fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ BẢY TUẦN V MÙA CHAY

04.4.2020  – THỨ BẢY TUẦN V MÙA CHAY
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. (Ga 11,45-57)
“Đức Giêsu sắp phải chết thay cho dân, và để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mác khắp nơi về một mối.”


Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:
Thời nào cũng vậy, nếu ai cũng tự do làm điều mình muốn thì chắc chắn xã hội sẽ không thể có bình an. Thật vậy, Thiên Chúa đã tạo dựng con người giống hình ảnh Thiên Chúa và ban cho con người có tự do. Thế nhưng con người đã lạm dụng sự tự do ấy để làm những điều sai trái, để phản bội Thiên Chúa và loại trừ lẫn nhau, mà nguyên nhân sâu xa chính là sự kiêu căng, tham lam hoặc ghen tương, đố kỵ.

Chúa Giêsu đã là một nạn nhân của sự ghen tương đố kỵ đó. Nhưng sâu xa hơn: Ngài là nạn nhân của tất cả mọi tội lỗi của con người. Ngài đã yêu thương gánh lấy mọi tội lỗi và đền thay cho tất cả loài người muôn thế hệ, vì Ngài là Thiên Chúa Cứu Độ. Dưới ánh sáng của mặc khải, thánh sử Gioan cho chúng ta biết: cái chết của Đức Giêsu chỉ vì lòng đố kỵ của các thủ lãnh Do Thái, lại trở nên cái chết cứu độ muôn dân trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa.

Sau khi Chúa Giêsu cho anh La-da-rô sống lại, có một số người tin, số khác lại đi báo cho nhóm Pharisêu (c.46) và thế là Thượng Hội Đồng Do thái đã quyết định giết Đức Giêsu để dẹp yên dư luận, lấy cớ để giữ an bình cho đất nước. Thượng tế Caipha nói rằng: “thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt” (c.50). Câu nói ấy có vẻ là một sự tính toán rất khéo léo của con người, nhưng chính ông (Caipha) cũng không biết rằng: vì ông đang nắm cương vị làm Thượng Tế, nên câu nói của ông đã trở thành lời tiên tri về cái chết cứu độ của Đức Giêsu: Đức Giê-su sắp phải chết thay cho dân, và không chỉ thay cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mác khắp nơi về một mối.

Trong bối cảnh đó, Chúa Giêsu vẫn giữ thái độ im lặng. Ngài không phản ứng vì tôn trọng tự do của con người. Đức Giêsu biết rằng Ngài sẽ chết vào “giờ” của Ngài, để đền tội cho nhân loại, cho tôi và cho bạn. Rồi sau ba ngày Ngài sẽ sống lại. Chúa Giêsu mời gọi ta tin vào Ngài là Sự Sống Lại và là Sự Sống. Niềm tin ấy thắp sáng cho niềm hy vọng của chúng ta trong hoàn cảnh bi thảm do đại dịch Covid-19 đang hoành hành này.

Cùng hiệp thông với Chúa Giêsu trong sự thinh lặng và đón nhận thánh ý Chúa Cha, cũng có sự thinh lặng và đón nhận của Mẹ Maria. Mẹ là người đầu tiên được mời gọi cộng tác vào công trình cứu độ của Thiên Chúa. Qua lời tiên báo của cụ già Simêon, mầu nhiệm yêu thương trong đau khổ đã xuất hiện ngay từ giây phút đầu cuộc hành trình cứu chuộc nhân loại của Đức Giêsu: “một lưỡi gươm sẽ đâm thâu lòng bà ”.[1] Mẹ đã ghi nhớ tất cả và suy đi nghĩ lại trong lòng. Mẹ hiểu và đón nhận tất cả với một lòng yêu mến: đồng hành và cộng tác với Chúa Giêsu trong sứ mạng cứu chuộc của Ngài; theo chân Ngài lên tận núi sọ: “đứng gần thập giá có Mẹ Ngài[2].

Biểu tượng hai trái tim dưới hình thánh giá và chữ M ở mặt sau Mẫu Ảnh Hay Làm Phép Lạ[3] đã nói lên sự liên kết mật thiết của Mẹ với Chúa Giêsu trong công trình cứu độ. Trong thinh lặng, không một lời than van hay trách móc, với một thái độ quả cảm phi thường của tình yêu, Mẹ hiệp thông với Chúa Giêsu cách trọn vẹn.

Sống Tin Mừng với Mẹ:
Noi gương Mẹ, tôi gia tăng việc cầu nguyện và hy sinh, suy gẫm Đàng thánh giá để kết hiệp với Chúa Giêsu đau khổ. Xin Chúa cứu chữa nhân loại mau thoát khỏi nạn dịch này.

Cầu nguyện với Mẹ:
Lạy Mẹ Maria, gia đình nhân loại đang rơi vào hoàn cảnh bi thảm của dịch bệnh Covid-19 và không có lối thoát. Xin Mẹ hãy ngỏ lời với Chúa: “họ hết rượu rồi!” Xin cho chúng con cũng biết noi gương Mẹ, sống lòng thương xót với nhau, biết tha thứ cho những người đã vô tình hay cố ý gây ra bệnh dịch này và cầu nguyện cho họ.

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/madala.maria.9/posts/601338237396028)

[1] Lc 2,35
[2] Ga 19,25
[3] https://gdanhducmebanon.org/gioi-thieu-ve-anh-duc-me

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *