fbpx

TUẦN CỬU NHẬT KÍNH CHÚA THÁNH THẦN – NGÀY THỨ HAI

Những ai muốn làm tuần cửu nhật trước ngày Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, nên bắt đầu vào ngày Thứ 6 sau ngày Lễ Chúa Giêsu lên trời hoặc ngày Thứ 6 của tuần thứ 6 Lễ Phục Sinh.

LỜI NGUYỆN MỞ ĐẦU

Lạy Chúa Thánh Thần là Đấng An ủi thiêng liêng! Con yêu mến Ngài là Thiên Chúa thật của con. Con chúc tụng Ngài, qua việc kết hợp với những lời ca ngợi dâng lên Ngài của các thiên thần và các thánh trên trời. Con xin dâng lên Ngài trọn trái tim con, và những lời cảm tạ chân thành vì tất cả những ơn lành Ngài đã ban, cũng như đã không ngừng ban xuống cho nhân loại. Ngài chính là tác giả của mọi ân huệ siêu nhiên, và là Đấng làm dồi dào ân sủng nơi linh hồn của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa. Con xin Ngài hãy đến thăm viếng con với ân sủng và tình yêu của Ngài.

Ôi, lạy Chúa Thánh Thần, Thần Khí của sự thật, xin ngự đến trong tâm hồn chúng con: xin chiếu soi ánh sáng trên mọi dân tộc, để họ có cùng một đức tin và làm đẹp lòng Ngài. Amen.

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con.

NGÀY THỨ HAI

Lạy Chúa Thánh Thần, xin cho con trung thành trong mọi tư tưởng; cho con luôn biết lắng nghe tiếng Ngài và tìm kiếm ánh sáng Ngài, cho con tuân theo những sự linh ứng của Ngài. Con xin kết hợp với Ngài và dâng mình con cho Ngài; xin Ngài nhờ lòng thương xót gìn giữ con trong những lúc yếu đuối, sa ngã. Cho con biết bám lấy chân mang dấu đinh của Chúa Giêsu, biết nhìn vào năm Dấu Thánh, tin tưởng vào Máu Châu Báu Chúa, yêu mến cạnh nương long và trái tim tân khổ Người. Con cầu xin Ngài, lạy Thần Khí rất mến yêu, Đấng nâng đỡ sự yếu đuối của chúng con, xin gìn giữ con trong ân sủng của Ngài, bây giờ và mãi mãi. Amen.

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con.

Lạy Cha, kính mừng, sáng danh…

()

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *