fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 23.7.2023 – CHÚA NHẬT TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN – NĂM A

23.7.2023 – CHÚA NHẬT TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN – NĂM A

Mt 13,24-43

“Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt.” (Mt 13,30)

ĐỌC TOÀN BÀI PHÚC ÂM

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Thấy một người Ai-cập hà hiếp người Do Thái, Môsê đã hạ sát người Ai-cập vì ông thuộc về triều đình. Vua Ai-cập biết chuyện, lại tìm Môsê để hỏi tội. Vì thế, Môsê phải chạy trốn.[1] Trò đời là thế, kẻ mạnh thường dùng sức để lấn lướt, hiếp đáp kẻ yếu; kẻ có quyền thì nhân danh công lý trừng trị kẻ có tội. Nhưng khi chế độ chính trị thay đổi, những kẻ quyền hành trước đó lại trở thành kẻ tội đồ và bị trừng trị. Bởi lẽ công lý của con người chỉ mang tính cách tương đối.

Chỉ một mình Thiên Chúa là Đấng công bình, khôn ngoan, thấu suốt mọi sự và có quyền trên muôn loài. Theo Sách Khôn Ngoan: Thiên Chúa đã không dùng sức mạnh và uy quyền để trừng trị kẻ có tội, vì Chúa làm chủ sức mạnh, nên Người ban cho kẻ tội lỗi cơ hội ăn năn, và Chúa dạy người công chính phải ăn ở nhân đạo, hiền lành và khoan dung như Chúa.[2] Chúa dùng dụ ngôn cỏ lùng, chỉ có trong Tin Mừng thánh Mat-thêu, để dạy ta biết ý định yêu thương nhiệm mầu của Chúa đối với từng người và mời gọi ta noi gương Chúa: sống kiên nhẫn, nhân ái với nhau, vì tất cả đều cần được Chúa cứu độ.

Thiên Chúa là nguồn gốc mọi điều thiện hảo. Người gieo điều tốt lành vào thế giới cũng như vào lòng mỗi người. Nhưng ma quỷ – kẻ thù của Thiên Chúa – luôn tìm cơ hội để gieo điều xấu. Khi vừa thấy cỏ lùng, chúng ta thường muốn nhổ ngay, để nó không tranh giành chất bổ dưỡng của lúa. Nhưng vì rễ cỏ thường nhiều và khỏe hơn rễ lúa, và cả hai đan xen với nhau, nên khi nhổ cỏ, lúa cũng bị nhổ theo. Chính vì để bảo vệ lúa, ông chủ không nản lòng chờ đợi đến mùa gặt mới tách biệt lúa với cỏ lùng.

Cỏ lùng, cho dù cùng được hưởng sự chăm bón của lúa thì cũng mãi là cỏ lùng. Nhưng con người thì khác: với ơn Chúa, người xấu có thể biến đổi thành người tốt. Ngược lại, người tốt vẫn có thể trở thành người xấu nếu để mình xuôi theo những trào lưu giả trá, xấu xa của thế gian… Tuy nhiên, chúng ta không thể dựa vào những điều tốt – xấu bên ngoài ấy để xét đoán người đó tốt hay xấu. Duy nhất Thiên Chúa có quyền phán xét tư tưởng và hành động mỗi người, nhưng Chúa luôn kiên nhẫn chờ đợi để ta có đủ thời giờ hoán cải. Hơn nữa, Người còn gieo hạt giống tốt và tuyệt hảo là chính Con Một của Người vào lòng chúng ta, để mỗi ngày ta thành lúa tốt hơn, biết kiên nhẫn hơn với những bất toàn của tha nhân và của chính mình. Cùng với Chúa, ta gieo các hạt giống tốt, thay vì gieo điều xấu vào tâm hồn người khác.

Nhờ tin tưởng phó thác vào Chúa, tâm hồn Mẹ Maria luôn được bình an và tĩnh lặng, cho dù cuộc đời Mẹ không ngừng phải đối diện với cỏ lùng: phải theo lệnh vua đi về quê xa trong những ngày sắp sinh,  kéo theo một chuỗi những khó khăn ngoài dự tính: bị các chủ quán trọ ở Belem xua đuổi vì quá nghèo, đành phải sinh Con trong chuồng bò, thiếu những tiện nghi cần thiết nhất; ngay sau đó lại phải ôm Con trốn chạy, vì Hêrôđê truy sát Hài Nhi… Trong mọi việc, Mẹ luôn “ghi nhớ và suy đi nghĩ lại trong lòng”[3] để học được nơi Chúa sự kiên nhẫn đầy khôn ngoan, chứ không đòi nhổ ngay cỏ lùng. Đó là sự kiên nhẫn của tình yêu, một tình yêu cứu độ, Mẹ luôn gieo hạt giống niềm vui và bình an nơi mọi người Mẹ gặp gỡ: bà Êlizabeth, các mục đồng…

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Noi gương Mẹ, tôi

  • Kiên nhẫn với những khuyết điểm của tha nhân và của chính mình.
  • Nhận định một tật xấu căn bản nhất của mình, và khiêm tốn cộng tác với ơn Chúa để hết sức cố gắng sửa đổi mỗi ngày.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, xin giúp con khiêm tốn nhìn ra những cỏ lùng trong con để thực tâm hoán cải, biết kiên nhẫn với những thiếu sót của anh chị em con và giúp nhau sửa đổi mỗi ngày, như Chúa hằng kiên nhẫn với chúng con. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

————————————————-

July the 23rd 2023

SIXTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME – Year A

Mt 13,24-43

“Let them both grow till the harvest” (Mt 13,30)

ĐỌC TOÀN BÀI PHÚC ÂM

CONTEMPLATE MARY LIVING THE GOOD NEWS

Seeing an Egyptian by whom a Jew had been being struck, Moses killed this Egyptian, because he had belonged to the Court. Knowing this matter, Moses was sought out and questioned by Pharaoh about his murder. Therefore, Moses must flee from him. The weak have been encroached and bullied by the strong ones whose strength is often used, and in the name of justice, those who committed crime will be punished by the ones with authority: That’s the world way. But when the political regime changes, the formerly powerful persons can become criminals who will be chastised. The reason is that human justice merely has a relative character.

God is the only One Who is just, wise, omniscient and has power over all beings. According to the Book of Wisdom: God hasn’t used His power and authority to punish the sinners, because He masters His power, the sinners have been thus given the opportunity to repent and those who are righteous have been taught to live humanely, meekly and tolerantly as God. Using the Parable about the darnel which was merely found in the Gospel of St. Matthieu, Jesus had taught us God’s mysterious loving intention for each person and He had invited us to imitate Himself: Live patiently and compassionately towards one another, because everyone needs to be saved by God.

God is the source of all goodness. He has sown goodness in the world and each person’s heart. But the devil – God’s enemy – is always looking for the opportunities to sow evil. When we have just seen the darnel, we often want to weed it out right away, so that it won’t scramble for the nutriment of wheat. But because the darnel roots are often more numerous and stronger than the wheat ones, and two of them are intertwined, when the darnel roots were thus weeded out, the wheat ones will also be uprooted. It’s quite the purpose of protecting the wheat, the owner isn’t discouraged while waiting for the harvest to separate the wheat from the darnel.

The darnel is still being itself forever, although it has profited from the manuring care for the wheat. But human beings are different: Thanks to God’s grace, the bad persons can be transformed into the good ones. On the contrary, the good ones can still become bad, if they let themselves follow the bad and deceitful trends of the world … However, a person can’t be judged as a good or bad one depending on his or her appearance. God is the unique One Who has the right of judgment about each person’s thoughts and actions, but He always patiently waits for us to have enough time for reformation. Furthermore, God has sown in our heart a good and excellent Seed that is His Only Son so that we become better wheat, and day by day, we’ll be more patient with the others’ imperfections and of ourselves. Together with God, let’s sow in the other’s heart the good seeds instead of the bad ones.

Owing to Mary’s relying hope and trust in God, She always had the inner peace and serenity, although Her life incessantly had to face the darnel: According to the king’s order, She must return to Her distant hometown, the days when a string of unexpected difficulties were brought with them completed for Her to be delivered: Mary was so poor that She was expelled by the inns owners in Jerusalem; She must resign Herself to bear Her Son in a cowshed where the most necessary amenities had been lacking; right after bringing forth Her Son, She had to hug Him and flee from the king Herod’s chase after Her newly-born Son … Mary always “kept all these things and pondered them over and over in Her heart”, in order to learn the patience filled with wisdom from God Who didn’t require of immediately weeding out the darnel. This is the patience of love, a salvation love, Mary always sows the seeds of joy and peace in everyone whom She has met: Elizabeth, the shepherds …

LIVE THE GOOD NEWS WITH MARY

Imitating Mary, I:

  • Am patient with the others’ imperfections and of myself.
  • Identify the most basic vice of mine and humbly cooperate with God’s grace, for trying my best to correct it day by day.

PRAY WITH MARY

O Mary, Immaculate Mother, help me to humbly recognize the darnels in myself, so that I sincerely reform and I’m aware of being patient with the others’ imperfections and help each other with correcting them day after day, as God is always patient with us. Amen.

O Mary conceived without sin
Pray for us who have recourse to You.

[1] X. Xh 2,11-15

[2] Bài Đọc I, Kn 12,13.16-19

[3] Lc 2,19.51

()

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *