fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 06.02.2023 – THỨ HAI TUẦN V THƯỜNG NIÊN

06.02.2023 – THỨ HAI TUẦN V THƯỜNG NIÊN

Mc 6,53-56

“Bất cứ ai chạm đến (Người), thì đều được khỏi.” (Mc 6,56)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Trong bài đọc I hôm nay, sách Sáng Thế thuật lại cho chúng ta công trình tạo dựng vũ trụ bằng Lời Quyền Năng của Thiên Chúa: Người chỉ phán một Lời liền có ánh sáng, có trời, có đất, có ngày, có đêm, có cây trái và các sinh vật… Qua vũ trụ thiên nhiên Thiên Chúa tự mặc khải Người là Đấng Sáng Tạo, là nguồn sự sống hạnh phúc.

Con người đã cắt đứt tương quan hạnh phúc đó, Ngôi Lời quyền năng ấy lại nhập thể để  cho ta được “chạm đến” Người cách hết sức gần gũi, để qua đó, họ nhận biết quyền năng và tình thương cứu độ của Người. Khi người ta từ khắp nơi tuôn đến với Chúa Giêsu, họ mang theo những người ốm đau, bệnh tật đủ mọi chứng, và “bất cứ ai chạm đến Chúa thì đều được khỏi” (c.56). Hơn bao giờ hết, ngày nay chúng ta cần tìm đến, chạm vào Chúa để được chữa lành những bệnh tật phần hồn lẫn phần xác.

Tìm đến với Chúa, chính là đi vào con đường sám hối và hoán cải: nhìn nhận chủ quyền của Chúa trên thế giới và trên cuộc đời mỗi người. Biết bao người đã tìm đến với Chúa, chạm vào Chúa bằng tay hay bằng lòng tin và đã được chữa lành, được trở về với đời sống mới như Matthêu, như Giakêu, như Maria Mác-đa-la… Tuy nhiên, cũng có những người đã gặp Chúa nhiều lần, nhưng họ không sám hối, không hoán cải, không đón nhận Tin Mừng của Chúa như vua Hêrôđê, những người lãnh đạo tôn giáo Do thái… Chính vì thế, họ không được chữa lành và không nhận được ơn cứu độ. 

Chúa Giêsu vẫn sẵn sàng chờ đợi và cho phép chúng ta được “chạm đến Người” nơi các Bí tích. Đặc biệt Bí tích Thánh Thể, Người cho ta được kết hiệp “nên một” với Người cách thâm sâu hơn tất cả mọi sự tiếp xúc. Cũng như khi ngự vào lòng Đức Mẹ và các thánh, Chúa Giêsu Thánh Thể đem đến cho linh hồn ta tất cả các ơn cần thiết để giúp ta nên thánh. Người cho ta được tham dự vào sự sống đời đời của Người, và chính Người tiếp tục nhập thể trong cuộc sống của ta. Chị Marthe Robin (1902-1981) Tôi Tớ Chúa, người đã sống suốt 51 năm chỉ sống nhờ Bí tích Thánh Thể đã nói rằng: chính chúng ta là thủ phạm kềm hãm hiệu quả của Bí tích Thánh Thể nơi chúng ta.[1] 

Với lời thưa Xin Vâng, Mẹ Maria đã chạm vào trái tim Thiên Chúa bằng lòng tin: “Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”.[2] Mẹ ý thức sự nghèo nàn của mình là “phận nữ tỳ hèn mọn”, còn Chúa là Đức Chúa, là Đấng Cứu Độ, Đấng Toàn Năng, Đấng Thánh… Mẹ cảm nhận được năng lực tuyệt vời từ việc được tiếp xúc với Thiên Chúa: “Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả”,[3] và đó là niềm vui của Mẹ, niềm vui của một thụ tạo được kết hiệp với Đấng Tạo Hóa. Nhờ được “chạm đến Thiên Chúa” cách thâm sâu, Mẹ là người đầu tiên được hưởng trước ơn cứu độ với đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội, để cộng tác với Chúa và để cứu chúng ta. Vì thế, Giáo Hội kêu cầu Mẹ là Đấng cứu kẻ kiệt kẻ khốn, Đấng bầu chữa kẻ có tội, Đấng yên ủi kẻ âu lo…[4]

Chạy đến với Mẹ, đeo Ảnh Mẹ và cầu nguyện với lời kinh Mẹ dạy, Mẹ sẽ giúp ta “chạm đến Chúa Giêsu” Con của Mẹ, ta sẽ được hưởng nhiều ơn trọng đại, được biến đổi để có khả năng trao tặng niềm vui và sự bình an cho bất cứ ai “chạm” đến mình.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Noi gương Mẹ Maria, tôi

  • Dọn lòng kỹ càng để rước Chúa, và cám ơn Chúa sau khi rước lễ thật sốt sắng.
  • Sẵn sàng trao tặng niềm vui và bình an cho bất cứ ai “động chạm” đến tôi.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ mến yêu, xin cho con biết chạm đến Chúa với tất cả lòng tin và sự khiêm tốn mỗi khi con rước Chúa vào lòng, để ơn thánh Chúa chạm đến tận sâu thẳm tâm hồn con. Xin giúp con biết tận dụng những ơn Chúa ban cho con để luôn sống đẹp lòng Chúa. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://bom.so/qrvBph)

🙟❖🙝

[1] X. http://tinmung.net/nghithuc/Phung-Vu-Giai-Dap/Chi%20Marth%20Robin%20song%20nho%20Thanh%20The.htm

[2] Lc 1,38

[3] Kinh Magnificat

[4] Kinh Cầu Đức bà.

()

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *