fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ NĂM TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN

ĐỨC MẸ DÂNG MÌNH TRONG ĐỀN THỜ

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 12,46-50)

“Phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi.”


Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:
Hôm nay, Giáo Hội kính nhớ việc Đức Mẹ dâng mình vào Đền thờ. Ðây là tục lệ của người Do Thái: bất cứ trẻ nhỏ nào cũng được dâng vào đền thánh để được thánh hiến và sau đó sẽ ở lại đền thờ một thời gian để giúp việc và phục vụ các vị chủ tế[1]. Mẹ Maria đã được thánh Gioankim và thánh Anna đem dâng cho Thiên Chúa trong đền thánh Giêrusalem theo tập tục đó. Biến cố này như một bước chuẩn bị cho một biến cố vĩ đại trong lịch sử Cứu độ: Mẹ đã dâng hiến chính mình để hoàn toàn thuộc trọn về Chúa, đồng thời Thiên Chúa đón nhận và làm cho Mẹ nên tinh ròng, vẹn tuyền, để cung lòng của Mẹ trở nên đền thờ xứng đáng cho Ngôi Hai Thiên Chúa ngự trị.

Chắc chắn thời gian quý báu khi sống tại đền tại Đền thờ, Đức Maria hằng chăm chú lắng nghe, học hỏi, suy gẫm và thực hành Lời Chúa, nên Mẹ đã sống trọn vẹn tâm tình của Dân Chúa dưới sự dẫn dắt của Lời Chúa trong Thánh Kinh. Chính vì thế, Chúa Giêsu đã không ngần ngại “khoe” với mọi người về Mẹ yêu dấu của Ngài: “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.”[2]

Hôm nay, Chúa Giêsu không chỉ giới thiệu về Mẹ Ngài, mà Ngài còn mở rộng gia đình của Ngài và có ý mời gọi cũng như sẵn sàng đón nhận chúng ta vào gia đình ấy chỉ với một điều kiện: “Phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi.” (c.50)

Khi đưa ra điều kiệnthi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời” cùng với việc giới thiệu Mẹ mình, Chúa Giêsu cũng muốn chúng ta chiêm ngắm người Mẹ tuyệt vời của Ngài để noi gương Mẹ. Vì hơn ai hết, Mẹ là người đã thi hành ý muốn của Chúa Cha cách mau mắn và trọn vẹn ngay từ giây phút đầu tiên, khi nghe sứ thần loan báo về ý định của Người. Mẹ không hề có ý định thoái thác hay trì hoãn, cũng không “xin thêm thời gian” để suy tính hoặc sắp xếp mọi việc với Giuse cho ổn thỏa đôi đàng. Sự sẵn sàng của Mẹ cho thấy rõ: tâm hồn Mẹ luôn hướng trọn về Chúa, Mẹ luôn dành chỗ nhất cho Người trong tất cả mọi kế hoạch của Mẹ.

Bài giảng của thánh Augustin trong Giờ Kinh Sách hôm nay mô tả sự vĩ đại của Đức Maria trong tư cách “môn đệ Chúa Kitô”“Đối với Đức Maria, là môn đệ Chúa Kitô quan trọng hơn là Mẹ Chúa Kitô… Ngài đã nghe lời Thiên Chúa và đã ôm ấp Lời ấy…Tâm hồn ngài đã giữ gìn chân lý hơn là lòng dạ ngài giữ gìn xác thể. Chân lý, đó là Đức Kitô trong tâm hồn Đức Maria; xác thể, đó là Đức Kitô trong lòng dạ Đức Maria. Điều ở trong tâm hồn thì lớn hơn điều ở trong lòng dạ.”[3]

Như thế, chúng ta có thể hứng khởi mà noi gương Mẹ ngay hôm nay, để được gia nhập vào gia đình của Chúa Giêsu, bằng những cách thức mà Mẹ đã thực hành, với tất cả lòng tin yêu và phó thác. Điều quan trọng là chúng ta cần có một tâm hồn thinh lặng và cởi mở, nhạy bén để nhận ra thánh ý Chúa qua những biến cố hằng ngày trên thế giới, trong xã hội và trong môi trường chúng ta sống, qua những con người, những lời nói và những sự kiện quanh ta.

Sống Tin Mừng với Mẹ:
Theo bước Mẹ, tôi

  • Năng nhớ đến Chúa và cưu mang Chúa Giêsu trong tâm hồn tôi.
  • Trước mỗi việc, tôi cầu nguyện để tìm ý Chúa, và quảng đại làm theo ý Ngài.

Cầu nguyện với Mẹ:
“Lạy Mẹ Ma-ri-a, Thánh Mẫu của Thiên Chúa,
Mẹ trọn đời đồng trinh, là Đền Thờ của Chúa,
cung điện Chúa Thánh Thần,
duy mình Mẹ làm vui thoả
Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng con,
không một ai sánh tày.”[4]

Xin dẫn dắt con từng ngày, và giữ gìn tâm hồn con luôn trong sạch, xứng đáng là Đền thờ của Chúa Giêsu, hôm nay và mãi mãi. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.


[1] Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT.http://giaophanthaibinh.org/a8934/Ngay-21-11-ĐUC-ME-DANG-MINH-TRONG-ĐEN-THO.aspx
[2] Lc 8,21
[3] Enzo Lodi. https://tonggiaophanhanoi.org/phung-vu/hanh-cac-thanh/12877-ngay-21-11-duc-me-dang-minh-trong-den-tho.html
[4] Điệp ca của Magnificat Lễ Đức Mẹ dâng mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *