fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ HAI TUẦN XV THƯỜNG NIÊN

13.7.2020 – THỨ HAI TUẦN XV TN
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Matthêu. (Mt 10,34-11,1)
“Ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã… người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.”


Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:
Bài Tin Mừng hôm nay là phần cuối của những lời dặn dò của Chúa Giêsu cho các tông đồ khi sai các ông đi rao giảng Tin Mừng. Chúa Giêsu cho các môn đệ biết rõ: sự hiện diện của Chúa và Tin Mừng của Ngài luôn gặp phải những chống đối giữa thế gian, nhưng chắc chắn cũng có những người mở lòng đón nhận Lời Chúa. Chính vì thế, sẽ có sự chia rẽ giữa những người đón nhận hay không đón nhận Tin Mừng.

Tuy nhiên, những ai đón nhận Tin Mừng, tức là những người tiếp đón các môn đệ, lắng nghe và đón nhận lời các ông rao giảng, là họ đón nhận chính Chúa, đồng thời họ cũng được nhận biết Chúa Cha, đón nhận Chúa Cha vào trong cuộc sống của họ.

Chúa Giêsu đặc biệt nhấn mạnh đến “phần thưởng” dành cho những người biết đón nhận hay đón tiếp các sứ giả của Chúa: Ai đón tiếp một ngôn sứ, vì người ấy là ngôn sứ, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ; ai đón tiếp một người công chính, vì người ấy là người công chính, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính.” (c.41)

Những người được đón tiếp ấy là ngôn sứ, là người công chính, là đại diện của Chúa, nhưng chính họ không có khả năng ban thưởng hay đáp lễ. Chính Thiên Chúa là Đấng ban thưởng cho những tấm lòng quảng đại, vì Chúa đã coi những nghĩa cử bác ái mà người ta dành cho những người đại diện Chúa là làm cho chính Chúa. Hơn nữa, những việc bác ái dù nhỏ mọn nhất như cho người đang khát được uống nước, không phải loại nước giải khát đắt tiền mà ngay cả “nước lã” (nước thiên nhiên), thì cũng được Thiên Chúa ghi nhớ và ban thưởng: “Ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.” (c.42)

Chính “vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy nên việc bác ái ta làm cho “kẻ ấy” trở nên giá trị. Điều này đòi hỏi chúng ta phải có cái nhìn đức tin, hay đúng hơn, ta cần có đôi mắt của tình yêu. Thật vậy, khi yêu, người ta có thể nhìn thấy người yêu trong tất cả mọi sự: nhìn màu hoa nhớ ra màu áo ấy, nghe tiếng nhạc gợi nhớ tiếng ai ru… Yêu mến Chúa Giêsu, chúng ta sẽ năng chiêm ngắm Ngài, và sẽ dễ nhận ra cuộc khổ nạn của Ngài vẫn còn đang tiếp diễn nơi những anh chị em đau khổ, bệnh tật, thiếu thốn… Thánh Vinh Sơn đã luôn dạy các con cái của ngài chiêm ngắm để nhận ra hình ảnh của Chúa Giêsu nơi người nghèo:Tôi không được xét đoán những người nông dân nghèo, nam hay nữ, qua vẻ bề ngoài hoặc qua các khả năng trí tuệ bên ngoài của họ. Hơn thế nữa, rất thường khi xem ra họ không có dáng vẻ  hay sự lanh lợi của những con người trí thức vì họ thật thô lỗ và khó chịu. Nhưng hãy lật ngược mẫu ảnh và bạn sẽ thấy, nhờ ánh sáng đức tin, Con Thiên Chúa, Đấng có ý muốn trở nên nghèo, được bày tỏ cho chúng ta qua những con người này.[1]

Mẹ Maria không chỉ có đôi mắt của tình yêu, Mẹ còn có đôi tai và đôi tay của tình yêu, hay đúng hơn, cả con người Mẹ được thấm đẫm tình yêu Thiên Chúa, nên khi Mẹ nghe sứ thần nói về người chị họ Elizabeth, Mẹ thấy ngay được những khó khăn và nhu cầu của bà để thăm viếng và giúp đỡ. Khi đang dự tiệc cưới, Mẹ lại cảm nhận được nỗi bế tắc của gia chủ để xin Chúa cứu nguy.

Sống Tin Mừng với Mẹ:
Noi gương Mẹ, tôi

  • Chiêm ngắm Chúa Giêsu mỗi ngày qua cầu nguyện, để có được đôi mắt và đôi tai của tình yêu.
  • Sẵn sàng giúp đỡ mọi người như giúp đỡ chính Chúa vậy.

Cầu nguyện với Mẹ:
Lạy Mẹ Maria, xin biến đổi tim con nên giống trái tim của Mẹ. Xin cho con có đôi mắt, đôi tai và đôi tay đầy tình yêu của Mẹ, để con được nhạy bén nhận ra Chúa Giêsu nơi  anh chị em con và mau mắn mở tay và mở lòng ra với họ.

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/madala.maria.9/posts/666665234196661)

[1] Thánh Vinh Sơn, Coste XI, 32

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *