fbpx

TRỞ THÀNH VINH SƠN PHAOLÔ

Bạn thân mến,
Chúng ta đã cùng “cầu nguyện 15 ngày với thánh Vinh Sơn Phaolô”, nhân dịp lễ giỗ thứ 363 của ngài. Không nhiều thì ít, chúng ta khâm phục ngài là một vĩ nhân của đức bác ái, phục vụ Chúa Kitô nơi người nghèo không biết mệt mỏi, trong thời đại của ngài, cho tới giây phút cuối đời.
Người nghèo chịu đau khổ trong thời đại chúng ta ngày nay vẫn đa dạng và nhiều không kém gì thời đại của ngài. Làm sao để có nhiều Vinh Sơn Phaolô nữa đây? Dĩ nhiên chúng ta không nên tự so sánh bản thân mình với ngài, nhưng hãy để cho tình thương người nghèo của ngài truyền cảm hứng cho chúng ta.
Mời bạn xem video này và xin Chúa giúp chúng ta trở thành những Vinh Sơn Phaolô trong thời đại hôm nay.

()

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *