fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 30.3.2023 – THỨ NĂM TUẦN V MÙA CHAY

30.3.2023 – THỨ NĂM TUẦN V MÙA CHAY 

Ga 8,51-59

“Ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết” (Ga 8,51)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Kinh Sáng Danh chúng ta vẫn đọc mỗi ngày: “Sáng Danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen” là một chân lý đức tin vào Thiên Chúa là Đấng Hằng có đời đời. Niềm tin ấy bắt nguồn từ Sách Sáng Thế  được trích đọc hôm nay, khi Đức Chúa phán với Abraham: “Ta sẽ ban cho ngươi và dòng dõi ngươi sau này miền đất ngươi đang trú ngụ…và Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng.”[1] Sau đó, Đức Chúa đã tỏ mình cho ông Môsê qua bụi gai bốc cháy trong sa mạc: “Ta là Đấng Hiện Hữu (Hằng Hữu)”.[2] Cũng một danh hiệu đó, Chúa Giêsu tự mặc khải mình cho người Do Thái: “Thật, tôi bảo thật các ông: trước khi có ông Áp-ra-ham, thì tôi, Tôi Hằng Hữu!” (c.58).

Thiên Chúa, Đấng hằng có đời đời đã lập giao ước với Abraham và luôn hiện diện để chúc lành cho con cháu ông, từ đời nọ đến đời kia, dù khi Abraham không còn trên dương thế, vì phận con người là có sinh thì có tử. Khi nói: “Tôi Hằng Hữu”, Chúa Giêsu cho biết Người chính là Thiên Chúa, nhưng người Do Thái không tin và không đón nhận Lời của Người. Họ cũng không thể nào hiểu được điều Chúa nói: “Ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết” (c.51). Bởi lẽ Abraham đã chết, những người sống theo Lời Chúa và nói Lời Chúa như các ngôn sứ cũng đã chết.

Tuy nhiên, sau những năm tháng theo Chúa, thánh Phêrô đã tuyên xưng: “Thầy mới có những Lời ban sự sống đời đời[3]. Như thế, chúng ta cần hiểu rằng: sự sống đời đời mà Chúa Giêsu nói đến không phải là sự sống của thân xác, mà là sự sống của linh hồn, và hạnh phúc vĩnh cửu. Thân xác con người chỉ sống một thời gian ngắn, còn linh hồn thì bất tử. Tuy nhiên, nếu không được Lời Chúa hướng dẫn, người ta sẽ chỉ sống trong đam mê, dục vọng và tội lỗi, thì linh hồn sẽ đời đời bị trầm luân, đó là “cái chết đời đời”. Nhưng nhờ lắng nghe và thực hành Lời Chúa, lãnh nhận Mình Máu thánh Chúa Giêsu là chính Ngôi Lời Thiên Chúa, chúng ta được tham dự vào sự sống đời đời của Chúa ngay từ đời này, và sẽ được sống đời đời với Chúa mai sau.

Trong thực tế, rất nhiều người chỉ là Kitô hữu trên giấy tờ, mà thực tế cuộc sống hoàn toàn vắng bóng Thiên Chúa chỉ vì họ không tuân giữ Lời Chúa. Nếu chúng ta chú tâm lắng nghe Lời Chúa trong mỗi thánh lễ, đọc, suy gẫm và ghi nhớ Lời Chúa hằng ngày, ta sẽ không tiếp tay cho những trò gian dối- tội lỗi, không chấp nhận sống như những “bóng đèn mờ ảo” giữa thế giới hôm nay. Hiện nay đã có nhiều phần mềm giúp ta đọc và nghe Lời Chúa trên điện thoại, hoặc mua sách Kinh Thánh… Nhờ thấm nhuần Lời Chúa, chúng ta mới tuân giữ bằng cách sống trung thực, công bình, bác ái… như Chúa dạy, như Chúa đã sống, và như thế, ta để cho Chúa Giêsu sống trong ta, sự sống của Chúa Giêsu ngự trị nơi con người của ta, ta sẽ được sống đời đời với Chúa.

Mẹ Maria đã được phúc cưu mang Lời Hằng Sống trong tâm hồn trước khi cưu mang Người trong cung lòng trinh khiết của Mẹ. Hơn 30 năm sống với Chúa, Mẹ đã không ngừng chiêm ngưỡng, lắng nghe và thực thi Lời Người. Vì thế, nơi Mẹ không thể có chỗ cho sự chết. Mẹ là Đấng đã được lên trời cả hồn lẫn xác. Mẹ là gương mẫu đẹp nhất cho ta về việc đón nhận và tuân giữ Lời Chúa. Chính Chúa Giêsu đã làm chứng rằng: Mẹ có phúc vì đã sinh ra Chúa, nhưng việc lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa làm cho Mẹ được phúc hơn nữa.[4]

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Noi gương Mẹ, mỗi ngày tôi

  • Tham dự Thánh Lễ và Rước Lễ cách sốt sắng.
  • Đọc, suy niệm và sống một câu Lời Chúa trong ngày.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin giúp con giữ mãi Lời Chúa trong lòng, để Lời Chúa thành sự sống cho con, thành ánh sáng soi chiếu đời con, để con được phúc sống đời đời với Chúa. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://bom.so/wp6x0i)

[1] St 17,3-9

[2] X. Xh 3,13-14

[3] Ga 6,68

[4] Lc 11,28

()

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *