fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 29.03.2023 – THỨ TƯ TUẦN V MÙA CHAY

29.03.2023 – THỨ TƯ TUẦN V MÙA CHAY

Ga 8,31-42

“… Sự thật sẽ giải thoát các ngươi.” (Ga 8,31)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Trong thời dân Do Thái bị lưu đày ở Babylon, vua Na-bu-cô-đô-nô-xo đã cho đúc một pho tượng bằng vàng và bắt mọi người trong vương quốc phải thờ lạy pho tượng ấy. Đó là một mệnh lệnh xâm phạm sự tự do tâm linh của con người. Người Do Thái chỉ tôn thờ Thiên Chúa và không tuân theo chiếu chỉ nhà vua và vì thế, họ bị kết án chết. Sát-rác, Mê-sác và A-vết Nơ-gô là ba thiếu niên Do Thái bị bắt phải thờ lạy tượng vàng, nếu không sẽ bị ném vào lò lửa đang cháy phừng phực. Nhưng, đối diện với quyền lực và sự đe dọa của nhà vua cũng như hỏa lò nóng hơn bình thường gấp bảy lần, cả ba thiếu niên đạo đức ấy vẫn mạnh dạn tuyên xưng đức tin và tự do chọn lựa cho của mình: họ chỉ tôn thờ một Thiên Chúa duy nhất và không phụng sự các thần của vua. Quả thật, Thiên Chúa đã cứu ba trẻ ấy khỏi ngọn lửa hồng và khỏi tay nhà vua, vì họ đã một lòng tin tưởng, tôn thờ, yêu mến và phó thác mạng sống cho Người.[1]

Tự do đích thực không phải là muốn làm gì thì làm như vua Na-bu-cô-đô-nô-xo, nhưng là tự do nội tâm, như ba thiếu niên đạo đức trên đây. Họ tin rằng Thiên Chúa có thể cứu họ khỏi lò lửa và khỏi sự bách hại của nhà vua, và Chúa có cứu họ hay không thì tùy ý Chúa. Như thế là họ đã “ở lại” trong Lời hứa Cứu độ của Chúa, và trước khi họ được giải thoát về sự sống thể lý, thì họ đã được tự do trong tâm hồn.

Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu mời gọi “những người Do Thái đã tin Người” hãy “ở lại trong lời” của Người để được được giải thoát và được cứu độ. Bởi vì Người là chân lý, Người nói sự thật và làm chứng cho sự thật. “Ở lại trong Lời” là điều kiện để trở thành môn đệ đích thực của Chúa Giêsu, là đón nhận và sống giáo huấn của Người, đi vào tương quan mật thiết với Người để Lời Người thấm nhập vào cuộc đời chúng ta. Chính Chúa Giêsu đã nói: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống[2]. Lời của Chúa Giêsu là Lời chân thật, Lời giải thoát chúng ta khỏi những ghen tương, đố kỵ, tham lam, giả dối… Ở lại trong Lời là nền tảng vững chắc cho đức tin của Kitô hữu. Khi ở lại trong Lời của Chúa, chúng ta xa lánh tội lỗi và không ở trong tội lỗi, nhưng được chính Lời Chúa thánh hóa chúng ta.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta, những kitô hữu đang sống giữa thế giới hiện  đại, hãy luôn giữ được sự thật trong mình, nghĩa là luôn ở lại với Lời của Chúa. Lời Chúa giúp ta phân định, chọn lựa những gì phù hợp với đức tin Công giáo. Chúng ta sẽ được Chúa ban sức mạnh tinh thần và tâm linh, được lòng can đảm để vững bước trên hành trình theo Chúa nơi dương thế đầy thử thách gian truân, đầy cám dỗ mời mọc, đầy nguy hiểm cho niềm tin của chúng ta. Chính Lời sẽ giải thoát và cho ta sức mạnh để trung tín với Chúa. Biết bao vị tử đạo đã dùng cả cuộc đời và mạng sống để làm chứng cho sự thật, minh chứng đức tin vào Thiên Chúa.

Có thể nói: “ở lại trong lời Thiên Chúa” chính là “sở thích” duy nhất của Đức Maria. Mẹ cưu mang Ngôi Lời trong lòng Mẹ, nhưng đồng thời chính Mẹ “ở lại” trong Người. Mẹ luôn qui hướng về Chúa và vâng phục Thánh Ý Chúa với sự tự do nội tâm, lắng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành. Mẹ bình tâm tin tưởng vào Chúa trong mọi tình huống của cuộc đời và trung tín với Chúa cho đến chân Thập giá.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Cùng với Mẹ, tôi

  • Trung thành đọc và suy gẫm Lời Chúa mỗi ngày, ghi nhớ một câu Lời Chúa và nhẩm đi nhắc lại trong đời sống.
  • Khi phải chọn lựa, hãy thưa: tại đây, lúc này Chúa muôn con làm gì?

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ ở bên chúng con, đồng hành với chúng con trên hành trình trần thế trong mọi cơn gian nan thử thách. Giúp chúng con giữ lấy Lời Chúa trong lòng và trung tín với Chúa cho đến cùng.

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://bom.so/AfMEXG)

[1] Bài Đọc I, Đn 3,14-20.91-92.95

[2] Ga 14,6

()

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *