fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG -CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH – LỄ CHÚA THĂNG THIÊN

16.5.2021 – CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH – NĂM B
LỄ CHÚA THĂNG THIÊN

Mc 16,15-20
“Chúa Giê-su được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi” (Mc 16,19-20)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Khát vọng được bay lên trời đã khiến con người chế tạo những khinh khí cầu, những phi thuyền để đưa người ta vượt ra khỏi quỹ đạo của trái đất, đi vào không gian, khám phá vũ trụ. Những người tiêu biểu đã bay vào không gian được cả thế giới biết đến như hai anh em Mongolfiers (1783), Gagarine (1961), Armstrong và Aldrin (1969)[1]… và còn nhiều người khác nữa. Tuy nhiên, cho dù các phi hành gia có ở ngoài trái đất bao lâu đi nữa, thì cuối cùng họ vẫn phải trở về trái đất để tiếp tục cuộc sống bình thường như mọi người.

Duy chỉ có Đức Giêsu Kitô, Đấng đã vâng lời Chúa Cha đến trần gian, chịu khổ hình thập giá để cứu chuộc nhân loại, Đấng đã được Chúa Cha tôn vinh bằng cách cho Người Phục Sinh và hôm nay, Người vinh hiển lên trời, trở về bên Chúa Cha để tường trình về sứ vụ mà Người đã hoàn tất. Người về trời trước sự chứng kiến của các tông đồ,[2] sau khi truyền lệnh cho các ông đi rao giảng và làm phép Rửa cho muôn dân (c.20). Người đi vào trong vinh quang của Cha và hiển trị đến muôn đời. Đồng thời, vì không còn lệ thuộc không gian và thời gian, nên Người cũng luôn hiện diện cách mầu nhiệm với từng người chúng ta như Người đã hứa: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.”[3]

Các phi hành gia phải đem theo oxy để thở và lương thực để sống trong khoảng thời gian ở ngoài trái đất, chưa kể phải đem nhiên liệu để sử dụng cho phi thuyền của họ. Bởi lẽ họ vẫn phải tiếp tục duy trì sự sống vật chất cũng như chúng ta hiện nay. Còn Chúa Giêsu, với thân xác đã Phục Sinh, Người không còn lệ thuộc các điều kiện vật chất, không còn nhu cầu ăn uống hay hít thở như chúng ta. Hơn thế nữa, Người đã đem theo tất cả nhân loại chúng ta về trời với Người. Bởi khi Nhập Thể, Người đã mang lấy bản tính nhân loại để liên đới trọn vẹn với mỗi người chúng ta. Người đã đóng đinh tất cả những yếu đuối và tội lỗi của ta trong chính thân xác của Người, và khi được Phục Sinh, Người trở nên niềm hy vọng chắc chắn cho chúng ta. Người về trời với thân xác nhân loại đã bị đóng đinh và đã Phục Sinh, để chúng ta- nhờ liên kết với Người- cũng nắm chắc sẽ được về trời với Người.

Đó là niềm xác tín của người Kitô hữu chúng ta, là Tin Mừng của chúng ta. Đó cũng chính là Tin Mừng mà các tông đồ đã vâng lệnh Đức Giêsu đi rao giảng và làm chứng bằng cả cuộc sống và cái chết của mình. Đó cũng là Tin Mừng mà ngày hôm nay, Bạn và tôi cùng rao giảng bằng đời sống vui tươi, bác ái, công bình, liên đới với tất cả mọi người, đặc biệt là những người nghèo khổ, cần được quan tâm giúp đỡ.

Nhờ liên kết mật thiết với Chúa Giêsu, Mẹ Maria đã tham dự trọn vẹn vào cuộc sống trần thế của Chúa qua từng biến cố vui buồn, đặc biệt trong cuộc khổ nạn và cái chết của Người, nên Mẹ cũng được tham dự vào sự sống lại và hiển trị với Người. Biến cố Chúa về trời soi sáng cho ta thêm xác tín vào tín điều Đức Mẹ được lên trời cả hồn lẫn xác. Bởi lẽ một phần thân thể của Mẹ đã được Chúa Giêsu đem vào cõi vinh quang bất diệt, thì chắc chắn toàn thân Mẹ cũng được tham dự vào vinh quang với Người. Ngay khi còn ở dương thế và cho đến ngày nay, Mẹ không ngừng rao giảng về Chúa Giêsu cho nhân loại. Qua Mẫu Ảnh Hay Làm Phép Lạ, Mẹ tiếp tục loan báo Chúa Giêsu cho tất cả chúng ta.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Cùng với Mẹ Maria, tôi sống gắn bó với Chúa Giêsu và loan báo về Chúa bằng cách sống vui tươi và bác ái.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ đồng hành với con trong việc loan báo Tin Mừng hôm nay, để mọi người được nhận biết Chúa và để tất cả chúng con được cùng Mẹ tham dự vinh quang Nước Trời. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

(Đọc đoạn trích Phúc Âm: )

[1] X. https://tgpsaigon.net/bai-viet/truyen-thong-tin-mung-le-chua-thang-thien-29353
[2] X. Cv 1,9; Mc 16,20; Lc 24,51
[3] X. Mt 28,20

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *