fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – CHÚA NHẬT TUẦN XX THƯỜNG NIÊN – LỄ ĐỨC MẸ LÊN TRỜI

15.8.2021 – CHÚA NHẬT TUẦN XX THƯỜNG NIÊN – LỄ ĐỨC MẸ LÊN TRỜI
Lc 1,39-56
“Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi, biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn!” (Lc 1,49)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Ngày 01 tháng 11 nămg 1950, trong Tông hiến Munificentissimus Deus – Thiên Chúa vô cùng vinh hiển, Đức giáo hoàng Piô XII đã định tín tín điều Đức Maria Hồn xác về trời: “Chúng tôi công bố, tuyên xưng và định tín giáo lý đã được Thiên Chúa mạc khải này: Đức Maria trọn đời đồng trinh, Mẹ Vô Nhiễm của Thiên Chúa, sau khi hoàn tất cuộc đời dương thế, đã được đưa lên Trời hiển vinh cả hồn lẫn xác.”
Đức giáo hoàng đã định tín việc Lên Trời cả hồn lẫn xác của Đức Maria như một chân lý được Thiên Chúa mạc khải, phải được các kitô hữu xem như bảo chứng của việc chúng ta được kết hợp vào sự chiến thắng của vị thủ lãnh thần linh của chúng ta trên sự dữ, và việc chúng ta được thông phần vào vinh quang của Đức Kitô theo mức độ chúng ta đã kết hợp, bằng lòng tin và lòng mến, vào công trình cứu chuộc của Người.
Định tín này như là một minh hoạ cho những điều cao cả mà Đức Maria ca khen Thiên Chúa, Đấng Chí Thánh, cao vượt trên hết chư thần thánh, bởi những đặc ân Người ban cho Mẹ: “…Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn” (c.49).
Quả thế, sống trong làm một Dân tộc thánh, với bao biết cố thăng trầm của lịch sử mang đầy dấu ấn yêu thương của Thiên Chúa, Đức Mẹ đã không ngớt vang tiếng ngợi khen Người. Chính nhờ bàn tay Thiên Chúa thi thố những kỳ công, đưa dân Riêng của Người thoát khỏi ách nô lệ Ai Cập, vượt qua Biển Đỏ và tới miền Đất Hứa. Giờ đây, cũng chính Thiên Chúa ra tay, thì người chị họ của Mẹ là Elisabét mới có thai lúc tuổi già, dù cả đời mang tiếng là hiếm muộn
Với chính bản thân, Mẹ Maria cảm nghiệm sâu sắc điều cao cả Thiên Chúa làm cho mình: đang khi “không biết đến việc vợ chồng”, nhưng quyền năng của Thiên Chúa đã làm cho Mẹ trở nên một người mẹ đồng trinh của Đấng Cứu Thế. Ai có thể hiểu được huyền nhiệm cao siêu này?… Chính Mẹ cũng không thể ngờ, và Mẹ chỉ biết không ngừng cất cao lời ca ngợi khen Magnificat suốt cuộc đời Mẹ.
Tuy nhiên, những điều cao cả Thiên Chúa làm trong cuộc đời Mẹ không chỉ toàn màu hồng như thế. Bàn tay Thiên Chúa còn dẫn Mẹ đi qua các chặng đường u tối mịt mù, nhất là trong hành trình bước theo Con của Mẹ lên Núi Sọ và nhìn Người chết treo trên thánh giá. Đó là điều cao cả nhất mà Thiên Chúa làm cho Mẹ và cho cả nhân loại. Điều cao cả đó vượt quá sức hiểu của Mẹ, nên Mẹ chỉ biết ghi nhớ và suy đi nghĩ lại tất cả…trong lòng.

Không chỉ riêng với Đức Maria, Thiên Chúa vẫn thực hiện những điều kỳ diệu nơi cuộc đời mỗi người chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta thường nghĩ những điều lớn lao xảy đến cho mình phải là màu hồng thì mới là điều kỳ diệu, ngược lại thì không(!?) Chính vì lẽ đó, chúng ta cần học nơi Mẹ lời tung hô “Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả” trước mọi biến cố Thiên Chúa lớn nhỏ trong cuộc đời mình. Bởi với Chúa, những điều cao cả Người làm cho con người không chỉ thấy rõ trong sự tốt lành, nhưng còn ẩn tàng trong cả điều mà chúng ta gọi là “sự dữ” nên ta khó nhận ra.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi nhẩm đi nhắc lại Bài ca “Ngợi Khen – Magnificat” để ca ngợi Đấng Toàn Năng, vì mọi điều Ngài đã làm trong cuộc đời tôi.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, đại dịch Covid-19 đang làm nhiều người chúng con mất lòng tin vào quyền năng của Thiên Chúa. Xin Mẹ giúp chúng con nhận biết những “điều cao cả” mà Thiên Chúa đang thực hiện cho chúng con trong bối cảnh khó khăn hiện tại, qua những con người thiện nguyện, những tấm lòng bác ái sẻ chia… Để chúng con và mọi người tiếp tục ca ngợi những điều cao cả Chúa làm cho chúng con.

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

(Đọc đoạn trích Phúc Âm: https://www.facebook.com/maddala.maria.9/posts/926627574867091)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *