fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ TƯ TUẦN VII PHỤC SINH

27.5.2020 – THỨ TƯ TUẦN VII PHỤC SINH
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. (Ga 17,11b-19)
“Lạy Cha, xin cho họ nên một như chúng ta.”


Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:
Người ta vẫn nói: “thế gian thì chín người mười ý”, nhất là khi chủ nghĩa cá nhân được đề cao thì ai cũng muốn mình trở thành trung tâm của vũ trụ. Chẳng ai chịu lắng nghe người khác nhưng ai cũng muốn mọi người lắng nghe mình. Do đó, sự chia rẽ là hậu quả tất yếu và đó là “tinh thần thế gian” mà các môn đệ của Chúa Giêsu cần luôn cảnh giác để không bị lây nhiễm.

Chính vì thế, Chúa Giêsu đã khẩn nài Chúa Cha: Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. (c.11b)

Chúa Giêsu xin Cha gìn giữ các môn đệ trong danh Cha, hay có thể nói “xin Cha thánh hóa các môn đệ”, vì Danh Cha là Thánh. Như thế, Người xin Chúa Cha tách biệt các môn đệ khỏi thế gian, và đưa các ông vào trong sự thánh thiện của Ba Ngôi “để họ nên một như chúng ta.”

Tình yêu, sự thánh thiện và hiệp nhất nơi Ba Ngôi phải là khuôn mẫu cho tình yêu và sự hiệp nhất của Giáo Hội. Chính tình yêu, sự thánh thiện làm nảy sinh đức khiêm nhường, kính trọng lẫn nhau, lắng nghe nhau và tạo nên mối liên kết hỗ tương.  

Chúng ta biết các môn đệ của Chúa Giêsu thuộc đủ mọi thành phần trong xã hội. Ngay trong Nhóm Mười Hai cũng có những người thuộc các hệ tư tưởng đối nghịch nhau. Vậy nếu không được thánh hóa, không được tình yêu và sự thánh thiện của Thiên Chúa biến đổi, chắc chắn họ không thể sống chung và hợp tác với nhau trong bất cứ công việc trần thế nào, huống chi là việc loan báo Tin Mừng. Giáo Hội ngày hôm nay cũng vậy.

Quả thật, loan báo Tin Mừng là việc cần thiết phải có chứng tá của sự hiệp nhất, của niềm vui. Do đó, các môn đệ của Chúa cần được tách biệt khỏi thế gian, mặc dù vẫn sống giữa thế gian để làm chứng cho Chúa, nhưng phải xa lánh tinh thần thế tục. Chỉ có sự hiệp nhất nên một với nhau trong Chúa mới đem lại chứng tá niềm vui của đời sống người môn đệ.

Niềm vui phát sinh từ sự hiệp nhất với nhau trong Chúa là niềm vui bền vững không ai lấy mất được. Chúa Giêsu muốn các môn đệ được hưởng “niềm vui trọn vẹn” của Người, khi Người công khai cầu nguyện cho các ông cũng như cho tất cả chúng ta: …Con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con” (c.13). Đó là niềm vui luôn luôn được đổi mới – như Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói.[1] Niềm vui trở thành dấu chỉ của người “Kitô hữu” (có Chúa Kitô) trong thời Giáo Hội sơ khai, ngay cả khi họ bị gian nan, bắt bớ.[2]

Niềm vui trọn vẹn mà Chúa Giêsu nói đến ở đây cũng chính là niềm vui mà sứ thần đã mời gọi Mẹ Maria trong ngày Truyền Tin: Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng”[3]. Chính vì Mẹ được tách biệt khỏi thế gian, được đầy ân sủng, nên Mẹ được thánh hóa và thánh hiến để dành riêng cho Thiên Chúa. Nơi Mẹ không có chút tinh thần thế gian nào. Cuộc đời Mẹ là một chứng từ sống động về niềm vui trong sự nên một với Thiên Chúa và nên một với tha nhân dưới mái nhà Nazareth. Cho dù được sứ thần cung kính và chị Elizabeth chúc tụng là Mẹ Thiên Chúa, nhưng Mẹ luôn khiêm nhường lắng nghe để xin vâng ý Chúa cách trực tiếp qua sứ thần, hay gián tiếp qua sự điều hành gia thất của thánh Giuse.

Sống Tin Mừng với Mẹ:
Noi gương Mẹ, tôi

  • Lắng nghe Lời Chúa và lắng nghe tha nhân.
  • Sống khiêm tốn để tạo niềm vui và sự hiệp nhất trong gia đình, hội đoàn, giáo xứ…

Cầu nguyện với Mẹ:
Lạy Mẹ Maria, xin giúp mỗi người chúng con biết khiêm nhường lắng nghe và vâng phục thánh ý Chúa qua Lời Chúa, qua giáo huấn của các bề trên hữu trách trong Giáo Hội, qua sự dạy dỗ của cha mẹ, anh chị trong gia đình, qua tiếng lương tâm ngay thẳng… để gia đình, giáo xứ và Giáo Hội chúng con luôn được hiệp nhất như Chúa Giêsu mong muốn. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/madala.maria.9/posts/635991127264072)

[1] TH. Niềm vui Tin Mừng, số 1.
[2] X. Cv 2,46; 8,8; 13,52.
[3] Lc 1,28

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *