fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ NĂM TUẦN THỨ NHẤT MÙA THƯỜNG NIÊN

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. (Mc 1,40-45)

“Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.”


Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:
Trong xã hội Do thái, người phong cùi bị coi là nhơ uế và bị loại ra khỏi cộng đoàn để khỏi làm cho người khác bị nhơ uế theo[1]. Họ không được đến gần ai, và cũng không ai được chạm đến họ. Họ bị cách ly cho đến khi lành bệnh và được thanh tẩy theo nghi lễ. Tuy nhiên, Tin Mừng hôm nay thuật lại việc một người hủi bất chấp lề luật, đã dám đến bên Chúa Giêsu để xin Người chữa lành.

Anh tin rằng Ngài có thể làm bất cứ điều gì Ngài muốn và Ngài có thể chữa anh khỏi bệnh, Ngài có thể đem anh trở lại cuộc sống với mọi người. Đặc biệt, thái độ và lời cầu nguyện của anh đáng cho chúng ta suy nghĩ. Thay vì thưa: “Lạy Ngài, xin cứu con”, hoặc “xin chữa lành con”, anh lại quỳ xuống, thánh sử Luca còn nói rằng “anh sấp mặt xuống[2] và thưa với Chúa:Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” (c.40) Cử chỉ quỳ xuống, sấp mặt xuống là thái độ thờ lạy được dành cho một mình Thiên Chúa. Chính vì thế, mặc dù chính anh rất mong muốn được khỏi bệnh, nhưng anh đã khiêm tốn đặt ước muốn của mình vào trong ý muốn của Thiên Chúa, và hoàn toàn tùy thuộc vào Ngài.

Thay vì phải xa lánh con bệnh như luật dạy để khỏi bị ô uế, Chúa Giêsu đã chạm đến anh và chữa anh lành bệnh. Ngài chạm đến để thanh tẩy và thánh hóa anh, như Ngài đã chạm tới mẹ vợ của Phêrô và ban lại sức sống cho bà[3]. Ngài nói với anh: “Tôi muốn, anh hãy được sạch!” Lập tức, bệnh phong biến khỏi anh, và anh được sạch.” Trình thuật chữa lành này gợi cho chúng ta nhớ lại khung cảnh cuộc sáng tạo, khi Thiên Chúa muốn có điều gì, Ngài phán “hãy có…” và lập tức điều đó xuất hiện. Như thế, qua việc chữa lành cho người phong hủi, Chúa Giêsu chứng tỏ quyền năng của Ngài là quyền năng của Thiên Chúa, và Ngài chính là Thiên Chúa thật. Ý muốn của Ngài là ý muốn của Thiên Chúa, lời nói của Ngài là Lời của Thiên Chúa, Lời quyền năng làm nên mọi sự.

Thế nhưng, ngay sau khi được khỏi bệnh, anh này lại quên mất lời dặn của Chúa làđừng nói với ai. Anh đã rao truyền và loan tin ấy khắp nơi, đến nỗi Đức Giê-su không thể công khai vào thành nào được”. Quả thật, với một niềm vui lớn lao như thế thì cũng khó mà giữ kín trong lòng. Tuy nhiên khi không làm theo lời căn dặn của Chúa, anh đã gây nên một hậu quả là làm cho Chúa không thể công khai vào thành nào được, vì người ta đến quá đông sẽ gây mất trật tự, và Chúa phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành. Đôi lúc, chúng ta cũng chủ quan cho rằng chúng ta tự làm điều tốt này là để làm vinh danh Chúa thôi, mà không ngờ nó lại đang cản trở công việc của Chúa, vì nó không phải là ý Chúa “tại đây và lúc này”.

Lời Chúa hôm nay hướng chúng ta đến sự vâng phục tuyệt đối và phó thác trọn vẹn vào tình yêu đầy quyền năng của Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu. Chính Đức Maria đã vâng phục và phó thác tuyệt đối nơi Thiên Chúa, Mẹ xứng đáng là mẫu mực cho chúng ta chiêm ngắm và noi theo.

Mẹ đã đặt trọn ý mình trong thánh ý Thiên Chúa và hoàn toàn vâng phục Người: “Này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.”[4] Mẹ phó thác tuyệt đối khi không thanh minh về thai nhi nơi Mẹ, và để tùy Chúa xử định. Mẹ phó thác trọn vẹn vào Chúa qua sự điều hành của thánh cả Giuse trong việc đi Belem, trong việc tìm quán trọ và cả trong việc chọn trú ngụ nơi hang bò lừa. Mẹ phó thác và vâng phục cùng với Chúa Giêsu cho đến chân thập giá để ý định yêu thương của Thiên Chúa được thực hiện.

Sống Tin Mừng với Mẹ:
Noi gương Mẹ, tôi lắng nghe và vâng phục mọi điều Chúa và Giáo Hội dạy.

Cầu nguyện với Mẹ:
Lạy Mẹ Maria, sự phó thác của Mẹ mời gọi con tin vào tình yêu đầy quyền năng của Chúa vẫn luôn hiện diện trong thế giới hôm nay, để không “lấn bước Chúa Quan Phòng”, và để con đừng làm cản trở công việc của Chúa. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.


(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/madala.maria.9/posts/549972145865971)
[1] Lv 14,45-46
[2] Lc 5,12
[3] Mc 1,31
[4] Lc 1,34.38

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *