fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ SÁU TUẦN THỨ NHẤT MÙA THƯỜNG NIÊN

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. (Mc 2,1-12)

Con Người có quyền tha tội dưới đất


Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:
Chúa Giêsu đến thế gian để nói với con người về tình yêu và lòng nhân từ của Thiên Chúa. Tình yêu ấy thể hiện rõ ràng nhất khi Ngài tha thứ tội lỗi cho con người ngay cả khi con người chối bỏ Ngài. Tất cả các phép lạ Ngài làm đều là những dấu chỉ để nói lên tình yêu ấy. Ngài nói với con người rằng niềm hạnh phúc đích thực không phải là có sức khỏe, tiền của, quyền bính, danh vọng, mà chính là cảm nhận được tình yêu, lòng xót thương của Thiên Chúa  dành cho mình.

Ai cũng biết rằng: chỉ Thiên Chúa mới có quyền tha tội. Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã không nói với người bất toại: “Ta chữa lành cho con”, nhưng Ngài nói: “Này con, tội con được tha rồi. Như thế, Chúa Giêsu đã mặc khải Ngài là Thiên Chúa, là Đấng có quyền tha tội. Nhưng những kinh sư không chấp nhận điều ấy. Họ nghĩ thầm là Ông này nói phạm thượng khi dám nói rằng mình có quyền tha tội. Chúa Giêsu lại một lần nữa chứng tỏ Ngài là Thiên Chúa khi hỏi họ: Sao trong bụng các ông lại nghĩ những điều ấy? vì Ngài biết rõ những tư tưởng thầm kín của họ.

Đàng khác, người Do thái còn quan niệm rằng: bệnh tật là do hậu quả của tội lỗi. Thế nên, việc Chúa Giêsu nói ‘Tội con được tha rồi’ chính là việc Ngài giải quyết “cái gốc” của bệnh tật chứ không chỉ điều trị căn bệnh cách thông thường. Khi Đức Giêsu bảo người bệnh: Ta truyền cho anh hãy đứng dậy, vác chõng đi vể nhà và anh ta lập tức đứng dậy vác chõng mà đi trước mặt mọi người, không chỉ minh chứng anh ta đã được tha tội, nhưng quan trọng hơn: việc ấy minh chứng rằng Chúa Giêsu là Đấng có quyền tha tội. Ngài chính là Thiên Chúa. Nói cách khác, vì Ngài tha thứ cho chúng ta nên chúng ta đã được chữa lành.

Ngày nay cũng có nhiều người không chấp nhận quyền tha tội của Chúa, họ ngại gặp Linh Mục hay Giám Mục nhưng lại đến với những nhà tâm lý trị liệu. Thế nhưng, chỉ nơi Bí Tích Hòa Giải, quyền năng của Thiên Chúa mới thật sự giải thoát con người khỏi tội lỗi. Khi xưng thú tội lỗi cá nhân với Cha giải tội là lúc con người đang gặp gỡ với chính Thiên Chúa. Nhờ những cuộc gặp gỡ đó, chúng ta được biến đổi, được kéo lại gần Thiên Chúa, được ở trong vòng tay yêu thương của Ngài hơn.

Điều chắc chắn là khi càng gần Thiên Chúa, chúng ta càng gần anh chị em của mình hơn. Ta nhìn thấy điều này nơi Mẹ Maria, lý do Mẹ luôn gần gũi với con người là vì Mẹ luôn ở với Thiên Chúa. Chính vì thế, Mẹ đã trở nên Mẹ của niềm an ủi, trợ giúp và là nơi nương tựa của chúng ta trong mọi hoàn cảnh, cả khi yếu đuối và tội lỗi… Thiên Chúa đã đặt nơi Mẹ lòng nhân ái và chữa lành của Ngài để qua Mẹ, chúng ta được hưởng nguồn sống mới và bình an sâu xa.

Đặc biệt, qua Mẫu Ảnh Hay Làm Phép Lạ, biết bao ơn hoán cải đã đến với những tâm hồn lạc xa Chúa nhiều năm, những người cứng lòng và những người tội lỗi hầu hư mất. Chúng ta đeo Ảnh Mẹ, để Mẹ ở với chúng ta, : Mẹ đem Chúa đến với chúng ta để chúng ta được trở nên con cái Thiên Chúa. Mẹ đem chúng ta đến với Chúa để Chúa tha thứ, để Chúa phục hồi sự sống cho chúng ta. Mẹ là đấng trung gian giữa chúng ta với Chúa Giêsu.

Sống Tin Mừng với Mẹ:
Tin tưởng vào tình yêu của Chúa Giêsu và Mẹ nhân lành, tôi

 – Năng lãnh nhận Bí tích Hòa Giải để tâm hồn được trong sáng hơn mỗi ngày.
 – Tin tưởng vào lời chuyển cầu của Đức Mẹ khi tôi đeo Mẫu Ảnh Hay Làm Phép Lạ và đọc lời kinh Mẹ dạy:Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.”

Cầu nguyện với Mẹ:
Lạy Mẹ Maria, giữa những sa mù của cuộc đời, xin ban cho con đức tin kiên vững, để con luôn cảm nhận bàn tay yêu thương của Chúa trên cuộc đời con. Xin Mẹ đưa con mỗi ngày đến gần Chúa hơn, để con ngày càng trở nên rộng lượng, nhân từ và biết tha thứ hơn nữa. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.


(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/madala.maria.9/posts/550881859108333)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *