fbpx

CÙNG MẸ ĐÓN CHỜ CHÚA THÁNH THẦN

CÙNG MẸ ĐÓN CHỜ CHÚA THÁNH THẦN

Các bạn thân mến,
Suốt 9 ngày qua, chúng ta đã “Cùng với chị Catherine Labouré  chúc khen tình Mẹ, sau đại dịch Covid-19”, và xin Mẹ chuyển lên Thiên Chúa lời cám ơn chân thành của chúng ta, vì Chúa đã nhận lời cầu xin của chúng ta cho đại dịch được lắng dịu, nhiều bệnh nhân được phục hồi sức khỏe và rất nhiều ơn lành khác cho thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng.

Theo truyền thống của Giáo Hội, hôm nay, sau lễ phục sinh 40 ngày, Chúa Giêsu về trời, nghĩa là chấm dứt sự hiện diện hữu hình của Chúa ở trần gian. Chúa hứa sẽ gửi một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta cần phải tỉnh thức cầu nguyện và chờ đợi Đấng sẽ được gửi đến là chính Chúa Thánh Thần.

Sách Tông Đồ Công Vụ thuật lại, sau khi đã tiễn Chúa về trời,“các ông từ núi gọi là núi Ô-liu trở về Giê-ru-sa-lem. Núi này ở gần Giê-ru-sa-lem, cách đoạn đường được phép đi trong ngày sa-bát. Trở về nhà, các ông lên lầu trên, là nơi các ông trú ngụ. Đó là các ông : Phê-rô, Gio-an, Gia-cô-bê, An-rê, Phi-líp-phê, Tô-ma, Ba-tô-lô-mê-ô, Mát-thêu, Gia-cô-bê con ông An-phê, Si-môn thuộc nhóm Quá Khích, và Giu-đa con ông Gia-cô-bê. Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Ma-ri-a thân mẫu Đức Giê-su, và với anh em của Đức Giê-su.”[1]

Thật là đẹp khi chúng ta noi gương các tông đồ “đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện”, chắc chắn chúng ta sẽ gặp Đức Mẹ đang cùng hiện diện với các tông đồ để cầu nguyện.  Như thế, cùng với Mẹ chúng ta đón chờ Chúa Thánh Thần.


TUẦN CỬU NHẬT CÙNG MẸ ĐÓN CHỜ CHÚA THÁNH THẦN:
CÙNG MẸ ĐÓN CHỜ CHÚA THÁNH THẦN – NGÀY THỨ NHẤT
CÙNG MẸ ĐÓN CHỜ CHÚA THÁNH THẦN – NGÀY THỨ HAI
CÙNG MẸ ĐÓN CHỜ CHÚA THÁNH THẦN – NGÀY THỨ BA
CÙNG MẸ ĐÓN CHỜ CHÚA THÁNH THẦN – NGÀY THỨ BỐN
CÙNG MẸ ĐÓN CHỜ CHÚA THÁNH THẦN – NGÀY THỨ NĂM
CÙNG MẸ ĐÓN CHỜ CHÚA THÁNH THẦN – NGÀY THỨ SÁU
CÙNG MẸ ĐÓN CHỜ CHÚA THÁNH THẦN – NGÀY THỨ BẢY
CÙNG MẸ ĐÓN CHỜ CHÚA THÁNH THẦN – NGÀY THỨ TÁM
CÙNG MẸ ĐÓN CHỜ CHÚA THÁNH THẦN – NGÀY THỨ CHÍN


[1] TĐCV 1, 12-14

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *