fbpx

CÙNG MẸ YÊU MẾN GIÁO HỘI – ĐỨC TRINH NỮ MARIA. MẸ GIÁO HỘI

ĐỨC TRINH NỮ MARIA. MẸ GIÁO HỘI[1]

Lễ nhớ hằng năm: thứ hai sau Chúa Nhật lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Ngày 11/02/2018:

  • Đức Thánh Cha Phanxicô đã quyết định thêm vào lịch chung Rôma một lễ mới về Đức Mẹ: lễ Đức Maria, Mẹ Giáo Hội, để cử hành chung trong toàn thể Giáo Hội hoàn vũ. Lễ này được cử hành vào ngày thứ hai sau Chúa Nhật lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, nên không có ngày cố định trong năm Dương Lịch.
  • Vì Đức Maria là mẹ của Đức Kitô, chúng ta là chi thể của thân thể của Đức Kitô, tức Giáo Hội, nên chúng ta cũng là con của Đức Maria.
  • Sự mẫu mực trong đức vâng phục, đức tin, đức cậy và đức ái được tỏ bày nơi Đức Maria cũng cần được tỏ bày nơi các Kitô hữu:
  • noi gương vâng lời của Đức Mẹ để sống theo ý muốn của Chúa Cha.
  • Nhờ đức tin của Mẹ, Giáo hội học được cách đưa Đức Kitô đến với thế giới.
  • Nhờ đức cậy của Mẹ, Giáo hội học được cách trông cậy vào Chúa.
  • Và nhờ đức ái của Mẹ, Giáo hội học được con đường cứu rỗi.

Hơn bao giờ hết, Giáo Hội rất cần đến sự yêu mến và trợ giúp của Đức Mẹ. Chúng ta hãy sốt sắng cử hành ngày lễ này và cùng với Mẹ, yêu mến, phục vụ và hy sinh cho Giáo Hội.


[1] https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/duc-maria-me-giao-hoi-40037

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *