fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – CHÚA NHẬT – LỄ CHÚA BA NGÔI

07.6.2020 – CHÚA NHẬT – LỄ CHÚA BA NGÔI
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. (Ga 3,16-18)
“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một…”


Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:
Chúa Giêsu đã đi vào trong vinh quang của Thiên Chúa Cha và gửi Chúa Thánh Thần đến với Giáo Hội. Hôm nay, chúng ta cùng với Giáo Hội long trọng mừng lễ Chúa Ba Ngôi, để cảm nhận tình yêu của cả Ba Ngôi Thiên Chúa đối với nhân loại và với từng người chúng ta.

Thật vậy, ngay từ ban đầu, con người được hiện hữu là nhờ tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa khi Ngài phán: Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh Chúng ta, giống như Chúng ta[1] Từ đó, con người được hiện hữu và được mang lấy hình ảnh của Thiên Chúa, được làm chủ vạn vật, có tự do và biết yêu thương “giống như Thiên Chúa”.

Thế nhưng, con người đã sa ngã phạm tội và mang lấy án chết. Vì yêu thương, Thiên Chúa không đành bỏ mặc con người, nên cả Ba Ngôi đã thực hiện một công trình cứu chuộc còn lớn lao và kỳ diệu hơn cả công trình sáng tạo bội phần.

Trong công trình ấy, Thiên Chúa Cha đã chấp nhận hy sinh, đánh đổi chính Con Một yêu dấu của mình chết thay cho loài người, để nhờ đó, con người khỏi phải chết đời đời.

Chúa Con cùng một lòng yêu thương nhân loại như Chúa Cha, đã chấp nhận và tự nguyện hiến dâng mạng sống mình cho nhân loại được sống, được trở lại là hình ảnh của Thiên Chúa và hơn thế nữa: được trở nên con cái của Thiên Chúa.

Chúa Thánh Thần là Tình Yêu của Chúa Cha và Chúa Con, chính Ngài thanh tẩy và thánh hóa chúng ta, làm cho chúng ta trở nên con cái Thiên Chúa; soi sáng, hướng dẫn chúng ta sống những điều Chúa Giêsu đã dạy.

Mầu nhiệm tình yêu của Ba Ngôi đã được Chúa Giêsu mặc khải cách long trọng và cụ thể trong bài Tin Mừng hôm nay: Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.” (c.16)

Mỗi ngày, chúng ta tuyên xưng mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi khi làm dấu thánh giá trên mình và đọc: Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Đây quả là một lời đọc thần diệu nếu chúng ta đọc và làm dấu cách ý thức, sốt sắng, bởi lẽ chúng ta kêu đến Danh cực trọng của Thiên Chúa Ba Ngôi.

Khi bắt đầu một ngày sống nhân danh Chúa Ba Ngôi, là chúng ta cam kết sống trong Chúa, sống với Chúa, vì Chúa và cho Chúa. Như thế, chúng ta sẽ chiếu tỏa tình thương của Thiên Chúa Ba Ngôi cho những người chúng ta gặp gỡ, cùng sống, cùng làm việc. Như Chúa Cha ban cho chúng ta sự sống và phẩm giá con người, chúng ta cũng tôn trọng phẩm giá và sự sống của mọi người. Chúa Giêsu phục vụ và cứu chuộc chúng ta, chúng ta cũng phục vụ anh chị em không loại trừ ai. Chúa Thánh Thần thánh hóa và liên kết chúng ta, thì chúng ta cũng sống tình liên đới với nhau, không gây bất hòa hay chia rẽ…

Để sống với Chúa Ba Ngôi trong từng ngày sống và trong mỗi công việc, chúng ta cần chiêm ngắm và noi gương Đức Maria, vì Mẹ là thân mẫu của Con, ái nữ của Chúa Cha, đền thờ Thánh Thần”.[2] Cả cuộc đời của Mẹ luôn sống kết hiệp với Chúa Con trong tác động của Chúa Thánh Thần và quy hướng về Chúa Cha.

Mẹ luôn chiêm nghiệm những hồng ân mà Ba Ngôi Thiên Chúa đã làm cho Mẹ, và Mẹ đã thốt lên lời ngợi khen Chúa với bài Magnificat: Chúa đã làm cho tôi muôn việc kỳ diệu. Danh Người là thánh.”  Đồng thời, Mẹ luôn dấn thân phục vụ mọi người, chăm sóc và bảo vệ sự sống, xây dựng tình liên đới và thứ tha[3].

Sống Tin Mừng với Mẹ:
Noi gương Mẹ, tôi

  • Giữ gìn linh hồn và thân xác luôn trong sạch, xứng đáng là đền thờ của Chúa Ba Ngôi.
  • Tôn trọng mọi người và dấn thân cho hoạt động bảo vệ sự sống, xây dựng hòa bình.

Cầu nguyện với Mẹ:
Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dẫn con đến với Chúa Giêsu, Con của Mẹ, để Người làm cho con trở nên con cái đích thực của Chúa Cha nhờ ân sủng của Chúa Thánh Thần.

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/madala.maria.9/posts/642954543234397)

[1] St 1,26
[2] Hiến chế Ánh sáng muôn dân, chương VIII.
[3] X. Lc 1,39-45; Ga 2,1-12; 19,25-27

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *