fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ SÁU TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH

22.4.2022 – THỨ SÁU TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH

Ga 21,1-14
“Người môn đệ được Đức Giê-su thương mến nói với ông Phê-rô: ‘Chúa đó!’” (Ga 21,7a)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Thật tuyệt vời đường lối sư phạm của Chúa Giêsu đối với các môn đệ của Người. Suốt ba năm sống với họ, Người đã ba lần loan báo về cuộc thương khó và Phục Sinh của Người, nhưng các ông nào có hiểu! Họ vẫn cứ tranh nhau xem ai làm lớn, vẫn “giành ghế” bên tả bên hữu Chúa khi Chúa được vinh quang. Sau khi Chúa Phục Sinh, Người đã nhiều lần hiện ra để dạy dỗ, nâng đỡ và làm cho họ xác tín vào sự Phục Sinh của Người. Hôm nay, Chúa lại hiện ra với họ trên Biển hồ Tibêria ngay từ “sáng sớm”.

Vẫn chiếc thuyền đó, lưới và Biển hồ quen thuộc, nhưng mọi việc đã khác xưa. Từ sau thất bại chối Thầy, Simon Phêrô đã khiêm tốn hơn nhiều: được ở chung với anh em và được Thầy đặt làm trưởng nhóm, nhưng thay vì ra lệnh, ông đã xử sự khéo léo và tế nhị hết sức: “Tôi đi đánh cá đây!” Các anh em đáp lại: “Chúng tôi cùng đi với anh.” Như thế, nơi mỗi người anh em cũng có sự biến đổi để khiêm tốn cộng tác với Phêrô, vì tự bản thân mỗi người đều ý thức sự yếu đuối của mình trong cuộc khổ nạn của Thầy. Đó là sự mới mẻ của cộng đoàn này: Cộng đoàn của những người “biết Chúa, biết mình và biết người”. Lúc này, không ai trong các ông còn tranh giành làm lớn hay ôm mộng được ngồi bên tả bên hữu Thầy nữa[1].

Một lần nữa, Chúa Giêsu Phục Sinh cho các ông cảm nhận sâu xa kinh nghiệm “không có Thầy, anh em chẳng làm gì được”,[2] vì “đêm ấy họ không bắt được gì cả” (c.3). Trong dáng vẻ một người kháck lạ, Chúa bảo các ông: “Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá” (c.6a). Khác với lần đánh cá thất bại ba năm trước, Phêrô không cự nự rằng “chúng con đã vất vả suốt đêm…”[3], nhưng ông đã khiêm tốn làm theo, gác lại bề dày kinh nghiệm sẵn có của mình. Kết quả lại là một mẻ lưới đầy cá. Lúc ấy, “người môn đệ được Đức Giêsu thương mến nói với ông Phêrô: ‘Chúa đó!’” (c.7a). Chắc chắn người môn đệ ấy đã từng cảm nghiệm được tình yêu thương của Thầy và có một mối tương quan sâu xa với Thầy, nên mới nhạy bén nhận ra Chúa nơi người khách lạ trước các anh em khác.

Chúa Giêsu đã dùng những dấu chỉ để diễn tả quyền năng của Người sau khi Phục Sinh, Người không hề nhắc lại sự yếu đuối của các ông mà còn chuẩn bị sẵn cho họ một bữa ăn sáng với cá nướng và bánh. Họ được sưởi ấm bên bếp than hồng và nhất là trong sự hiện diện đầy tình Thầy trò…! Cũng thế, Chúa Giêsu Phục Sinh vẫn hiện diện với mỗi người chúng ta từ sáng sớm mỗi ngày. Chúng ta cần khiêm nhường ý thức sự yếu đuối và nghèo khó của mình và cậy dựa vào quyền năng của Chúa, cũng không giữ định kiến về những yếu đuối của người khác, và cần có lòng yêu mến Chúa để mau mắn nhận ra Chúa nơi mọi người, cách riêng nơi anh chị em sống chung, để tôn trọng, cộng tác và giúp đỡ lẫn nhau.

Có thể nói: tình thương, sự chăm sóc chu đáo và tinh tế nơi Chúa Giêsu là hoa trái các đức tính nơi Đức Maria, Mẹ Người. Thật vậy, Mẹ Maria luôn yêu thương, quan tâm đến người khác và nhất là Mẹ khiêm tốn phục vụ hết mọi người,[4] vì Mẹ ý thức mình được Thiên Chúa yêu thương. Chính nhờ ở lại trong tình thương của Chúa mà Mẹ có được sự nhạy bén để nhận biết ý Chúa, nhận ra những biểu hiện tình yêu và quyền năng của Chúa qua các biến cố vui buồn.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Cùng với Mẹ Maria, tôi trung thành gặp Chúa mỗi ngày qua việc cầu nguyện, đọc và suy gẫm Lời Chúa, để được yêu mến và sống thân tình với Chúa hơn.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ giúp con cảm nhận tình thương của Chúa, để con mau mắn nhận ra Chúa qua những dấu chỉ, những biểu hiện và biến cố trong cuộc sống, để làm theo ý Chúa và nói về Chúa cho mọi người xung quanh.

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/maddala.maria.9/posts/1080246082838572)

[1] Mt 10,21; 20,20-27; Mc 9,34; Lc 9,46
[2] Ga 15,5
[3] X. Lc 5,1-11
[4] X. Lc 1,39-40.56; Ga 2,1-11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *