fbpx

CÙNG MẸ CẦU CHO CÁC KITÔ HỮU HIỆP NHẤT – TUẦN CẦU CHO CÁC KITÔ HỮU HIỆP NHẤT 18-25.01.2022 (Ngày thứ hai)

NGÀY THỨ HAI
«Ðức Vua dân Dothái mới sinh, hiện ở đâu?» (Mt 2,2)
÷÷÷÷÷÷

Chủ tọa: (làm dấu và đọc) Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen 

  • Hát: Hãy chiếu soi lửa hồng…

Lạy Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội, xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

  • Lời Chúa: Mt 2, 1-2:

 Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem,  và hỏi : “Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu ? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người.” 

Suy niệm: (có thể chia ra 2 người đọc)

Khởi đầu của lịch sử cứu độ, Thiên Chúa thành lập một DÂN bắt đầu từ Abraham, Isaac, Giacóp. Người trực tiếp lãnh đạo dân qua Môisê và nhiều thủ lãnh khác. Đến thời thủ lãnh Sa-mu-en, dân xin ông lập cho họ một vua để vua xét xử họ, như tất cả các dân tộc khác. Ông Sa-mu-en bực mình về điều đó và ông cầu nguyện với Thiên Chúa . Đức Chúa trả lời ông: “Ngươi cứ nghe theo tiếng của dân trong mọi điều chúng nói với ngươi, vì không phải chúng gạt bỏ ngươi, mà là chúng gạt bỏ Ta, không chịu để Ta làm vua của chúng.”[1]

 Theo ngôn sứ Giê-rê-mi-a[2], dưới thời các vua này trị vì, đất nước bị tàn phá và dân chúng phải lưu đày. Thay vào đó, Đức Chúa đã hứa ban một vị vua sẽ trở thành mục tử và «trị vì bằng sự khôn ngoan tài giỏi, thi hành điều chính trực công minh trong đất nước» và quy tụ mọi phần tử của đàn chiên. Nhưng làm thế nào để tìm được một nhà lãnh đạo như thế? Thưa, duy chỉ trong Đức Kitô chúng ta mới tìm thấy mẫu gương của một vị vua hay Đấng trị vì thi hành theo thánh ý và con tim của Chúa.

Đức Kitô không hủy diệt cũng không chia rẽ nhưng xây dựng và quy tụ để làm rạng ngời vinh quang của Chúa. Luật pháp của Người không bị tác động hay xui khiến bởi sự ích kỷ và Người cũng không hề sử dụng vũ lực. Trái lại, nơi Người, chúng ta tìm thấy một người tôi tớ khiêm nhường, ngập tràn yêu thương. Người là Đấng đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ. Các môn đệ của Người cũng được kêu gọi thi hành tương tự như vậy.

Ngày nay, tại nhiều nơi trên thế giới, cách riêng vùng Trung Đông buộc phải lưu đày do «sự công minh và chính trực»  ngày càng trở nên khan hiếm. Các nhà lãnh đạo trần thế và trong Giáo hội, có bổn phận và trách nhiệm quy tụ dân Thiên Chúa hơn là phân tán hay chia rẽ. Tham vọng, ham muốn quyền lực và tư lợi là gốc rễ căn nguyên của mọi sự chia rẽ, gây tác hại cho thế giới và cho Giáo hội. Các Kitô hữu càng trung thành noi gương Đức Kitô vị tôi trung thì sự chia rẽ trên thế giới và trong Giáo hội càng được khắc phục. Trong khi thi hành cho sự công minh, chính trực, công lý và hòa bình vì ích chung, chúng ta khiêm tốn làm chứng cho vị vua mục tử và dẫn dắt nhiều người khác sống trong sự hiện diện của Người.

Chủ tọa:

Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã sinh ra và nuôi dưỡng Chúa Giêsu suốt hơn 30 năm. Xin giúp chúng con tìm kiếm Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, không phải trong cung điện nguy nga của kẻ quyền thế nhưng nơi máng cỏ đơn sơ khiêm nhường, và noi gương lòng nhân từ của Người. Xin cổ võ chúng con biết dành chỗ để đón tiếp lẫn nhau theo thánh ý Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần trong vinh quang đến muôn thuở muôn đời. Amen.

Đọc chung:
KINH CẦU NGUYỆN CHO CÁC KITÔ HỮU HIỆP NHẤT

Lạy Chúa Giêsu,
trước ngày chịu chết vì chúng con,
Chúa đã nguyện cầu
cho các Tông đồ và tất cả mọi người
được liên kết với nhau nên một,
như Con ở trong Cha và như Cha ở trong Con.

*

Xin cho chúng con cảm thấy xót xa đau buồn
về những thất tín, chia rẽ nơi chúng con.

*

Xin cho chúng con biết thẳng thắn nhìn nhận,
và có lòng cam đảm để khai trừ mọi lãnh đạm,
lòng nghi ngờ và tính đố kỵ tiềm ẩn nơi chúng con.

*

Xin cho chúng con được gặp nhau trong Chúa
hầu cho tâm hồn và môi miệng chúng con
luôn vang lên lời nguyện cầu hiệp nhất như lòng Chúa ước ao.

*

Lạy Thiên Chúa Tình Yêu hoàn hảo,
xin giúp chúng con tìm thấy nơi Chúa
con đường dẫn đưa đến Hiệp Nhất trong đức Vâng Phục,
đến Yêu Thương và Sự Thật.
Amen.

Thánh  Giáo hoàng Phaolô VI

 


[1] 1Sm 8,7
[2] Gr 23, 1-6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *