fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ BẢY TUẦN VI THƯỜNG NIÊN – LỄ LẬP TÔNG TÒA THÁNH PHÊRÔ

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mc 16,13-19)

“Anh là Phêrô… Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời.”


Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:
Đức tin là hồng ân Thiên Chúa ban cho mỗi người. Tuy nhiên, cũng cần có sự nỗ lực  tìm kiếm và mở rộng tâm hồn đón nhận của con người. Đức tin của mỗi Kitô hữu chúng ta ngày nay dựa trên nền tảng đức tin của các tông đồ, những người đã được trực tiếp mắt thấy tai nghe Chúa dạy dỗ, đã được cùng sống với Người và đã dùng cái chết để làm chứng cho người.

Đức tin của các tông đồ được tóm gọn trong lời tuyên xưng của Tông đồ trưởng Phêrô vào Chúa Giêsu: “Thầy là Đấng Kitô Con Thiên Chúa hằng sống.” Lời tuyên xưng ấy không phải là kết quả của sự hiểu biết Chúa Phêrô, mà là ơn mặc khải của Chúa Cha: “không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời” (c.17). Chính Thiên Chúa Cha đã mặc khải sứ mạng của Chúa Giêsu là Đấng Kitô: Đấng được xức dầu, Đấng giải thoát con người khỏi những tội lỗi và sự chết, khỏi mọi bệnh tật thể xác và tâm hồn.

Chính vì thế, Chúa Giêsu đã đặt cho Phêrô một tên mới và giao cho sứ vụ coi sóc Hội Thánh. Như thế, thánh Phêrô là vị Giáo Hoàng đầu tiên của Giáo Hội. Trải qua 20 thế kỷ, đã có 264 vị giáo hoàng kế vị thánh Phêrô để dẫn dắt Giáo Hội, và Đức Phaxicô hiện nay là vị giáo hoàng thứ 265. Chúa không miễn chuẩn cho Giáo Hội khỏi những thử thách, nhưng Ngài hứa rằng Hội Thánh sẽ đứng vững trước sự tấn công của ma quỷ.

Chúng ta tin rằng: chính Thiên Chúa đã tuyển chọn và ban cho các ngài những ơn riêng để dẫn dắt toàn thể Dân Chúa trên khắp thế giới. Mỗi người tín hữu có bổn phận vâng phục và cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng. Đặc biệt mỗi lần chầu Thánh Thể, trước khi lãnh phép lành, chúng ta vẫn hát lên lời Chúa Giêsu đã nói với thánh Phêrô và cầu xin Chúa gìn giữ Đức giáo hoàng cho được hồn an xác mạnh[1]. Ngoài ra, chúng ta tuyên xưng và sống đức tin của mình trong một truyền thống đức tin của Giáo Hội, theo sự dạy dỗ (huấn quyền) của Giáo Hội. Khi đó, chúng ta mới không sợ bị lầm lạc.

Nếu chúng ta vẫn xưng mình là Kitô hữu, nhưng lại không sống theo những gì Giáo Hội dạy, không tham dự vào đời sống chung của Giáo Hội ngay tại giáo xứ của mình, chúng ta sẽ là những con mồi ngon cho các tư tưởng lầm lạc và rất dễ trở thành những tác nhân làm hại đến Giáo Hội.

Mừng Lễ Lập Tông Tòa Thánh Phêrô hôm nay, chúng ta được mời gọi duyệt xét lại đời sống hiệp thông của chính mình với các vị chủ chăn trong Giáo Hội, cách riêng với đấng kế vị thánh Phêrô là Đức Thánh Cha, và với các vị chủ chăn trực tiếp tại giáo xứ chúng ta.  Chúng ta cũng cầu nguyện cho những người đang có những tư tưởng không tuân phục Đức Thánh Cha được biết quay về đoàn tụ dưới quyền chăn dắt mà chính Chúa đã trao cho ngài.  

Thật may mắn cho chúng ta vì được có Đức Maria, Mẹ của Chúa Giêsu và cũng là Mẹ thật của chúng ta. Trên thánh giá, Chúa Giêsu đã trao phó thánh Gioan cho Mẹ, Mẹ đã đón nhận Gioan và tất cả những ai đã trở nên môn đệ của Chúa làm con cái của Mẹ. Như thế, Mẹ cũng là Mẹ của toàn thể Giáo Hội. Chúng ta phó thác cho Mẹ mọi thành phần trong Giáo Hội: Đức Thánh Cha  và tất cả các mục tử, các chiên ngoan, những chiên đi lạc, và cả những chiên khác chưa được quy tụ vào đàn chiên của Chúa. Xin Mẹ chuyển cầu và chăm sóc, để Giáo Hội luôn được bình an và làm chứng cho tình yêu Chúa giữa thế giới hôm nay.

Sống Tin Mừng với Mẹ:
Dưới sự che chở của Mẹ Giáo Hội, tôi

  • Dâng mỗi ngày một hy sinh để cầu nguyện cho Giáo Hội, cho Đức Thánh Cha.
  • Nhiệt tình cộng tác với sinh hoạt chung của giáo xứ, giáo họ.

Cầu nguyện với Mẹ:
Lạy Mẹ Maria, Mẹ của Giáo Hội, xin Mẹ dẫn dắt những con cái xa lạc được quay về đoàn tụ dưới quyền chăn dắt mà Chúa Giêsu đã trao cho thánh Phêrô, để Giáo Hội được nên một thân thể toàn vẹn và hiệp nhất, liên kết mật thiết với Chúa Giêsu là thủ lãnh duy nhất của Giáo Hội. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.


(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/madala.maria.9/posts/574108513452334)
[1] Bài hát “Này con là Đá”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *