fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ BẢY SAU LỂ HIỂN LINH

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. (Ga 3,22-30)

“Bạn của chú rể đứng đó nghe chàng, thì vui mừng hớn hở … Đó là niềm vui của thầy, niềm vui ấy bây giờ đã trọn vẹn”.


Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:
Ai trong chúng ta cũng biết rằng: trong tiệc cưới, cô dâu và chú rể là hai nhân vật chính, các bạn phù dâu, phù rể biết rõ chỗ đứng của mình chỉ là “phụ”. Khách mời và bạn bè thân thích đều vui với niềm vui của chú rể, cô dâu.

Đó chính là tâm trạng của thánh Gioan Tẩy Giả đối với Chúa Giêsu. Gioan luôn ý thức Tôi không phải là Đấng Kitô”[1], mà chỉ làngười dọn đường cho Ngài. Ông tự ví mình như người phù rể, là người đứng bên cạnh “nhân vật chính” vàvui mừng vì được nghe tiếng nói của chàng.” (c.29) Cho dù lúc đó, Gioan đã rất được nể trọng, còn Chúa Giêsu chỉ mới bắt đầu được biết đến.

Gioan đã không tự giành lấy danh dự, uy tín và sự ngưỡng mộ mà người ta dành cho ông, vì ông biết rõ chỗ đứng của mình. Ông ý thức rằng: sứ mạng của ông nằm trong sứ mạng của Đức Giêsu. Chính vì thế, khi Đức Giêsu xuất hiện, Gioan tự biết lùi vào hậu cảnh, để Đức Giêsu được tỏ lộ, được biết đến, được vinh danh. Tuy nhiên, hành động khiêm nhường của Gioan quả là không dễ đối với tất cả chúng ta.

“Sự khiêm tốn đích thật không phải là hạ mình xuống thấp hơn điều mình là, nhưng là sống đúng với điều mình là trong sự thật.”[2] Người khiêm nhường thật không phủ nhận những điều mình có, những ơn Chúa ban cho mình, cũng không chối rằng “tôi không có khả năng” để đùn đẩy việc chung cho người khác, rồi lại ngồi đó đánh giá, gièm pha. Người khiêm nhường thật biết nhìn nhận những ơn Chúa ban cho mình và những ơn Chúa ban cho người khác nữa, để tạ ơn Chúa và khích lệ nhau phát huy những ơn Chúa ban, cùng nhau làm vinh danh Chúa. Vì những ơn đó được ban không phải để chúng ta hưởng riêng một mình, mà là để ta phục vụ anh chị em.

Khiêm tốn đích thực là sự khiêm nhường của tình yêu, như con cái cảm thấy vinh dự vì cha mẹ được nể trọng, như cha mẹ vui mừng vì con cái được thành công. Gioan đã ý thức để Chúa Giêsu lớn lên và chính ông nhỏ lại. Gioan đã thực sự nhỏ lại trong tầm ảnh hưởng của ông đối với dân chúng, nhỏ lại trong cái vinh dự và sự quan tâm của mọi người, để Chúa Giêsu được lớn lên, được mọi người biết đến và đón nhận. Ông vui mừng vì Chúa Giêsu được thành công, đó cũng là thành công của chính ông: kẻ dọn đường cho Người. 

Nơi Đức Maria, sự khiêm nhường đích thực chính là việc Mẹ nhìn nhận những điều kỳ diệu mà Thiên Chúa đã làm cho Mẹ, vì tình yêu thương của Người đối với Mẹ và đối với toàn thể nhân loại:Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả… Vì Người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu tới muôn đời.”[3] Mẹ luôn vui với niềm vui của người khác: với chị Elizabeth, với đôi bạn trẻ tại Cana…

Mẹ ý thức những ơn Chúa ban cho Mẹ là vì tất cả nhân loại chúng ta, nên Mẹ không giữ riêng mà tự nguyện trở thành máng chuyển ơn thiêng xuống cho mọi người khắp mọi nơi[4]. Mẹ biết rằng sứ mạng của Mẹ cũng nằm trong sứ mạng của Chúa Giêsu, sứ mạng cứu độ toàn thể nhân loại. Do đó, Mẹ luôn đồng hành cùng Chúa trong mọi bước đường rao giảng Tin Mừng, nhưng luôn ở hậu cảnh. Chỉ đến chân thánh giá, Mẹ mới công khai hiện diện với Người để cùng góp phần thực hiện sứ mạng trung gian của Chúa Giêsu: Mẹ dâng hiến Chúa Giêsu cho Thiên Chúa Cha, và đón nhận Thần Khí ơn cứu độ mà Chúa Giêsu trao lại.  

Sống Tin Mừng với Mẹ:
Noi gương Mẹ, tôi

 – Khiêm tốn nhìn nhận những ơn Chúa ban cho tôi để tạ ơn Chúa và phát huy để phục vụ mọi người.
 – Nhìn nhận những điều tốt nơi người khác để tạ ơn Chúa, khích lệ và cộng tác với họ để làm vinh danh Chúa.

Cầu nguyện với Mẹ:
(Lần chuỗi suy niệm mầu nhiệm thứ hai Mùa Vui, xin Mẹ chuyển cầu cho ta ơn khiêm nhường thật sự, biết vui với niềm vui của người khác cách chân thành.)

Thứ hai thì ngắm: Đức Bà đi viếng bà thánh Isave, ta hãy xin cho được lòng yêu người.

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.


(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/madala.maria.9/posts/545646319631887)
[1] Ga 1,20
[2] Huệ Minh. http://conggiao.info/bai-hoc-khiem-ton-cua-gioan-d-48732
[3] Lc 1,49.55
[4] Linh mục Kim Long. Bài hát “Này đoàn con”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *