fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 19.05.2024 – CHÚA NHẬT

19.05.2024 – CHÚA NHẬT

LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

Ga 20,19-23

“Người thổi hơi vào các ông và bảo:
‘Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần’.”
(Ga 20,22)

ĐỌC TOÀN BÀI PHÚC ÂM

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Sách Tông đồ Công vụ thuật lại sự kiện lớn lao đã xảy ra trong ngày lễ Ngũ Tuần sau khi Chúa Giêsu đã về trời: “Mọi người đang tề tựu ở một nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. Rồi…những lưỡi lửa đậu xuống từng người một. Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần.”[1] Nhưng không phải đến ngày Lễ Ngũ Tuần này, các Tông đồ mới được nhận lãnh Thánh Thần. Thật vậy, ngay sau khi sống lại, Chúa Giêsu đã hiện ra với các Tông Đồ: “Người thổi hơi vào các ông và bảo: ‘Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần’” (c.22).

Chúa Thánh Thần là QUÀ TẶNG quý nhất mà Chúa Giêsu trao cho các Tông đồ ngay sau khi Phục Sinh, bởi vì Người biết các ông rất cần Chúa Thánh Thần, để có sự bình an và khôn ngoan trong việc  thi hành sứ vụ Người sắp trao cho họ. Chúa Cha đã trao phó cho Người sứ mạng cứu độ thế gian, và giờ đây, Người trao lại cho các Tông đồ chính sứ mạng của Người: “Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em” (c.21).

Chúa Giêsu được Chúa Cha sai đến “không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.”[2] Giờ đây, Chúa Giêsu cũng sai các môn đệ vào thế gian để tha tội và chữa lành, nhờ quyền năng Thánh Thần: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ”(cc.22-23). Chúng ta nhớ lại: “Đức Giêsu được ông Gioan Tẩy Giả giới thiệu là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa bỏ tội lỗi, ban ơn tha tội. Các môn đệ sẽ tiếp tục sứ mạng của Chúa Giêsu là sứ mạng ban ơn tha tội. Quyền năng mà các ông lãnh nhận được liên kết với Thánh Thần, Đấng thanh luyện và ban sự sống.”[3]

Là Tình yêu đầy quyền năng, Chúa Thánh Thần thanh tẩy tội lỗi, ban ơn thánh hóa, uốn nắn và sửa chữa những sai lầm cứng cỏi, chữa lành mọi thương tích nơi hồn xác chúng ta.[4] Với nguồn ân sủng vô cùng dồi dào được kể thành 7 ơn: Khôn Ngoan, Hiểu Biết, Thông Minh, Lo Liệu, Sức Mạnh, Đạo Đức và Kính Sợ Chúa,[5] Chúa Thánh Thần tác động nơi mỗi người hay mỗi cộng đoàn, ban cho họ những đặc sủng hết sức đa dạng và phong phú, để phục vụ ích chung của Giáo Hội, như trong một thân thể duy nhất.[6]

Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta hay quên vai trò quan trọng của Chúa Thánh Thần và ít cầu nguyện với Người. Hãy xin Người soi sáng cho biết phải làm gì, nghĩ gì, nói gì; khi nào phải thinh lặng, khi nào phải lên tiếng… sao cho đẹp lòng Thiên Chúa. Sống theo sự dẫn dắt của Người, ta sẽ được hưởng bình an, và lan tỏa bình an đến mọi nơi.

Ngay từ buổi Truyền Tin, Chúa Thánh Thần đã rợp bóng trên Mẹ Maria. Kể từ đó, Mẹ hiện diện ở đâu, thì nơi ấy có Chúa Thánh Thần: Mẹ đến thăm bà Elisabeth, thì cả nhà (bà, thai nhi Gioan và ông Dacaria) được đầy Thánh Thần.[7] Mẹ trở nên mềm dẻo dưới sự dẫn dắt của Người. Dưới chân thập giá, chính Chúa Thánh Thần trao ban cho Mẹ khả năng tha thứ cho những người đã trực tiếp gây ra cái chết tức tưởi và oan ức của Chúa Giêsu; Mẹ cũng tha thứ cho các Tông đồ đã bỏ trốn hoặc chối Thầy; Mẹ hiện diện và cầu nguyện cùng với các ông để chờ đón Chúa Thánh Thần ngự xuống.

 SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Noi gương Mẹ, tôi khiêm tốn cầu xin cho được các hoa trái của Thánh Thần: Bác ái, Hoan lạc, Bình an, Nhẫn nhục, Nhân hậu, Từ tâm, Trung tín, Hiền hoà, Tiết độ…[8]

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ cầu cùng Chúa Thánh Thần ban cho con đầy tràn các ơn, nhất là khả năng biết tha thứ cho người khác và cho chính mình. Xin cũng giúp con biết ngoan ngoãn, vâng nghe Chúa Thánh Thần như Mẹ. Amen.

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

——–o0o——–

May the 19th 2024

   PENTECOST SUNDAY

 Jn 20,19-23

“He breathed on them, and said to them:
‘Receive the Holy Spirit’”.
(Jn 20,22)

CONTEMPLATE MARY LIVING THE GOOD NEWS

The Acts of the Apostles Book narrated a great incident which happened on the Pentecost Feast Day, after Jesus was taken up into heaven: “Suddenly a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. They saw what seemed to be tongues of fire that … rested on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit.[9] But it wasn’t when this Pentecost Feast Day came, then the Holy Spirit was received by the Apostles. Right after rising up, Jesus indeed appeared to the Apostles: “He breathed on them, and said to them: Receive the Holy Spirit’” (s.22).

The Holy Spirit is the most precious GIFT that the Apostles had been given by Jesus right after His Resurrection, since He knew that the Holy Spirit is very necessary to them, so that they have the peace and wisdom for executing the mission which they would be about to be entrusted by Him. Jesus was entrusted by His Father with the mission of world salvation, and His own one had been now entrusted to the Apostles: “As the Father has sent me, I also send you” (s.21).

Jesus was sent by the Father “not to condemn the world, but that the world, through His Son, might be saved.[10] The disciples now were also sent by Jesus into the world to forgive sins and heal, thanks to the Holy Spirit’s power: “Receive the Holy Spirit. If you forgive anyone’s sins, they are forgiven; if you retain anyone’s sins, they are retained” (s.22-23). We remember that: “Jesus was introduced by John the Baptist as Lamb of God, Who takes away the sins of the world and grants the forgiving grace for sins. The disciples would continue Jesus’ mission that is the remission of sins. They received the power which has been associated with the Holy Spirit, Who purifies and bestows life.[11]

As powerful Love, the Holy Spirit cleanses sins, grants the sanctifying grace, bends and corrects the stubborn mistakes, heals all the wounds in our soul and body.[12] With the exceedingly abundant source of grace which is listed as seven gifts: Wisdom, Understanding, Knowledge, Counsel, Fortitude, Piety and Fear of the Lord,[13] the Holy Spirit has impacted on each person or each community on whom He has bestowed the extremely diverse and abundant charismas, for serving the common profit of the Church, as in only one body.[14]

In our everyday life, we often forget the important role of the Holy Spirit to Whom we rarely pray. Let’s ask Him to clarify us, so that we’re aware of what must be done, thought and spoken; when we have to keep silent and when to speak up… in such a way as to please God. Living in accordance with His guidance, we’ll enjoy the peace which will be spreading everywhere.

Right from the Annunciation, Mary had been overshadowed by the Holy Spirit. Since then, She’s present anywhere, the Holy Spirit is there: Mary came to visit Elisabeth, all of her household (herself, fetus John and Zacharias) had been full of the Holy Spirit.[15] Mary became flexible under the Holy Spirit’s guidance. At the cross foot, She was granted by the Holy Spirit Himself the ability to forgive those who directly caused Jesus’ painful and unjust death; Mary forgave as well the Apostles who fled and denied their Master; She had been present and had prayed with them to the Holy Spirit for Whom they had been waiting.

LIVE THE GOOD NEWS WITH MARY

Imitating Mary, I humbly beseech the Holy Spirit’s fruits: Love, Joy, Peace, Patience, Kindness, Goodness, Faithfulness, Gentleness and Self-Control…[16]

PRAY WITH MARY

O Mary, pray to the Holy Spirit by Whom I’ll be bestowed full of graces, especially the ability to forgive the others and myself. Help me also to be aware of docility, obedience to the Holy Spirit as Yourself. Amen.

O Mary conceived without sin,
Pray for us who have recourse to You.

 

[1] Bài Đọc I, Cv 2,1-4

[2] Ga 3,17

[3] Kinh Thánh, Ấn bản 2011, trang 2398, phần Chú giải

[4] Ca Tiếp Liên

[5] GLHTCG số 1831

[6] Bài Đọc II, 1 Cr 12,3b-7.12-13

[7] Lc 1,15.42.67

[8] Gl 5,22-23

[9] First Reading, Acts. 2,1-4

[10] Jn 3,17

[11] Bible, Edition 2011, page 2398, Annotation Section

[12] Sequence

[13] CCC. n.1831

[14] Second Reading, 1 Cr 12,3b-7.12-13

[15] Lc 1,15.42.67

[16] Gl 5,22-23

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *