà tồn tại và quy hướng về Người.[1] Tuy nhiên, ở một nơi khác, Chúa Giêsu lại nói: Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, nhưng là bạn hữu…”[2], nghĩa là từ thân phận tôi tớ, Chúa Giêsu đã nâng chúng ta lên thành bạn hữu của Ngài.  

Thiên Chúa đã cho con người được hiện hữu, và Ngài cũng trao cho mỗi người một sứ mạng. Đồng thời, Ngài cũng cho chúng ta có tự do: sự tự do của con cái. Thiên Chúa là Cha và chúng ta là con. Con làm việc theo ý Cha vì lòng hiếu thảo, Cha ban cho con điều gì cũng do yêu thương.

Chính Chúa Giêsu đã sống trọn vẹn tương quan là Con đối với Thiên Chúa Cha khi khẳng định: “Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy”[3]. Suốt cuộc đời Ngài lần bước theo thánh ý của Chúa Cha, hoàn toàn lệ thuộc vào thánh ý và tình yêu quan phòng của Cha. Ngay cả trên thập giá, Ngài vẫn là người đầy tớ tín trung, khiêm nhường phó thác[4]. Cho dù phải chết, Ngài vẫn chu toàn ý Cha và không hề kể công với Người. Với nhân loại, Chúa Giêsu cũng coi mình như người đầy tớ: Thầy đến không phải để được phục vụ nhưng là để hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người[5]. Chính vì vậy, Người đã cứu con người khỏi tội bất trung của Ađam, và cho chúng ta được gia nhập hàng ngũ con cái của Thiên Chúa.

Đức Maria cũng sống trọn tâm tình là đầy tớ của Giavê Thiên Chúa khi thưa với sứ thần: “Này tôi là tôi tá Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần truyền”[6]. Khi thốt lên lời này, Mẹ cũng mang trong tâm hồn mình tâm tình của người con, người đầy tớ, tự nguyện đặt đời mình trong bàn tay Thiên Chúa và ra sức phục vụ trong âm thầm và khiêm cung.

Mẹ luôn xác tín tất cả những gì Mẹ có là do Chúa ban, nên Mẹ mau mắn thực thi ý Chúa mà không chút ngần ngại đắn đo, không ngại khó, sợ khổ, cũng chẳng kể lể công trạng gì. Mẹ đã nêu gương phục vụ trong âm thầm và khiêm tốn, Mẹ tận dụng tất cả mọi khả năng để phục vụ kế hoạch cứu độ của Chúa, như chính Chúa Giêsu Con của Mẹ đã tập trung phục vụ ý định yêu thương của Cha Ngài.

Thánh nữ Catherine Labouré, người con yêu của Đức Mẹ, cũng đã âm thầm và khiêm nhường phục vụ tại viện dưỡng lão Reuilly suốt cuộc đời.[7]

Sống Tin Mừng Với Mẹ:
Theo bước Mẹ, tôi

  • Chu toàn bổn phận của người Kitô hữu và một thành viên trong giáo xứ, trong gia đình.
  • Nhẫn nhịn, hiền hòa và khiêm tốn trong mọi hành vi và cử chỉ hằng ngày.

Cầu nguyện với Mẹ:
Lạy Mẹ Maria, xin dạy chúng con cách trở thành người đầy tớ khiêm nhu và nhiệt thành như Mẹ, biết đem tất cả những ơn Chúa ban để thờ phượng Chúa và phục vụ mọi người, cách âm thầm và trung tín. Và sau tất cả những việc nghĩa được thi hành, chúng con cũng xin thân thưa: Lạy Chúa, chúng con chỉ là những đầy tớ vô dụng, chúng con đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.


[1] Rm 11,36
[2] Ga 15,5
[3] Ga 4, 34
[4] Lc 22, 42
[5] Mc 10, 45
[6] Lc 1, 38
[7] https://gdanhducmebanon.org/cuoc-doi-thanh-nu-catherine-laboure

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *