fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 05.6.2023 – THỨ HAI TUẦN IX THƯỜNG NIÊN – NĂM A

05.6.2023 – THỨ HAI TUẦN IX THƯỜNG NIÊN – NĂM A

Mc 12,1-12

 “Ông chỉ còn một người nữa là người con yêu dấu: người này là người cuối cùng ông sai đến gặp họ” (Mc 12,6)

ĐỌC TOÀN BÀI PHÚC ÂM

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Ngày 31.3.2023, Toà giám mục Đà Lạt đã ra thông báo về “Nhóm Trừ Quỷ Bảo Lộc” với những sai phạm và bất tuân Giáo Hội, trong đó, có lời khẳng định rõ ràng của Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin rằng: “Ai tự xưng mình là được Chúa Cha “trực tiếp mặc khải”, thì đã phủ nhận vai trò của Chúa Kitô và là xúc phạm nặng nề đến đức tin công giáo”.[1]

Thật vậy, ngoài Chúa Giêsu, chúng ta không còn phải tìm kiếm hay tin theo một vị ngôn sứ nào khác nữa, vì Người là Con Duy Nhất của Chúa Cha, là “người cuối cùng” mà Thiên Chúa sai đến với chúng ta. Chính Chúa Giêsu đã nói về Thiên Chúa như ông chủ yêu thương chăm sóc vườn nho của mình: Ông đã đầu tư rất nhiều vào vườn nho ấy: chọn giống tốt để trồng, rào giậu, làm bồn đạp nho và xây cả tháp canh. Rồi ông cho tá điền thuê để canh tác, chỉ cần họ nộp huê lợi cho ông theo thỏa thuận. Thế nhưng các tá điền lại muốn trở thành “ông chủ” vườn nho, nên họ đã giết các tôi tớ và cả người con duy nhất của ông chủ!

Hành động tiếm quyền cách bất công của các tá điền đối với ông chủ vườn nho cũng chính là thái độ của con người đối với chính Thiên Chúa là Đấng Sáng Tạo vũ trụ này. Lịch sử của dân tộc Do thái ngày xưa vẫn đang là một thực trạng của con người hôm nay: được Thiên Chúa yêu thương và tín nhiệm trao cho vũ trụ vạn vật này, nhưng con người không tin nhận chủ quyền của Thiên Chúa, không sinh hoa lợi cho Chúa, mà tự kiêu cho mình làm chủ mạng sống, làm chủ xã hội và cả thế giới, sống tham lam, ích kỷ, vun quén cho lợi ích cá nhân.

Đàng khác, có những người tự hào với sự đạo đức cá nhân của mình, rồi cho rằng chính mình được Thiên Chúa linh hứng, uỷ thác điều này điều kia. Từ đó, họ thấy không cần phải vâng phục quyền bính Giáo Hội nữa. Chính vì kiêu ngạo và tự mãn, họ đã bị Satan lừa phỉnh để đi vào cái bẫy của nó. Biểu hiện rõ nhất là họ tìm cách thu hút mọi người về với bản thân họ, thay vì đưa mọi người về với Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ duy nhất của mọi thời đại.

Tin vào Chúa Giêsu là ta dâng lại cho Thiên Chúa những hoa lợi như Người mong muốn. Đức tin đưa đến hành động, là ta thực hành những điều Chúa Giêsu truyền dạy và sống như Người đã sống: chúng ta sử dụng các ơn Chúa ban như một người quản lý trung tín và khôn ngoan, để làm vinh danh Chúa và giúp ích cho tha nhân. Như thế, chắc chắn ta sẽ được sống đời đời, như Chúa Giêsu đã thưa với Chúa Cha: “sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giê-su Ki-tô.[2] 

Mẹ Maria chính là vườn nho sai trái mà Thiên Chúa đã “đầu tư” vào đó tất cả những ân sủng lớn lao của Người. Mẹ đã luôn trung tín như sứ thần Gabriel đã công nhận rằng: “Bà đẹp lòng Thiên Chúa”.[3] Mẹ ý thức tất cả những gì mình “có” đều thuộc về Thiên Chúa, và Mẹ sẵn sàng dâng lại cho Chúa chính bản thân mình khi Chúa muốn Mẹ cộng tác vào công trình cứu độ: “Này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm nơi tôi…[4] Mẹ đã sinh hoa lợi lớn nhất là chính Chúa Giêsu Cứu Thế, là sự Bình An và Ơn Cứu Độ cho nhân loại.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Noi gương Mẹ, ý thức trách nhiệm sinh hoa lợi cho Thiên Chúa, tôi

  • Đem hết khả năng với lòng yêu mến vào công việc Chúa trao phó.
  • Xét mình mỗi buổi tối để tạ ơn và xin lỗi Chúa.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin giúp con nhận biết những ơn riêng Chúa ban cho con, biết dùng những ơn ấy để làm vinh danh Chúa và phục vụ tha nhân như ý Chúa muốn. Xin Mẹ gìn giữ Giáo Hội luôn kiên vững trong niềm xác tín vào một mình Chúa Giêsu là Đấng Cứu độ duy nhất được Chúa Cha sai đến. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

[1] X. https://gphaiphong.org/giao-hoi-viet-nam/toa-giam-muc-da-lat-thong-bao-ngay-30-3-2023-ve-nhom-tru-quy-bao-loc-nha-chua-cha-10785.html

[2] Ga 17,3

[3] Lc 1,30

[4] Lc 1,38

()

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *