fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ NĂM TUẦN XII THƯỜNG NIÊN

25.6.2020  – THỨ NĂM TUẦN XII TN
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Matthêu. (Mt 7,21-29)
“Chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào Nước Trời mà thôi.”


Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:
Chúng ta vẫn thường nghe nói: “chiếc áo không làm nên thầy tu”, những biểu hiện bên ngoài không đủ để nói lên thực chất bên trong của một con người. Cũng thế, niềm tin chỉ được tuyên xưng qua miệng lưỡi sẽ không đủ để giúp con người vào Nước Thiên Chúa. Thánh Giacôbê tông đồ đã nói rằng:Đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết.”[1]

Thật vậy, trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với chúng ta: Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: ‘Lạy Chúa! lạy Chúa!’ là sẽ được vào Nước Trời cả đâu!” (c.21) Cho dù ta công khai xưng mình là Kitô hữu, hoặc cứ mở miệng là nói Lời Chúa, nhưng không thực hành trong đời sống thì cũng chẳng ích gì, vì người phàm chỉ thấy điều mắt thấy, còn Đức Chúa thì thấy tận đáy lòng[2]. Ngay cả khi người ta nhân danh Chúa mà nói tiên tri, trừ quỷ, hay làm phép lạ (c.2) chỉ vì theo ý riêng mình, để gây uy tín, để tạo thanh danh cho mình chứ không phải cho Chúa; để “rao giảng cái tôi” và làm cho người khác “nghe tôi” hơn là “nghe Chúa, biết Chúa”. Chúa Giêsu đã gọi những người ấy là bọn làm điều gian ác”.

Chúng ta rất dễ bị rơi vào cơn cám dỗ nhân danh Chúa để rao giảng cái tôi của mình, để tìm sự tôn vinh của thế gian. Khi những cơn mưa lũ của thử thách gian nan xảy đến, cái vinh quang tạm bợ ấy phút chốc biến thành bọt nước, bởi vì không có Chúa nâng đỡ phù trì.Kẻ gian ác… như vỏ trấu bị gió cuốn đi; vì Chúa canh giữ đường người công chính, và đường kẻ gian ác dẫn tới diệt vong.”[3]

Chỉ khi nào ta có lòng yêu mến Chúa thực sự, ta mới quy hướng mọi sự về cho Thiên Chúa, tìm kiếm vinh quang Thiên Chúa chứ không phải vinh quang cho mình. Vì yêu mến Chúa, chúng ta thi hành ý Chúa, chúng ta đặt trọn vẹn cuộc đời chúng ta trong bàn tay yêu thương và quyền năng của Chúa. Như thế, khi bão tố bách hại có xảy đến, mưa lũ gian nan có ùa vào, chúng ta vẫn kiên vững trong niềm tin.

Yêu mến Chúa, làm theo ý Chúa là noi gương Chúa Giêsu, sống theo lối sống của Người, thi hành các điều Người truyền dạy:Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến với người ấy”.[4] Đón nhận giáo huấn của Chúa Giêsu và sống theo lối sống của Người chính là thi hành ý Chúa Cha vậy.

Trong việc tìm kiếm và thực thi thánh ý Thiên Chúa, Đức Maria chính là khuôn mẫu tuyệt vời cho mỗi chúng ta. Mẹ luôn tìm vui thoả trong lề luật Chúa, và suy ngắm luật Chúa đêm ngày.[5] Không chỉ suy ngắm, nhưng Mẹ đã để cho Lời Chúa trở nên máu thịt của Mẹ, trở nên sự sống của Mẹ, thành hoa trái lòng Mẹ, đó là Chúa Giêsu. Cả cuộc đời Mẹ đều quy hướng tất cả về Chúa Giêsu, về thánh ý Thiên Chúa, với sự trung tín của một nữ tỳ khiêm hạ[6]. Chính Chúa Giêsu đã đề cao mẫu gương của Mẹ trong việc thực thi ý Chúa: Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.”[7] Chính vì thế, Mẹ đã được ơn Chúa nâng đỡ, giúp Mẹ can đảm theo Chúa trong cuộc thương khó, và đã đứng vững dưới chân thập giá Chúa cho đến cùng.

Sống Tin Mừng với Mẹ:
Noi gương Mẹ, tôi

  • Đọc và học thuộc một câu Lời Chúa mỗi ngày.
  • Cầu nguyện trước mọi công việc, để tìm xem ý Chúa muốn tôi làm gì, làm cách nào cho đẹp lòng Chúa.

Cầu nguyện với Mẹ:
Lạy Mẹ Maria, xin cho con được yêu mến Chúa Giêsu, biết lắng nghe và bền tâm thi hành ý Chúa, sống Lời Chúa như Mẹ. Chớ gì tất cả tư tưởng, lời nói, mọi ước muốn và chọn lựa của con đều được đặt trên nền tảng Lời Chúa, thánh ý Chúa; để cuộc sống của con được bén rễ sâu trong Chúa mỗi ngày một hơn. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/madala.maria.9/posts/654938275369357)

[1] Gc 2,17
[2]1Sm 16,7b
[3] Tv 1,4.6
[4] Ga 14,23
[5] Tv 1,2; Lc 2,19.51
[6] Lc 1,38.48
[7] Lc 8,21

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *