fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 13.8.2023 – CHÚA NHẬT TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN – NĂM A

13.8.2023 – CHÚA NHẬT TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN – NĂM A

Mt 14,22-33

“Chúa Giêsu đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ” (Mt 14,25)

ĐỌC TOÀN BÀI PHÚC ÂM

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Trong cuộc sống, chúng ta từng có những cuộc hẹn thật thú vị và bất ngờ. Trong Kinh Thánh, những cuộc hẹn của Thiên Chúa với con người càng bất ngờ và thú vị hơn nữa.

Trước hết, cuộc hẹn của Đức Chúa với ngôn sứ Êlia: sau cuộc so tài với các tư tế Ba-al trên núi Carmel, Êlia đã thắng lớn. Nhưng chiến thắng ấy lại đẩy ông vào một tình trạng bi thảm: ông bị hoàng hậu Zébabel truy sát, phải chạy trốn suốt 40 ngày từ núi Carmel đến núi Horeb, nhiều lần ông mệt lử và muốn chết cho rồi. Cuối cùng, ông tới được điểm hẹn mà vẫn chưa an toàn: gió mạnh xé núi non, bão, động đất, lửa… Quả là những cảnh tượng chỉ nghe đến chúng ta đã đủ khiếp sợ! Thế nhưng, sau lửa có tiếng gió hiu hiu, Chúa gọi ông và đàm đạo với ông…[1]

Cuộc hẹn thứ hai cũng khởi đầu từ một niềm vui quá lớn: Chúa Giêsu vừa đãi đám đông hơn năm ngàn người ăn no nê, chỉ với năm cái bánh nhỏ. Dân chúng thỏa thuê. Các môn đệ hí hửng với thành công lớn của Thầy. Đang vui, Chúa Giêsu bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, còn Người thì ở lại giải tán đám đông. Các môn đệ không hiểu ý Thầy nhưng vẫn phải vâng lời. Phải chăng ý muốn ở lại để tận hưởng niềm vui tạo nên những “cơn gió ngược” ở trong lòng, khiến tay chèo của các ông thiếu nhanh nhẹn, không ứng phó nổi sóng biển?… Càng lúc, con thuyền càng xa bờ, nhưng vẫn khó tiến vào bờ bên kia.

Đêm tối, sóng gió dồn dập trên biển, lại không có Thầy, các môn đệ chới với. Bất chợt, Chúa Giêsu “đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ” (c.25) khiến các ông hoảng hốt, nhưng Chúa trấn an: “Thầy đây, đừng sợ!” (c.27).

Cuộc hẹn này làm Phêrô mừng rỡ, nhưng vẫn chưa tin chắc là Thầy. Ông liều lĩnh xin: “nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài.” Chúa mời – ông đã đi, nhưng chưa đến, vì nửa chừng ông lại sợ và suýt chìm. Ông kêu cứu:  “Thưa Ngài, xin cứu con với!” Chúa nắm lấy ông (c.31), đưa ông đi trên sóng trở lại thuyền. “Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng ngay.” Còn Phêrô suốt đời không thể quên giây phút được lướt sóng với Chúa.

Cuộc hẹn thứ tư là của mỗi người chúng ta. Có lẽ ta đã từng thành công và có kinh nghiệm, nhưng rồi lại gặp thất bại ê chề, hoặc phải chấp nhận những điều ta không hiểu nổi…những đợt sóng trong lòng và những trở ngại bên ngoài khiến đời ta cứ khổ sở mãi. Khi nhìn lại, ta không hiểu sao mình có thể vượt qua nỗi khó khăn ấy…trong bóng đêm cuộc đời, ta cố gắng nhớ lại Chúa đã đến với ta qua bóng hình, giọng nói, bàn tay nào đó, để đưa ta lướt sóng và trở lại con thuyền của mình… Chỉ khi ta ý thức Chúa đang nắm lấy ta và đưa ta đi, sóng gió trong lòng ta mới lắng xuống. Xác tín vào quyền năng và sự dẫn dắt của Chúa nơi các bề trên và các đấng bản quyền, chúng ta hết lòng vâng phục và tin yêu, cộng tác với các ngài.

Biến cố Truyền Tin là một cuộc hẹn bất ngờ cho Đức Maria. Xác tín vào quyền năng và tình thương của Chúa, Mẹ mở lòng đón nhận. Sau đó là nhiều đợt sóng dập dồn: Bạn Giuse đau khổ, gia đình nguy cơ tan vỡ… Ổn định xong cuộc sống, sóng lại nổi lên: phải hồi hương về Belem, sinh con ngoài đồng, ôm Con mới sinh đi tỵ nạn, bị coi thường ở Nazareth…và cuối cùng Mẹ già đơn chiếc, chứng kiến Con bị tử hình thảm khốc giữa tuổi thanh xuân. Mẹ đã cùng “lướt sóng với Chúa” trong mọi biến cố cuộc sống, nhờ đó, Mẹ đưa cả nhân loại đến bến bờ ơn cứu độ.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Cùng với Mẹ Maria, tôi bền chí tìm kiếm sự hiện diện và đồng hành của Chúa trong giây phút hiện tại, nhất là khi gặp khó khăn thử thách.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin giúp con luôn biết vâng phục và tín thác vào sự hiện diện và đồng hành của Chúa Giêsu nơi các đấng bản quyền của con hiện nay. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

———————————————————–

August the 13th 2023

NINETEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME – Year A

Mt 14,22-33

Jesus went to them, walking on the sea” 

(Mt 14,25)

CONTEMPLATE MARY LIVING THE GOOD NEWS

We have had really interesting and unexpected appointments in our life. God’s appointments with human beings in the Bible had been even more unforeseen and interesting. First of all, it was the Lord’s appointment with prophet Elijah: After fighting against Baal’s scribes on Carmel mount, Elijah successfully won. But after this victory, he was pushed into a tragic situation: He was chased by the queen Jezebel, and he had to flee from Carmel mount to Horeb one for 40 days, he was exhausted and wanted to die many times. Elijah finally arrived at the rendezvous where he hadn’t been yet secure: The mountains were torn apart by powerful winds, storms, earthquakes, fires … These are indeed the scenes which are enough for us to be frightened while hearing of them, but after the fire, there was a gentle breeze sound in which the Lord called Elijah and conversed with him … (1 K 19,1-8…).

The second appointment also started from a great joy: With only 5 small breads and 2 fish, a crowd of over 5000 people had just been treated by Jesus. The people were satisfactorily full, the disciples were excited for joy from their Master’s great success. Being joyful, the disciples were forced by Jesus to get down the boat and row to the other shore first, while He was staying behind to disperse the crowd. The disciples didn’t understand what their Master meant, but they still had to obey. Did the disciples’ wish to stay for full enjoyment form in their hearts the “headwinds” which caused their rowing hands to lack agility and they were unable to cope with the waves? … Their boat was getting farther and farther from the shore, but it was still hard to come over to the other one.

At night, the turbulence had accumulated on the sea, their Master wasn’t there, the disciples repeatedly had reached their hands. They were panicky when seeing Jesus suddenly “went to them, walking on the sea” (s.25), but they were reassured: “It is I. Do not be afraid!” (s.27)

Peter was cheerful owing to this appointment, but he hadn’t yet been sure that was his Master. He venturesomely pleaded: “If it’s You, command me to come to You across the water” (s.28). From Jesus’ invitation, Peter departed but he hadn’t yet arrived, the reason was that halfway, he was frightened and he almost sank. Peter cried for help: “Lord, save me!” (s.30). Jesus stretched out His hand to grip Peter who was brought across the waves to come back to the boat. “And when they got into the boat, the wind ceased” (s.32). Peter forever couldn’t forget his surfing appointment with Jesus.

The next appointment belongs to each of us. Maybe we have had experience and got success, but then we met with disappointing failures, or we must accept the occurrences which we can’t understand … internal waves and external obstacles have made our life endlessly miserable. While recalling, we don’t understand why we could overcome those difficulties… In the darkness of life, we try to remember that God came to us through some silhouette, voice and hand in order to take us surfing and coming back to our boat. Only when we are aware that God is gripping our hand and escorting us, the turbulence in our heart will subside. Relying on God’s power and guidance through our superiors and the Local Ordinary, we wholeheartedly obey, trust and cooperate with them.

An unforeseen appointment for Mary was the Annunciation incident which She open-heartedly received, thanks to God’s power and love in which She steadfastly trusted. Then there were many accumulable waves: Her husband Joseph had felt wretched, Her family had been in danger of breaking up … After the stabilization, the complications turbulently had risen again: She must return to Her hometown in Bethlehem, She bore Her Son at the field, and hugged Her newly-born Son for fleeing from danger, and She was disregarded in Nazareth … finally, She was a solitary old mother and witnessed Her Son suffering a cruel death sentence in His youth. Mary “surfed together with Jesus” in all Her life incidents and thanks to them, all humanity has been brought by Her to the shore of saving grace.

LIVE THE GOOD NEWS WITH MARY

Together with Mary, I persevere in seeking God’s presence and  fellowship in the present moment, specially while facing the difficulties and challenges.

PRAY WITH MARY

O Mary, help me so that I’m aware of incessant obedience and trust in Jesus’ presence and fellowship through my Local Ordinary at present. Amen.

O Mary conceived without sin
Pray for us who have recourse to You.

[1] X. 1V19,1-8.tt…

()

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *