fbpx

CÙNG MẸ TRONG HÀNH TRÌNH ĐỨC TIN – NHỊP BƯỚC ĐỨC TIN ĐI ĐẾN BÊLEM – BƯỚC THỨ SÁU

BƯỚC THỨ SÁU: 22/12

Lạy Đức Ki-tô là Vua muôn nước,
Đấng hoàn cầu hằng mong ước đợi trông

            Hoàng Tử Thiên Đình đã tự nguyện ra đi, thực hiện ý định yêu thương của Cha là cứu chuộc loài người khỏi chết đời đời. Ngài đã được phong vương: “Con là con của Cha, ngày hôm nay Cha đã sinh ra con. Con cứ xin, rồi Cha ban tặng muôn dân nước làm sản nghiệp riêng, toàn cõi đất làm phần lãnh địa.”[1]

            Trước tòa Philatô, chúa Giêsu cũng đã xác nhận rằng Ngài là Vua, nhưng nước của Ngài không thuộc về thế gian và sứ mệnh của Ngài là “làm chứng cho sự thật”.[2]

Sự thật ở đây chính là ý định yêu thương của Chúa Cha: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.”[3]


Đứa thừa tự đây rồi!
 Nào ta giết quách nó đi, và gia tài sẽ về tay ta.”

             Chúa Giêsu đã kể dụ ngôn “những người làm vườn nho sát nhân[4], ám chỉ kế hoạch yêu thương của Chúa Cha đối với dân It-ra-en nói riêng và tất cả chúng ta, nói chung, đã bị chối bỏ cách dã man! Thế nhưng, Tình yêu thiên chúa rất kiên nhẫn chịu đựng và đi đến cùng là hy sinh ngay cả Người Con yêu dấu. Đau đớn thay! Người Con ấy lại cũng bị giết chết luôn bởi tay các nhà lãnh đạo Do Thái thời đó. Nhưng rồi điều kỳ diệu của Tình Yêu Thiên Chúa là đây:


Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường.
Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta!”[5]

Kế hoạch của Thiên Chúa thật khác hẳn với dự tính của chúng ta. Thiên Chúa đã dùng chính tảng đá (là Chúa Giêsu Kitô) mà thợ xây loại bỏ, làm thành tảng đá góc, nối kết tất cả những kẻ tin vào Ngài, kể cả dân Do thái và dân ngoại, làm thành một cộng đoàn mới là GIÁO HỘI. Nhờ Chúa Giêsu mà hai bức tường này đựơc liên kết dính liền với nhau, do đó bảo đảm sự vững chắc của chúng.

Cùng Mẹ trong hành trình đức tin, chúng ta hãy khẩn nài:

Lạy Đức Ki-tô là Vua muôn nước, Đấng hoàn cầu hằng mong ước đợi trông. Chính Ngài là đá tảng góc tường nối dân Chúa với dân ngoại thành một. Xin ngự đến và ban ơn giải thoát cho con người do tay Chúa dựng nên.[6]

(Còn tiếp)


[1] Tv 2, 7-8

[2] X. Ga 18, 36-37

[3] Ga 3, 16

[4] Mc 12, 1-11

[5] Mc 12, 10-11

[6] GKPV-ĐCTM Kinh Chiều 22.12 ()

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *