fbpx

07.5.2023 – CHÚA NHẬT V PHỤC SINH – NĂM A

Ga 14,1-12

Anh em đừng xao xuyến!

 hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.” (Ga 14,1)

ĐỌC TOÀN BÀI PHÚC ÂM

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Khi Chúa Giêsu sắp trải qua cuộc khổ nạn, các tông đồ vẫn còn hoang mang lo lắng. Vì thế, Chúa an ủi, khích lệ và chuẩn bị tinh thần cho các ông đón nhận những biến cố sắp xảy đến bằng những lời chan chứa yêu thương: “Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy…” Đức tin sẽ giúp các tông đồ tương quan với Chúa Giêsu Phục Sinh theo một phương cách mới mẻ, bởi vì Người không còn hiện diện trực tiếp cho các ông nhìn thấy nữa.

Nhưng chính nhờ tin, các ông cảm nghiệm được Chúa Giêsu không chỉ “ở với”, mà còn “ở trong” các ông, chính Người hành động qua các ông, như Chúa Cha hành động trong Chúa Giêsu vậy. Nhờ đó, khi cộng đoàn Tín Hữu Sơ Khởi gặp nhiều khó khăn nội bộ, các tông đồ đã biết cách sắp xếp, tuyển chọn 7 vị phó tế đầu tiên để chia sẻ trách nhiệm với các ông, nên các vấn đề khó khăn được giải quyết thỏa đáng, Giáo Hội càng thêm vững mạnh, các tín hữu sống đoàn kết, yêu thương và số người ngày một gia tăng.[1]

Hơn nữa, không chỉ có 7 vị phó tế, mà là tất cả chúng ta đều được tuyển chọn. Thánh Phêrô nhắc nhở chúng ta nhớ đến phẩm giá cao quý và trách nhiệm của mình: là hàng tư tế vương giả, dân tộc thánh thiện, dân riêng của Chúa. Với đức tin, chúng ta để Thiên Chúa dùng chúng ta như những viên đá sống động xây dựng Hội Thánh,[2] và rao giảng quyền năng của Chúa bằng chính đời sống tốt lành, thánh thiện xứng với Dân thánh.

Lời khuyến dụ đầy cảm động của Chúa dành cho các Tông Đồ cũng là cho mỗi người chúng ta – những người lữ hành đang trên đường về Nước Trời. Chúng ta sẽ không đi con đường nào khác ngoài con đường Giêsu. Theo Kinh Thánh, “con đường” tượng trưng cho cuộc xuất hành từ nô lệ đến tự do.[3] Khi đã vào Đất Hứa, dân Israel còn phải ăn ở theo “Đường” của Thiên Chúa thì mới được hưởng phần thưởng muôn đời. Chúa Giêsu chính là “Đường Vượt Qua” đau khổ đến vinh quang, từ sự chết đến sự sống, từ cuộc sống trần gian chóng qua đến cuộc sống trường sinh bất tử, đó là đích điểm hạnh phúc của đời ta.

Giữa những bộn bề lo toan của cuộc sống hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi ta “tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy” ngay giữa những khó khăn thử thách. Tin, là xác định hướng đi của mình: chọn Chúa là Con Đường, nơi có ánh sáng soi chiếu như Cột Lửa dẫn dân Do Thái về miền Đất Hứa.[4] Đường đầy ánh sáng của sự thật, có sự sống được dưỡng nuôi bằng Bánh Bởi Trời.[5] Năng chạy đến với Chúa Giêsu Thánh Thể và xác tín rằng chính Chúa là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống, Người sẽ dẫn chúng ta đến sự sống đời đời, vì Người ra đi để dọn chỗ cho ta, rồi sẽ trở lại đem ta đi để ở mãi với Người.

Mẹ Maria đã tin cách mạnh mẽ vào kế hoạch của Thiên Chúa và quyền năng của Người. Mẹ đã để Chúa tuỳ nghi sử dụng trọn vẹn con người và cuộc đời Mẹ. Đức tin giúp Mẹ vui nhận mọi đau khổ trong cuộc sống với lòng tín thác nơi Chúa. Cùng với Chúa, Mẹ nghiêng mình trên nhân loại để thông cảm và chia sẻ những đau khổ của chúng ta. Mẹ thức tỉnh, chỉ dẫn, an ủi, nâng đỡ đoàn con, nhất là những ai đang xao xuyến, băn khoăn, long đong vất vả… Mẹ chỉ đường cho những ai đang lạc lối. Mẹ dạy những ai đang gặp khó khăn biết chạy đến với Đức Giêsu, Con của Mẹ, để được Người bổ sức cho và ban sức sống mới dồi dào.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Cùng với Mẹ, tôi tin tưởng phó thác mọi sự trong tình yêu thương quan phòng của Thiên Chúa.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, con tin tưởng vào sự chuyển cầu của Mẹ. Mẹ muốn con luôn được an vui, hạnh phúc và đi trên con đường cứu độ Giêsu. Xin Mẹ đồng hành với con trong cuộc lữ hành trần thế tiến về Nước Chúa, là nơi Chúa Giêsu, Con của Mẹ đã dọn sẵn cho con. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

——————————————————————————————————————————————–

May the 7 th 2023. Fifth Sunday of Easter. Year A

Ga 14,1-12

“Do not let your hearts be troubled.

Trust in God still, and trust in Me” (Ga. 14,1).

CONTEMPLATE MARY LIVING THE GOOD NEWS

When Jesus was about to spend His Passion, the Apostles had been still anxious. Therefore, for the purpose of consoling, encouraging and mentally preparing them to accept the incidents which were going to happen, Jesus told them these words filled with love: “Do not let your hearts be troubled.

Trust in God still, and trust in Me”. Depending on the apostles’ faith, they had been helped for having the relationship with Jesus in a new manner, because He wouldn’t be directly present anymore for them to see.

But it’s truly through the apostles’ faith, they experienced that Jesus had been not only “with them”, but also “in them”. It’s Jesus Who had worked in them, as the Father has worked in Jesus. Hence, when the First Faithful had been facing many internal difficulties, the apostles knew how to arrange by selecting 7 Deacons for sharing with their responsibilities; as a result, the difficult problems were resolved satisfactorily. The Church had been getting stronger, Its numbers had been increasing day by day, and the Faithful had lived in the unity and love.

Moreover, it’s not only the Deacons who were selected, but all of us have been also selected. St. Peter reminded us to remember our noble dignity and responsibilities as: “A royal priesthood, a consecrated nation, a people set apart of God”. Thanks to our faith, let’s be used by God as the living stones to build the Church and to preach God’s power through our good and holy life, so that we’ll be worthy to be called the Holy People.

These very touching advices of Jesus have been also reserved for each of us, the pilgrims on the way to God’s Kingdom. We won’t take any other way, except Jesus’ Way. According to the Testament, “the way” symbolizes the exit from the slave to the freedom. After entering the Promised Land, the Israelites must go over to God’s “way”, in order to enjoy the eternal rewards. Jesus is really the “Way to Pass ” from the suffering to glory, from the death to life, from the fading worldly life to the immortal one that is the goal toward the happiness for our life.

Amidst the bustle and hustle of the life today, Jesus has invited us to “Trust in God still, and trust in Me” while facing the trials and challenges. Our direction is determined by our trust: We choose God, the Way, the place where the light has been shining, like a Pillar of Fire which had already led the Israelites to the Promised Land. Filling with the truth and life, this way is nourished by the Bread from Heaven. Let’s come to Jesus in the Eucharist and believe that He’s the Way, the Truth and the Life. We’ll be lead to the eternal life, because He left to prepare the place for us, and He’ll come back to take us away for living forever with Him.

Mary had a strong belief in God’s plan and power. She completely relied on God’s discretion for Her own being and life. Thanks to Mary’s trust in God, She willingly accepted all the sufferings in Her life. Together with Jesus, Mary has bended on the humanity for empathizing and sharing with our sufferings. She has awoken, guided, comforted and supported Her children, specially those who are agitated, struggling and burdensome. She has guided those who lost their way. She has taught those who are facing their difficulties for coming to Jesus, Her Son, so that they will be strengthened and given an abundant new life.

LIVE THE GOOD NEWS WITH MARY

Together with Mary, I trust and rely everything in God’s love and providence.

PRAY WITH MARY

O Mary, I believe in Your intercession. You want me to have always the peace and happiness, and to go on Jesus’ Saving Way. Walk with me on this worldly pilgrimage toward the Kingdom, where Jesus, Your Son, has prepared for me. Amen.

O Mary conceived without sin

Pray for us who have recourse to You.

[1] Bài Đọc  I, Cv 6,1-7

[2] X. 1Pr 2,4-9

[3] X. Đnl 1,3-33; 2,1-2; 8,2-10

[4] X. Xh 13,20-22;

[5] X. Ga 6,32-58

()

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *