fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 15.4.2023 – THỨ BẢY TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH

15.4.2023 – THỨ BẢY TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH

Mc 16,9-15

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://bom.so/nGAqnL)

 “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.” (Mc 16,15)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Để cứu chuộc nhân loại, Con Thiên Chúa đã mang thân phận con người, chịu đau khổ và chết cách thảm khốc hơn tất cả mọi người, bị bêu xấu cho mọi người nhìn thấy. Thế nhưng, khi làm cho Người sống lại vinh quang, Thiên Chúa lại thực hiện cách âm thầm không một ai chứng kiến. Đó là đường lối mầu nhiệm của Thiên Chúa, để những ai tin vào mầu nhiệm Phục Sinh thì được cứu độ.

Vâng, sự kiện Chúa Phục Sinh thật không dễ đón nhận ngay cả với các tông đồ. Quả thế, nỗi sợ hãi trước biến cố tử nạn đau thương của Chúa vẫn còn đè nặng tâm trí họ. Cả bốn thánh sử đều thuật lại những lần hiện ra của Chúa Phục Sinh để củng cố đức tin cho các môn đệ. Đoạn Tin Mừng của thánh Mác-cô hôm nay như một bản tóm lược tất cả các cuộc hiện ra ấy, và ngài nhấn mạnh đến thái độ “cứng tin” của các tông đồ đến ba lần (cc.11.13-34), bởi lẽ việc Chúa Phục Sinh là một mầu nhiệm vượt quá trí hiểu của con người.

Chúa Giêsu khiển trách họ đã cứng tin, nhưng Người vẫn tín nhiệm sai họ đi loan báo Tin Mừng Phục Sinh: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (c.15). Vâng lời Chúa Giêsu, các tông đồ đã rao giảng Tin Mừng cho hết mọi người. Chính đức tin vào Chúa Giêsu Phục Sinh mà các tông đồ Phêrô và Gioan đã làm cho người què bẩm sinh được chữa lành và rất nhiều người tin gia nhập Giáo Hội.[1] Giới lãnh đạo Do Thái đã bắt và ngăn cấm các ngài không được nhân danh Chúa Giêsu mà giảng dạy nữa, thì các ngài tuyên bố rằng: “Phải nghe lời Thiên Chúa hơn là nghe lời người phàm.[2] Cứ thế, mỗi khi bị bắt và bị tra vấn, các tông đồ đã tận dụng cơ hội đó để loan báo Tin Mừng cho cả giới lãnh đạo Do Thái. Rồi khi cuộc bách hại xảy đến, những Kitô hữu đi lánh nạn ra nước ngoài, đi tới đâu, họ lại loan báo Tin Mừng tới đó.

Ngày nay, không có những cuộc bách hại và chúng ta cũng không phải đi đâu xa để loan báo Tin Mừng, nhưng ta cần ra khỏi những quy tắc, những thói quen và sự an toàn của bản thân, để đi bước trước đến với tha nhân. Thay vì đòi “lẽ ra, anh phải…thì tôi mới…” hoặc ganh tỵ so đo, chúng ta sống thuận hòa, tha thứ, chấp nhận thiệt thòi và sẵn sàng nhường nhịn nhau như Chúa đã sống; vợ chồng chung thủy và tha thứ cho nhau như Chúa dạy. Sống như thế, là ta đã loan báo Tin Mừng cho những người xung quanh, và người chưa biết Chúa sẽ nhận ra sự hiện diện của Chúa giữa chúng ta. Chúng ta cũng loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo bằng cách chăm sóc và bảo vệ môi trường thiên nhiên…

Mẹ Maria đã hiệp hành với Ngôi Lời ngay từ khi Người Nhập thể trong lòng Mẹ. Cuộc đời Mẹ là một hành trình loan báo Tin Mừng cùng với Chúa Giêsu, từ Nazareth tới nhà bà Êlisabeth; từ Belem tới Ai-cập, và suốt 30 năm âm thầm tại Nazareth, Mẹ vẫn loan báo Tin Mừng bằng đời sống bác ái yêu thương với mọi người, nêu gương đầm ấm hòa thuận trong gia đình. Đặc biệt, Mẹ âm thầm dõi theo Chúa trong hành trình truyền giáo của Người, và của các tông đồ sau khi Chúa về trời. Mẹ không dạy giáo lý cũng không giảng thuyết hùng hồn, nhưng cả cuộc đời Mẹ là một bài giáo lý sống động nhất, bài giảng hùng hồn nhất về Tin Mừng là chính Chúa Giêsu. Chính nhờ Mẹ, Chúa Giêsu đã đến với nhân loại chúng ta, nhờ Mẹ mà chúng ta được hưởng ơn Chúa cứu độ.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Noi gương Mẹ, tôi

  • Sống khiêm tốn, nhường nhịn và bác ái với mọi người.
  • Giữ gìn vệ sinh trong khu xóm, xử lý rác thải đúng cách để bảo vệ môi trường.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin giúp con yêu mến và sống gắn bó với Chúa mỗi ngày mật thiết hơn nữa, để qua mọi hành vi và ngôn ngữ của con, mọi người nhận ra Chúa đang hiện diện trong thế giới này. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

[1] X. Cv 3,1-26

[2] X. Bài Đọc I, Cv 4,19-20

()

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *