fbpx

TUẦN CỬU NHẬT KÍNH CHÚA THÁNH THẦN – NGÀY THỨ BA

Những ai muốn làm tuần cửu nhật trước ngày Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, nên bắt đầu vào ngày Thứ 6 sau ngày Lễ Chúa Giêsu lên trời hoặc ngày Thứ 6 của tuần thứ 6 Lễ Phục Sinh.

LỜI NGUYỆN MỞ ĐẦU

Lạy Chúa Thánh Thần là Đấng An ủi thiêng liêng! Con yêu mến Ngài là Thiên Chúa thật của con. Con chúc tụng Ngài, qua việc kết hợp với những lời ca ngợi dâng lên Ngài của các thiên thần và các thánh trên trời. Con xin dâng lên Ngài trọn trái tim con, và những lời cảm tạ chân thành vì tất cả những ơn lành Ngài đã ban, cũng như đã không ngừng ban xuống cho nhân loại. Ngài chính là tác giả của mọi ân huệ siêu nhiên, và là Đấng làm dồi dào ân sủng nơi linh hồn của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa. Con xin Ngài hãy đến thăm viếng con với ân sủng và tình yêu của Ngài.

Ôi, lạy Chúa Thánh Thần, Thần Khí của sự thật, xin ngự đến trong tâm hồn chúng con: xin chiếu soi ánh sáng trên mọi dân tộc, để họ có cùng một đức tin và làm đẹp lòng Ngài. Amen.

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con.


NGÀY THỨ BA

Lạy Cha trên trời, Cha đã gọi con để con được là một phần trong mầu nhiệm thân thể của Chúa Kitô, Con yêu dấu Cha. Cha đã gọi con để con được là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Con xin Ngài ban cho con những ơn của Chúa Thánh Thần: ơn khôn ngoan để con biết tránh xa những sự điên rồ của thế gian này; ơn hiểu biết để con hiểu thấu đầy đủ ý nghĩa sự hiện hữu của con, và mục đích của mọi sự trên thế gian; ơn biết lo liệu để con luôn biết chọn con đường chính đáng; ơn sức mạnh để con luôn trung thành với Chúa trước những áp lực của cơn cám dỗ; ơn đạo đức để con luôn tôn kính Ngài trong mọi việc làm, suy nghĩ và lời nói của con; ơn kính sợ Chúa để nếu tình yêu có làm con sa ngã, con có thể tỉnh thức mau lẹ trước những hậu quả đời đời do việc làm của con. Lạy Chúa Thánh Thần, xin viếng thăm con với ân sủng và tình yêu của Ngài. Amen.

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con.

Lạy Cha, kính mừng, sáng danh…

()

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *