fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 09.4.2023 – CHÚA NHẬT PHỤC SINH– NĂM A

09.4.2023 – CHÚA NHẬT PHỤC SINH– NĂM A

Ga 20,1-9

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://bom.so/dW0PKu)

ĐỨC KITÔ ĐÃ PHỤC SINH! ALLELUIA!

“Đức Kitô phải chỗi dậy từ cõi chết ” (Ga 20,9 )

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

“Thiên Chúa đã làm cho Người trỗi dậy…chúng tôi là những kẻ đã được cùng ăn cùng uống với Người, sau khi Người từ cõi chết sống lại.”[1] Đó là lời chứng sống động của thánh Phêrô, vị Tông đồ trưởng nhóm 12, là người đầu tiên chứng kiến ngôi mộ trống sau khi Đức Giêsu đã sống lại. Cùng với Phêrô, thánh Gioan tông đồ – tác giả sách Tin Mừng cũng làm chứng về ngôi mộ trống của Chúa Giêsu. Cả hai ông đã chạy đến mộ Chúa, chứng kiến “những băng vải để ở đó…” nhưng không có xác Đức Giêsu. Gioan làm chứng rằng: ông đã thấy và đã tin. Thật vậy, sau khi Chúa sống lại, Người đã nhiều lần hiện ra và cùng ăn uống với các môn đệ. Người truyền cho các ông rao giảng cho toàn dân và làm chứng rằng: Người đã được Thiên Chúa tôn làm quan án xét xử kẻ sống và kẻ chết.

Khi trình thuật về “Ngôi Mộ Trống”, thánh Gioan minh chứng Chúa Giêsu đã sống lại sau ba ngày chôn trong mộ. Câu chuyện xảy ra từ sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, khi trời còn tối, bà Maria Magđala chạy đến mộ Chúa. Thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mồ, Maria Magđala hốt hoảng chạy về báo cho Phêrô và Gioan. Bóng tối mà Gioan đề cập tới tượng trưng cho sự chết vẫn còn bao phủ trái đất, nhưng sự sống là Chúa Giêsu đã xuất hiện trong “Ngôi Mộ Trống”. Đó là sự vươn lên của ánh sáng Phục Sinh.

Đức Giêsu đã chết để chôn vùi tội lỗi của nhân loại trong cái chết của Người, Người Phục Sinh để tái lập sự sống mới trên trần gian, và sự sống Thần Linh của Người sống động trong tâm hồn mọi người. Đó là sự sống chan hòa yêu thương, vì tình yêu đã chiến thắng hận thù. Trong kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa thì Đức Giêsu đã chết để tiêu diệt sự chết và sống lại để phục hồi sự sống cho chúng ta. Sự sống ấy chỉ có được nếu chúng ta chấp nhận hy sinh cùng với Đức Kitô, chết đi cho con người cũ đầy tội lỗi và mặc lấy con người mới, dù phải trải qua nhiều gian khổ, thử thách nhưng ta vẫn kiên vững trong đức tin, đức cậy và đức mến, thì ta sẽ được sống lại vinh quang với Người.

Dưới ánh sáng Phục Sinh của Đức Kitô, người tín hữu tìm được ý nghĩa cho đời sống của mình. Thánh Phaolô nói rằng: “Anh em đã chết, và sự sống mới của anh em hiện đang tiềm tàng với Đức Ki-tô nơi Thiên Chúa”.[2] Thật vậy, khi chúng ta trung thành sống những điều răn của Chúa: công bình, bác ái, chân thật…mà phải chịu nhiều thiệt thòi, chứ không gian dối, tham lam để trục lợi…thế là chúng ta đã chết với Đức Kitô, và như thế, sự sống mới trong Đức Kitô bắt đầu nảy mầm trong đời sống của ta ngay từ đời này. Để sống được như thế, chúng ta cần TIN vào sự hiện diện của Thiên Chúa và HY VỌNG vào sự sống đời đời trong Đức Kitô, đồng thời YÊU MẾN Thiên Chúa và tha nhân thể hiện qua cuộc sống của mình.

Nhờ luôn sống trong niềm tin và hy vọng nơi Chúa, Mẹ Maria đã luôn tìm kiếm và tuân phục Thánh Ý Chúa mọi nơi mọi lúc với một lòng yêu mến sâu xa. Dù sống giữa thế gian, nhưng Mẹ luôn lắng nghe, suy gẫm Lời Chúa và quan tâm giúp đỡ mọi người cần đến Mẹ.[3] Trong cuộc thương khó của Chúa, Mẹ âm thầm đau đớn, như chết lặng trong tâm hồn, kết hiệp cùng Con mình. Vì thế, Mẹ là người đầu tiên được chia sẻ niềm vui với Chúa Kitô Phục Sinh, và được cùng Người hiển trị đời đời.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Tôi noi gương Mẹ qua việc:

  • Quan tâm đến đời sống thiêng liêng
  • Chăm sóc tương quan với Chúa và tha nhân ngay giữa những bận tâm cho cuộc sống hằng ngày.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, Mẹ được tràn đầy niềm vui khi Chúa Phục Sinh, xin Mẹ giúp con kiên trì cầu nguyện, tin tưởng và hy vọng vào Chúa trong cuộc sống hôm nay, để con cũng được hưởng niềm vui Phục Sinh với Chúa như Mẹ. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

🙟❖🙝

——————————————————————————————————————————————————————————————————-

April the 9 th 2023. EASTER SUNDAY

Jn 20,1-9

CHRIST IS RISEN ! ALLELUIA!

“Jesus Christ must rise up again from the dead” (Ga. 20, 9).

CONTEMPLATE MARY LIVING THE GOOD NEWS:

God raised Him up … We ate and drank with Him after He rose up from the dead”, this was a living testimony of St. Peter, the leader Apostle of the 12 Group. He was the first one who witnessed Jesus’ empty tomb after He rose again. Together with St. Peter, St. Apostle John – a Gospel author – also witnessed Jesus’ empty tomb. Both of them ran together to Jesus’ tomb, they saw “the linen cloths lying there” …, but there wasn’t Jesus’ dead body. St. John witnessed that he saw and he believed. After rising up from the dead, Jesus indeed appeared many times, He also ate and drank with His disciples. Jesus commanded them to preach and witness that He was ordained by God to be the Judge of the living and the dead.

While reporting Jesus’ empty tomb, St. John witnessed that Jesus rose again after three days He was buried there. The incident happened at the early morning on the first day of the week, while it was still dark, Mary Magdalene ran to Jesus’ tomb, she was frightened when seeing the stone had been taken away, then she ran fast for announcing to Peter and John. The darkness which was mentioned by John represented the death that had been covering the earth, but the life is really Jesus, Who appeared in the “empty tomb”. This is the rise of the Resurrection light.

Jesus was dead so that the humanity’s sin would be buried in His death. He was resurrected in order to recreate a new life on the earth, and His Spiritual Life becomes lively in everyone’s heart. This is a life full of love, because the hatred was conquered by the love. In God’s love plan, Jesus was dead so that the death would be annihilated, and He was resurrected in order to restore the life for us. We will have this life if we accept to sacrifice ourselves with Jesus Christ, to be dead in our old and sinful being, and to be put on a new one. Although we have to experience much of the hardship and challenge, we’re still steadfast in our faith, relying hope and love; as a result, we will be resurrected with Jesus in His glory.

Under Jesus Christ’s resurrection light, the meaning of the faithful’s Faith life will be found. St. Paul said: “You were dead, and your new life in God is latent in Jesus Christ”. When we indeed live lovely God’s commandments: Be just, charitable and sincere, although we have to endure much of loss, but we don’t cheat greedily for our profit, this means we were dead with Jesus Christ, as such, a new life in Him has begun to be really in bud in our earthly life. For the purpose of having this new life, we have to BELIEVE in God’s presence, to HOPE the eternal life in Jesus Christ, to simultaneously LOVE God and our neighbours. This life style must be showed in our own one.

Due to Mary’s life, with Her incessant faith, hope and deep love towards God, She always searches and obeys God’s will everywhere and at every time. Although Mary was still living among the people, She always meditate and listen to God’s words, and She had concerned Herself about helping everyone who needs Her help. In Jesus Christ’s Passion, Mary was silently painful and communicated with Her Son, it seemed Her heart had been quietly dead. Therefore, Mary was the first person who had shared the joy with Jesus, the Resurrected One, and together with Him, She will gloriously rule the earth moreover.

LIVE THE GOOD NEWS WITH MARY:

I will imitate Mary through:

–  Being concerned myself about the spiritual life.

– Taking care of the correlation with God and my neighbours, among everyday worries.

PRAY WITH MARY:

O Mary! You were full of joy when Jesus Christ was resurrected, help me to keep firmly on praying, believing and hoping in my life today, so that I will also enjoy the Resurrection Joy with Him as Yourself. Amen.

O Mary concerned without sin,
Pray for us who have recourse to You.

[1] Bài đọc 1, Cv 10,40-41

[2] X. Bài đọc 2, Cl 3,1-4

[3] X. Lc 1, 39-45; Ga 2,1-11

()

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *