fbpx

CÙNG MẸ TRONG HÀNH TRÌNH ĐỨC TIN – NHỊP BƯỚC ĐỨC TIN ĐI ĐẾN BÊLEM – BƯỚC THỨ NHẤT

BƯỚC THỨ NHẤT: 17/12

Chúng ta hãy nhìn ngắm Đức Maria: vừa bước đi, Mẹ vừa chiêm ngưỡng con Thiên Chúa đang cư ngụ trong cung lòng Mẹ. Mẹ hồi tưởng lịch sử cứu độ mà Mẹ đã thuộc nằm lòng, nay tới hồi viên mãn.[1]

 Thật vậy, khởi đi từ sách Sáng Thế thuật lại công trình tạo dựng của Thiên Chúa trong 6 ngày, tất cả đều bằng LỜI: “Thiên Chúa phán… liền có như vậy”. Rồi “Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp[2].

Đúng vậy, Thiên Chúa đã dùng Lời Khôn Ngoan của Ngài để tạo dựng vũ trụ và con người. Ngài an bài mọi sự cách tốt đẹp và cho con người làm chủ tạo dựng. Nhưng con người đã sa ngã phạm tội, lẩn trốn Ngài và sống vất vưởng khổ cực trong vũng bùn nhơ tội lỗi!!!

 Vì YÊU, Thiên Chúa Ba Ngôi không thể ngồi yên nhìn con cái chết dần chết mòn. Ngài “chạnh lòng thương”và nghĩ cách cứu chuộc con người. Ngôi Con nhất trí với kế hoạch của Ngôi Cha. Ngài đem lòng say mê “cô bé lọ lem loài người” và tự nguyện “đi ra” thực hiện ý định của Cha. Thế là Hoàng Tử Thiên Đình mở tung cửa Trời, đi ra, đến với nhân loại và ở lại với “cô bé lọ lem loài người” là chúng ta đây, nhờ sự “XIN VÂNG” của Đức Maria.  


Vì chúng ta,
Mẹ đã trở thành “ngai tòa” của Đấng Khôn Ngoan.

Hãy vui lên, vì Hoàng Tử Giêsu, cũng chính là Ngôi Lời khôn ngoan của Đấng Tối Cao,  sắp ngự đến rồi! Hãy dọn tâm hồn đón Ngài vào, và noi gương Mẹ: tin vào Ngài, để Ngài chỉ dạy chúng ta con đường khôn ngoan nhất là biết sống sao cho đẹp lòng Chúa Cha, dù nhiều khi trong cuộc sống chúng ta cũng gặp nhiều khó khăn trắc trở như Mẹ khi xưa.

Chúng ta hãy cầu nguyện với Ngài:

Lạy Ngôi Lời khôn ngoan của Đấng Tối Cao, Ngài an bài mọi sự, mạnh mẽ nhưng dịu dàng. Xin đến mà chỉ dạy đường khôn ngoan cho chúng con[3].

 (Còn tiếp)


[1] Gl 4, 4

[2] X. St 1, 1tt

[3] Tung hô Tin Mừng ngày 17.12 ()

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *