fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 16.02.2023 – THỨ NĂM TUẦN VI THƯỜNG NIÊN

16.02.2023 – THỨ NĂM TUẦN VI THƯỜNG NIÊN 

Mc 8,27-33

Tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.” (Mc 8,33)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Sau đại hồng thủy, Đức Chúa đã lập giao ước với ông Nô-ê và mọi sinh vật được cứu thoát khỏi nạn lụt. Người chúc phúc cho dòng dõi của ông sinh sôi thật nhiều, Người ban cho họ mọi thứ rau cỏ và mọi giống vật làm lương thực. Thiên Chúa không cần con người phải làm gì cho Chúa, Người chỉ cần con người tuân giữ giao ước, bằng cách tôn trọng sự sống của mọi người, và mọi sinh vật cũng phải tôn trọng mạng sống của con người.[1]

Như thế, cũng như trong trình thuật sáng tạo, con người vẫn luôn là tạo vật được Thiên Chúa ưu ái nhất. Tuy nhiên, dù được giống hình ảnh của Thiên Chúa và bá chủ muôn loài, con người vẫn chỉ là thụ tạo trước mặt Chúa. Mọi suy tính của con người không thể so sánh với đường lối của Thiên Chúa được.

 “Trời cao hơn đất chừng nào

thì đường lối của Ta cũng cao hơn đường lối các ngươi,

và tư tưởng của Ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy”[2].

Chúa Giêsu chính là Con Người đến từ Thiên Chúa, mang trong mình vận mạng của cả nhân loại.[3] Chính Người tỏ cho chúng ta biết tư tưởng của Thiên Chúa và cách thế trở nên con người hoàn thiện như Chúa muốn.

Sau một thời gian ở với các môn đệ, Chúa Giêsu đã hỏi họ: “Anh em bảo Thầy là ai?” (c.29) Ông Phêrô thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô”, là Đấng được Thiên Chúa tuyển chọn. Ông đã nói rất đúng, nhưng chính ông và các môn đệ khác cũng chỉ hiểu sứ mạng Kitô của Thầy theo não trạng nhân loại, như những người Do Thái lúc đó vẫn hiểu: Thầy là Vị Cứu Tinh mà họ chờ đợi, Đấng giải thoát dân tộc khỏi đế quốc Rôma và thiết lập một thể chế chính trị mới.

Chính vì thế, Ngài đã cấm các ông không được nói với ai về sứ mạng Kitô của Ngài; đồng thời Ngài cũng thấy đây là lúc Ngài có thể cho các ông biết về con đường Ngài sẽ phải đi: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày sẽ sống lại” (c.31). Những đau khổ mà Ngài sẽ phải chịu chính là số phận của con người tội lỗi mà Ngài đã mang lấy, và đó là cách thức duy nhất để cứu độ nhân loại. Ông Phêrô đã “trách” Chúa Giêsu, vì thật ra các ông không muốn theo Ngài trên con đường đau khổ ấy. Nhưng Chúa Giêsu phản hồi lại Phêrô: “tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.”

Khi thấy trong Giáo Hội có những khó khăn, thất bại, hay những đau khổ, nghịch cảnh trong cuộc sống, ta cũng muốn “dẫn đường cho Chúa” như Phêrô, ta dễ buồn nản, thất vọng, sợ hãi và “trách” Chúa, ta khó đón nhận và không muốn tham gia vào sứ mệnh cứu độ với Chúa… Nhưng ta cũng hãy xác tín vào đường lối của Chúa như Phêrô sau khi Chúa Phục Sinh, ông đã theo Chúa và can đảm tử đạo để nên giống Thầy.

Đức Maria đã luôn ý thức mình chỉ là nữ tỳ hèn mọn của Chúa, để phục vụ thánh ý Người. Khi chưa hiểu rõ ý Chúa, Mẹ đã nêu câu hỏi cách rất đơn sơ: “Việc ấy xảy ra cách nào?”, và khi biết được ý Người, Mẹ khiêm nhường xin vâng và thực thi cách trọn vẹn: “Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời Sứ thần nói.”[4]

Mẹ tự nguyện đi vào kế hoạch của Thiên Chúa trong tất cả mọi việc. Mẹ không một lời than trách Thánh Giuse khi ngài không tìm được chỗ trọ ở Belem, nhưng bình thản đón nhận những nghịch cảnh của cuộc sống, vì Mẹ xác tín tư tưởng của Chúa không giống tư tưởng người đời.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Noi gương Mẹ, tôi hiệp hành với Chúa và với tha nhân bằng sự khiêm nhường lắng nghe, cảm thông và chia sẻ bác ái.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin giúp con hiểu biết Chúa hơn mỗi ngày, để con thêm yêu mến và sống gắn bó với Chúa, biết đón nhận đau khổ như phương thế đem lại ơn cứu độ cho chính con và tha nhân. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://bom.so/SltjM7)

[1] X. Bài Đọc I, St 9,1-13

[2] Is 55,9

[3] X. Lời Chúa cho mọi người, trang 1686, phần chú giải

[4] Lc 1,38

()

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *