fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 25.6.2023 – CHÚA NHẬT TUẦN XII THƯỜNG NIÊN – NĂM A

25.6.2023 – CHÚA NHẬT TUẦN XII THƯỜNG NIÊN – NĂM A

Mt 10,26-33

 “Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn.” (Mt 10,28)

ĐỌC TOÀN BÀI PHÚC ÂM

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Trong thời Cách mạng Pháp (1789-1799), nhiều tín hữu Công giáo bị bắt tuyên thệ trung thành với Hiến Pháp Dân Sự của chính quyền cách mạng. Ai từ chối tuyên thệ sẽ bị kết án tử hình. Rất nhiều linh mục, tu sĩ, giáo dân đã hiểu nội dung của văn kiện này là tách Giáo Hội tại Pháp ra khỏi Giáo Hội mẹ Rôma. Họ chọn lựa trung thành với Chúa Kitô, qua Giáo Hội Rôma, nên không tuyên thệ, dù phải chết! Trong đó có Chân Phước Marguerite RUTAN,[1] một trong các Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn người Pháp được phúc tử đạo vào thời đó.

Các vị Tử đạo thật đáng được tôn vinh, vì đã tin tưởng vào Chúa và nhờ đó, các ngài vượt qua được những nỗi sợ, kể cả cái chết. Thật vậy, là người, ai cũng có những nỗi sợ. Có nỗi sợ chính đáng như Chúa Giêsu trước cái chết, nhưng cũng có những nỗi sợ rất vô lý, mà nhiều người lại vướng vào. Đó là nỗi sợ của những kẻ bất chính không dám nhìn nhận sự thật mà người công chính công bố. Vì thế, họ muốn dập tắt nỗi sợ bằng cách hãm hại người công chính, để lời nói và cuộc sống của người đó không còn làm cho họ phải ray rứt lương tâm. Đó là trường hợp của ngôn sứ Giêrêmia bị những người đương thời của ông hãm hại.[2] Tuy nhiên, ông đã một lòng cậy trông vào Chúa, không nao núng trước sự đe dọa của ác nhân.

Ngôn sứ Giêrêmia là hình ảnh rõ nét về Chúa Giêsu, Đấng đã chịu bách hại đến chết nhưng vẫn một lòng tín thác vào kế hoạch của Chúa Cha, và quả thật, Chúa Cha đã cho Người được Phục Sinh vinh hiển. Chính vì thế, Người đã khích lệ các môn đệ: “Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục” (c.28). Sự sống đời này thật chóng qua và ngắn ngủi so với sự sống đời đời, và hạnh phúc đời này không thể so sánh với hạnh phúc thật đời sau. Chính vì thế, nếu phải chọn lựa, ta đừng sợ và đừng ngần ngại chọn giá trị vĩnh cửu và hạnh phúc trường tồn.

Cụ thể: chúng ta đừng sợ mất lòng người khác, nếu điều ta nói hoặc làm là cần thiết để nói cho kẻ tội lỗi biết đường hoán cải, để làm chứng cho Sự Thật và tố cáo những bất công, áp bức trong xã hội. Đừng vị nể mà phải nhân nhượng với lối sống mập mờ, tranh tối tranh sáng, để cho sự gian dối và cái ác cứ thế lan tràn. Chúng ta cũng đừng sợ đối diện với Lời Chúa khi Lời Chúa mời gọi ta phải thay đổi lối sống, đừng vì sợ tội mà “phải đi lễ” ngày Chúa Nhật, đừng sợ lẻ loi vì sống khác người, nhưng hãy bình thản sống dưới cái nhìn của Chúa, vì yêu mến Chúa và thực thi Lời Chúa. Chỉ một mình Chúa là Đấng duy nhất có quyền ân thưởng hay luận phạt ta trong cõi đời đời.

Khi thưa lời Xin Vâng với sứ thần, Mẹ Maria đã hoàn toàn ý thức sự hệ trọng của quyết định ấy. Mẹ không sợ hãi tình trạng bị người đời khinh bỉ và bị ném đá đến chết vì có thai mà thánh Giuse không chịu trách nhiệm. Lòng Mẹ ngay chính, hoàn toàn cậy trông, phó thác vào Chúa và vâng theo thánh ý Người. Dù phải đau đớn bồng bế Con sang tận Ai Cập để tỵ nạn giữa đêm khuya, hay khi nghe những lời tiên báo khủng khiếp của cụ già Simêon, lúc chịu muôn vàn cay đắng, nhục nhã và tan nát tâm hồn khi chứng kiến con yêu dấu bị tra tấn, đóng đinh đến chết oan thật ức và tàn bạo…Mẹ vẫn cậy trông vào Chúa, và nhờ đó, Mẹ đã vượt qua mọi nỗi sợ hãi, hay đúng hơn, Mẹ không để cho những nỗi sợ chi phối niềm tin của mình.  

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Noi gương Mẹ, tôi

  • Can đảm tuyên xưng niềm tin của mình cách công khai.
  • Sẵn sàng từ chối những lợi lộc, những cám dỗ để sống theo ý Chúa.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ nâng đỡ những nhà truyền giáo đang bị bách hại, và cho con ơn can đảm, dám sống theo sự thật như Chúa đòi hỏi trong một thế giới đầy cám dỗ và giả dối này. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

————————————————————————————–

June the 25 th 2023

TWELFTH SUNDAY IN ORDINARY TIME – Year A

Mt 10,26-33

“Do not be afraid of those who kill the body,
but cannot kill the soul”  (Mt 10,28)

CONTEMPLATE MARY LIVING THE GOOD NEWS

During the French Revolution (1789-1799), many Faithful were obligated to swear an allegiance oath to the Civil Constitution of the revolutionary government. Anyone who refused to swear would be sentenced to death punishment. A lot of priests, religious and laic people understood this document content in which The French Church would be laicised from Its Roman Mother Church: By choosing to be allegiant to Christ through the Roman Church, they still didn’t swear, in spite of their death! Among these people, there was Marguerite RUTAN, a French Blessed Sister and one of the Daughters of Charity of St. Vincent de Paul, she was blessedly martyrised at that time.

The Martyrs have been deserved to be honoured due to their trust in God, thanks to it, they overcame fear, including their death. Indeed, as human being, everyone has fears. There are the justifiable fears, like Jesus before His death, but there are also the irrational ones on which many people have caught. It’s the fear of the unrighteous persons who don’t dare accept the reality which has been proclaimed by the righteous ones. Therefore, they want to quench their fear by harming the righteous people, so that their words and life won’t longer cause them to be tormented by their conscience. That’s the case of prophet Jeremiah, who was harmed by his contemporaries. However, by relying on God, he was unfazed while confronting the wicked persons’ threat.

The prophet Jeremiah is a clear image of Jesus, Who was persecuted until His death, but He always relied on the Father’s plan, as a result, He was risen in glory. Jesus encouraged His disciples: “Do not be afraid of those who kill the body, but cannot kill the soul; but rather, fear Him Who is able to destroy both body and soul in hell” (s.28). Comparing to the eternal life, this worldly one is very short and ephemeral, and this worldly happiness can’t be compared to the real one of the eternal life. That’s why if we have to choose, don’t fear and hesitate while choosing the eternal value and everlasting happiness.

Specifically: Don’t be afraid of disappointing the others, if our words or deeds are necessary for the sinners’ conversion way, for witnessing to the Truth and denouncing the oppressions and injustices in the society. Don’t spare the others’ feelings, by making concessions to a vague and ambiguous life, as a consequence, the deceitfulness and wickedness continue to spread. Don’t be also afraid when we’re invited to change our lifestyle by the repercussions of God’s words in our heart: Let’s not to be “obligated” to attend the Sunday Mass due to fear of crime; don’t be afraid of being lonely because our lifestyle is different from the others’ one, but let’s calmly live under God’s gaze, for the purpose of love and practice of God’s words. God alone is the only One Who has the power to reward or punish us in the eternity.

When Mary said “Yes” to the angel, She was completely conscious of the importance of Her decision. She didn’t fear for  the others’ scorn and for being stoned to death because of Her pregnancy without St. Joseph’s responsibility. Her heart was righteous and She absolutely relied on God and obeyed His will. Although She had to painfully carry Her Son to Egypt for fleeing from danger at midnight, or face up to the old Simeon’s terrible forewarnings, or when She had to endure all kinds of bitterness and humiliation, and She was heartbroken while witnessing Her beloved Son being really unjustly and brutally tortured and crucified to death, Mary still relied on God, as a result, She overcame all fears, or rather, She didn’t allow Her faith to be controlled by fears.

LIVE THE GOOD NEWS WITH MARY

Imitating Mary, I’ll:

  • Publicly and courageously profess my faith.
  • Willingly refuse the benefits and temptations for the sake of living according to God’s will.

PRAY WITH MARY

O Mary, support the missionaries who have been persecuted, and intercede so that I courageously dare live in accordance with the truth and God’s requirement, in this world which is full of temptations and deceitfulness. Amen.

O Mary conceived without sin
Pray for us who have recourse to You.

[1] X. https://bom.so/BPXVBk

[2] Gr 20,12

()

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *