fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ SÁU TUẦN XII THƯỜNG NIÊN

26.6.2020  – THỨ SÁU TUẦN XII TN
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 8,1-4)
“Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.”


Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:
“Cách ly” là từ khá quen thuộc với chúng ta ngày nay, khi đại dịch Covid-19 vẫn tiếp tục hoành hành tại nhiều nơi trên thế giới. Cách ly là biện pháp phòng ngừa tốt nhất đối với các bệnh truyền nhiễm. Trong xã hội Do thái thời xưa, phong cùi là một bệnh dễ lây nhiễm nhất, người phong cùi bị coi là nhơ uế, vì thế bị cách ly khỏi cộng đoàn cho đến khi lành bệnh và phải được thanh tẩy theo nghi lễ.[1]

Tuy nhiên, Tin Mừng hôm nay thuật lại việc một người phong cùi đã bất chấp lề luật, anh ta dám tiến lại gần Chúa Giêsu, giữa một đám đông hàng mấy ngàn người còn đang vây quanh Chúa, để xin Người chữa lành. Thật là một sự liều lĩnh, nhưng đó là sự liều lĩnh trong đức tin, hay nói đúng hơn, anh đã tin rằng Ngài có thể làm bất cứ điều gì Ngài muốn và Ngài có thể chữa anh khỏi bệnh, Ngài có thể đem anh trở lại cuộc sống với mọi người.

Cử chỉ bái lạy của anh trước Chúa Giêsu đã chứng minh lòng tin táo bạo ấy. Anh đã dành cho Ngài một cử chỉ bái lạy mà người ta chỉ dành cho Thiên Chúa, vì chỉ Thiên Chúa mới là Đấng làm được mọi sự. Rồi anh khiêm tốn thưa với Người: “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch” (c.40). Mặc dù anh rất mong được khỏi bệnh, nhưng anh đã khiêm tốn đặt ước muốn của mình vào trong ý muốn của Thiên Chúa, và hoàn toàn tùy thuộc vào Ngài.

Đáp lại lòng tin mạnh mẽ và sự khiêm tốn của anh, Chúa Giêsu cũng bất chấp luật cách ly với người bệnh phong cùi. Ngài chạm đến anh để thanh tẩy và thánh hóa anh, và Ngài nói: Tôi muốn, anh hãy được sạch!” Lập tức, anh được sạch bệnh phong.

Lời Chúa hôm nay chất vấn đức tin của chúng ta và thái độ đức tin cần có khi ta đến với Thiên Chúa. Chúng ta phải dám tin rằng Thiên Chúa là chủ của lịch sử, của thế giới và của chính mỗi người chúng ta. Lòng tin của chúng ta phải đủ mạnh để ta dám đến với Chúa, bất chấp mọi rào cản của cuộc sống, hoặc của chính ta dựng lên để cách ly mình với Thiên Chúa và với mọi người.  

Đến với Chúa Giêsu, chúng ta cũng cần có một thái độ đức tin xứng hợp. Nhất là khi đến nhà thờ, chúng ta ý thức khi cúi chào Mình Thánh Chúa nơi Nhà Tạm, cung kính dọn mình trước khi rước Lễ, và nghiêm trang thờ lạy, cám ơn Chúa sau khi rước Chúa vào lòng… Văn hóa Tây phương thường bái gối khi chào Chúa, nhưng đối với người Việt Nam chúng ta, đỉnh đầu là nơi cao nhất và quý nhất trong con người mình. Do đó, chúng ta cung kính cúi đầu sâu hoặc cúi mình trước Chúa, để thể hiện lòng kính mến đối với Thiên Chúa.  

Khi cầu nguyện, chúng ta đơn sơ trình bày với Chúa điều chúng ta đang cần, nhưng khiêm tốn phó thác trọn vẹn vào tình yêu đầy quyền năng của Chúa, đặt ước muốn của mình vào trong ý muốn của Thiên Chúa, và hoàn toàn tùy thuộc vào Ngài.

Đức Maria đã luôn đặt trọn ý mình trong thánh ý Thiên Chúa và hoàn toàn vâng phục Người: “Này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.”[2] Mẹ phó thác tuyệt đối khi không thanh minh về nguồn gốc thai nhi nơi lòng Mẹ, và để tùy Chúa xử định. Mẹ phó thác trọn vẹn vào Chúa qua sự điều hành của thánh cả Giuse trong mọi việc, vì Mẹ xác tín rằng: tất cả những gì xảy đến với Mẹ và Chúa Giêsu đều là điều Chúa muốn, và Mẹ khiêm tốn đón nhận, để ý định yêu thương của Thiên Chúa được thực hiện.

Sống Tin Mừng với Mẹ:
Noi gương Mẹ, tôi

  • Ý thức và cung kính khi chào Chúa, khi rước Thánh Thể.
  • Phó thác vào Chúa khi cầu nguyện, xin thuận theo ý Chúa.

Cầu nguyện với Mẹ:
Lạy Mẹ Maria, xin dạy con luôn ý thức sự thánh thiện cao cả của Chúa và khiêm nhường thờ lạy, tín thác vào tình yêu đầy quyền năng của Ngài. Xin cho con luôn tin rằng mọi điều Chúa cho xảy đến với con đều nằm trong kế hoạch đầy yêu thương của Chúa. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/madala.maria.9/posts/655525678643950)

[1] Lv 14,45-46
[2] Lc 1,34.38

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *