fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 04.6.2023 – CHÚA NHẬT TUẦN IX THƯỜNG NIÊN – NĂM A

04.6.2023 – CHÚA NHẬT TUẦN IX THƯỜNG NIÊN – NĂM A

Lễ Chúa BA NGÔI

Ga 3,16-18

 “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một…”

ĐỌC TOÀN BÀI PHÚC ÂM

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Sau khi hoàn tất công trình cứu chuộc nhân loại, Chúa Giêsu đã đi vào vinh quang của Thiên Chúa Cha và gửi Chúa Thánh Thần đến với Giáo Hội. Hôm nay, Giáo Hội long trọng mừng lễ Chúa Ba Ngôi, để chúng ta cảm nhận tình yêu của cả Ba Ngôi Thiên Chúa đối với toàn thể nhân loại. Thật vậy, Sách Giáo Lý Công Giáo dạy: “Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm trung tâm của đức tin và đời sống Ki-tô hữu. Đây là mầu nhiệm của chính Thiên Chúa… là nguồn mạch của các mầu nhiệm khác… là giáo lý căn bản nhất và chủ yếu nhất trong “phẩm trật các chân lý” đức tin[1].

Chính vì yêu thương, Thiên Chúa đã sáng tạo con người giống hình ảnh Thiên Chúa, cho làm chủ vạn vật, có tự do và biết yêu thương, để họ được tham dự vào hạnh phúc sung mãn của Người. Nhưng con người đã lạm dụng tự do, và vì tội lỗi, họ phải chịu án phạt là cái chết. Thiên Chúa vẫn không đành bỏ mặc con người, nên cả Ba Ngôi đã thực hiện công trình cứu chuộc còn lớn lao và kỳ diệu hơn cả công trình sáng tạo:

Chúa Cha, Đấng tỏ mình ra cho ông Môsê trên núi Sinai,[2] đã chấp nhận hy sinh chính Con Một yêu dấu của mình, để chết thay cho loài người, nhờ đó, con người khỏi phải chết đời đời.

Với cùng một lòng yêu thương nhân loại như Chúa Cha, Chúa Con đã tự nguyện hiến dâng mạng sống mình để nhân loại được sống, được trở lại là hình ảnh của Thiên Chúa và hơn thế nữa: được trở nên con cái Thiên Chúa.

Chúa Thánh Thần chính là Tình Yêu giữa Chúa Cha và Chúa Con, Đấng thanh tẩy và thánh hóa, làm cho chúng ta trở nên con cái Thiên Chúa; soi sáng, hướng dẫn chúng ta sống những điều Chúa Giêsu đã dạy.

Mầu nhiệm tình yêu của Ba Ngôi đã được Chúa Giêsu mặc khải cách long trọng và cụ thể trong bài Tin Mừng hôm nay: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.” (c.16)

Mỗi khi làm dấu Thánh Giá cách ý thức, sốt sắng, chúng ta tuyên xưng mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi và kêu cầu Danh cực trọng của người: Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

Làm dấu Thánh Giá ngay khi thức dậy, trước mỗi bữa ăn hay trước khi làm việc, là ta bắt đầu một ngày mới và từng việc làm nhân danh Chúa Ba Ngôi: ta cam kết sống nhờ Chúa, trong Chúa, với Chúa, vì Chúa và cho Chúa. Như thế, chúng ta chiếu tỏa tình thương của Thiên Chúa Ba Ngôi cho bất cứ ai ta gặp gỡ. Xác tín mọi người là hình ảnh của Thiên Chúa, chúng ta tôn trọng phẩm giá và sự sống của họ, không phân biệt giàu – nghèo, mạnh khoẻ hay yếu đau… Chúng ta sống liên đới với mọi người, không loại trừ ai, vì tất cả  đều được Chúa Giêsu yêu thương và cứu chuộc, được Chúa Thánh Thần làm cho nên thánh.

Đức Maria đã sống với Chúa Ba Ngôi trong từng ngày sống và trong mỗi công việc, vì Mẹ là “thân mẫu của Chúa Con, ái nữ của Chúa Cha, đền thờ Chúa Thánh Thần”.[3] Cả cuộc đời của Mẹ luôn kết hiệp với Chúa Con trong tác động của Thánh Thần và quy hướng về Chúa Cha. Mẹ luôn chiêm nghiệm những hồng ân mà Chúa Ba Ngôi đã ban cho Mẹ để ngợi khen, cảm tạ Chúa, vì “Chúa đã làm cho tôi muôn việc kỳ diệu. Danh Người là thánh.” Với tha nhân, Mẹ luôn dấn thân phục vụ mọi người, chăm sóc và bảo vệ sự sống, xây dựng tình liên đới và thứ tha[4].

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Noi gương Mẹ, tôi

  • Giữ gìn linh hồn và thân xác luôn trong sạch, xứng đáng là đền thờ của Chúa Ba Ngôi.
  • Tôn trọng mọi người và dấn thân cho hoạt động bảo vệ sự sống, xây dựng hòa bình.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dẫn con đến với Chúa Giêsu, Con của Mẹ, để Người làm cho con trở nên con cái đích thực của Chúa Cha, nhờ ân sủng của Chúa Thánh Thần. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

—————————————————————————————————————

June the 4 th 2023

NINTH SUNDAY IN ORDINARY TIME – Year A

THE MOST HOLY TRINITY

Jn 3,16-18

God loves the world so much that He gave His only Son …”.  (Jn 3,16).

CONTEMPLATE MARY LIVING THE GOOD NEWS

After completing the redemption project for humanity, Jesus had entered into the Father’s glory, and the Holy Spirit had been sent to the Church. The Mass of the Most Holy Trinity is solemnly held today by the Church, so that we experience the Most Holy Trinity’s love toward the whole mankind. The Catechism indeed had taught: “The Most Holy Trinity mystery is the central one for the Faith and the Christian’s life. This is the mystery of God Himself … It’s the source of the other mysteries … It’s the most basic and the most essential doctrine in ‘the Faith Truths hierarchy’ “.

It’s truly for the sake of love, men were created by God in His image, they had taken control of all things, they had had the freedom and they had known how to love, men consequently had participated in the fullness of God’s happiness. But men’s freedom had been abused, and due to sins, hence they must be sentenced to the death punishment. Men hadn’t been though forsaken by God, therefore, the Trinity performed a redemption project which was greater and more wonderful than the creation one:

The Father, Who had revealed Himself to Moses on Sinai mountain, accepted to sacrifice His only dear Son to die for the human being, as a result, men hadn’t had to die forever.

With the same love for humanity as the Father, the God’s Son  voluntarily offered His life so that men have life, and God’s image in them would be given back, and furthermore, men had become God’s children.

Love between the Father and God’s Son is exactly the Holy Spirit, Who cleanses, sanctifies, and makes us become God’s children, we have been illuminated and guided for living in accordance with Jesus’ teachings.

The Trinity’s love mystery had been solemnly and specifically revealed by Jesus in the Gospel today: “God loves the world so much that He gave His only Son, so that everyone who believes in Him may not be lost, but may have eternal life” (s.16).

Every time we consciously and piously make the sign of Cross, we profess the Trinity’s love mystery and we pray for help from His most holy Name: In the Name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.

When we right away make the sign of Cross after waking up, before each meal or before working, we begin a new day and  every work in the Trinity’s Name: We commit ourselves to live by God, in Him, with Him, for Him and for His sake. The Trinity’s love will be radiated for any person we meet. Believing that everyone is God’s image, we respect his or her dignity and life, whether he or she is rich or poor, healthy or sick … We live in solidarity with everyone, no one is excluded, because everyone is loved and redeemed by Jesus, he or she will be made holy by the Holy Spirit.

Mary lived with the Trinity in every day of Her life, Her work, because “She’s the mother of God’s Son, the Father’s dear daughter, the Holy Spirit’s temple”. All Her life constantly combined with God’s Son, under the Holy Spirit’s impact and She oriented Herself to the Father. Mary incessantly contemplated the Trinity’s graces which She was granted, for praising and thanking God, because “The Almighty has done great things for me. Holy is His name”. Mary always committed Herself to serve everyone, to protect and take care of life, to bring the solidarity and forgiveness.

LIVE THE GOOD NEWS WITH MARY

Imitating Mary, I’ll:

  • Keep myself so that my soul and body will always become pure, and I’ll be worthy of the Trinity’s temple.
  • Respect everyone and commit myself to the activity of life protection, peace construction.

PRAY WITH MARY

O Mary, lead me to Jesus, Your Son, thanks to Him, I’ll become the Father’s true child, owing to the Holy Spirit’s grace. Amen.

O Mary conceived without sin
Pray for us who have recourse to You.

[1] SGLCG, số 234

[2] Bài Đọc I, Xh 34,4b-6.8-9

[3] Hiến chế Ánh sáng muôn dân, chương VIII.

[4] X. Lc 1,39-45; Ga 2,1-12; 19,25-27

()

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *