fbpx

THÁNH GIUSE – QUAN THẦY GIÁO HỘI VIỆT NAM

 

Hai giáo sĩ Dòng Tên : Ðắc Lộ và Pierre Marquez đã  cập bến Cửa Bạng
(Thanh Hoá ) vào ngày lễ thánh Giuse 19-3-1627[1].

 QUAN THẦY GIÁO HỘI VIỆT NAM

Đúng ngày mười chín tháng ba
Giu-se thánh lễ diễn ra kính mừng
Các nhà truyền giáo đặt chân
Vào nơi đất nước Việt nam rao truyền

Tin mừng cho các Tổ tiên
Dòng nòi dân Việt lòng tin Chúa Trời
Tổ tiên đón nhận tin lời
Thực thi sống đạo đồng thời truyền cho

Cháu con tiếp nối tới giờ
Các ngài cương quyết chăm lo lưu truyền
Để luôn giữ vững Đức tin
Máu đào minh chứng giữ gìn thánh ân.

Lm. Antôn Lê quang Trình


[1]http://www.simonhoadalat.com/hochoi/giaohoivn/LichSu/LichSuGHCGVN.htm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *