fbpx

CÙNG MẸ CẦU CHO CÁC KITÔ HỮU HIỆP NHẤT – TUẦN CẦU CHO CÁC KITÔ HỮU HIỆP NHẤT 18-25.01.2022 (Ngày thứ ba)

NGÀY THỨ BA
“Nghe tin ấy, vua Hêrôđê bối rối và cả thành Giêrusalem cũng xôn xao”
(Mt 2,3)
÷÷÷÷÷÷

Chủ tọa: (làm dấu và đọc) Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen

  • Hát: Hãy chiếu soi lửa hồng…

Lạy Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội, xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

  • Lời Chúa: Mt 2, 1-2:

 Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem,  và hỏi : “Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu ? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người. Nghe tin ấy, vua Hêrôđê bối rối và cả thành Giêrusalem cũng xôn xao”. 

Suy niệm: (có thể chia ra 2 người đọc)

Thiên Chúa đã đến cư ngụ giữa chúng ta. Sự xuất hiện của Đức Kitô phá vỡ đường lối của thế gian, gây bối rối cho những kẻ giàu sang và quyền thế, những kẻ chỉ tìm tư lợi. Nhưng đối với những người làm việc vì công ích, vì hòa bình và sự hiệp nhất, Đức Kitô là nguồn ánh sáng và niềm hy vọng cho họ.

Là con cái Chúa, chúng ta được mời gọi hành động để tình yêu và công lý được trở nên hiện thực trong thế giới của chúng ta.  Khi các Kitô hữu cùng nhau đứng về phía công lý và hòa bình, nỗ lực của họ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Và như thế, lời cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu sẽ trở nên cụ thể, từ đó người ta có thể phân định sáng suốt và nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi các môn đệ của Đức Kitô trong thế giới hôm nay. Như vậy, chúng ta có thể mang tia sáng hy vọng cho biết bao người đang sống trong bóng tối của sự bất ổn chính trị, đói nghèo và phân biệt giai cấp, chủng tộc.

Đó chính là Tin Mừng cho chúng ta và cho những ai đang sống trong bóng tối của đau khổ, hận thù, bạo lực và nỗi thống khổ đớn đau. Thiên Chúa luôn trung tín với chúng ta, Ngài không ngừng củng cố và bảo vệ chúng ta khỏi mọi sự dữ, thúc đẩy chúng ta hành động vì ích lợi của người khác.

Chủ tọa:

Lạy Mẹ Maria, xin nắm lấy tay chúng con và dắt chúng con bước theo Chúa trong cuộc sống hằng ngày. Xin xóa tan sự lo lắng và sợ hãi của chúng con khi chúng con theo chân Chúa. Xin hãy chiếu tỏa ánh sáng của Chúa và nung nấu con tim mỗi người chúng con, để tình yêu và hơi ấm của Chúa ngập tràn tâm hồn chúng con. Xin nâng chúng con lên tới Chúa, Đấng đã từ bỏ chính mình vì ơn cứu độ của chúng con, hầu cuộc sống của chúng con làm vinh danh Chúa, là Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

 

Đọc chung:
KINH CẦU NGUYỆN CHO CÁC KITÔ HỮU HIỆP NHẤT

Lạy Chúa Giêsu,
trước ngày chịu chết vì chúng con,
Chúa đã nguyện cầu
cho các Tông đồ và tất cả mọi người
được liên kết với nhau nên một,
như Con ở trong Cha và như Cha ở trong Con.

*

Xin cho chúng con cảm thấy xót xa đau buồn
về những thất tín, chia rẽ nơi chúng con.

*

Xin cho chúng con biết thẳng thắn nhìn nhận,
và có lòng cam đảm để khai trừ mọi lãnh đạm,
lòng nghi ngờ và tính đố kỵ tiềm ẩn nơi chúng con.

*

Xin cho chúng con được gặp nhau trong Chúa
hầu cho tâm hồn và môi miệng chúng con
luôn vang lên lời nguyện cầu hiệp nhất như lòng Chúa ước ao.

*

Lạy Thiên Chúa Tình Yêu hoàn hảo,
xin giúp chúng con tìm thấy nơi Chúa
con đường dẫn đưa đến Hiệp Nhất trong đức Vâng Phục,
đến Yêu Thương và Sự Thật.
Amen.

Thánh  Giáo hoàng Phaolô VI


Bài hát: Vì Chúa là Tình Yêu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *