fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 03.06.2024 – THỨ HAI TUẦN IX THƯỜNG NIÊN

03.06.2024 – THỨ HAI TUẦN IX THƯỜNG NIÊN

Mc 12,1-12

 “Ông chỉ còn một người nữa là người con yêu dấu:

người này là người cuối cùng ông sai đến gặp họ.”
(Mc 12,6)

ĐỌC TOÀN BÀI PHÚC ÂM

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Khi chọn Israel làm Dân Riêng, Thiên Chúa đã hướng dẫn họ trong suốt dòng lịch sử, để họ trở nên gương mẫu cho mọi dân tộc. Họ có nhiệm vụ phát huy công lý, tinh thần trách nhiệmtình huynh đệ cho các dân khác noi theo để được cứu độ. Đó là “hoa lợi” mà Thiên Chúa muốn thu được nơi Israel. Nhưng họ đã không quan tâm đến các dân tộc khác, họ tưởng rằng chỉ mình họ mới được cứu độ. Thiên Chúa đã sai các ngôn sứ đến để nhắc nhở họ. Họ đã không nghe và bách hại các ngài.[1] Cuối cùng, Thiên Chúa đã sai chính Con Duy Nhất của Người đến, với hy vọng họ sẽ nghe Người và làm theo ý Chúa để được cứu độ. Nhưng tiếc thay!…

Thiên Chúa như ông chủ yêu thương chăm sóc vườn nho của mình: Ông đã chọn giống tốt để trồng, rào giậu, làm bồn đạp nho và xây cả tháp canh. Rồi ông cho tá điền thuê để canh tác, chỉ cần họ nộp huê lợi cho ông theo thỏa thuận. Thế nhưng các tá điền đã không nộp hoa lợi, lại còn giết các tôi tớ và cả người con duy nhất của ông chủ!

Mỗi người chúng ta là một tá điền. Thiên Chúa yêu thương và tín nhiệm trao cho chúng ta cả vũ trụ này, nhưng lắm khi ta không muốn sinh hoa lợi cho Chúa. Trào lưu “cá nhân chủ nghĩa” cho mình làm chủ mạng sống, làm chủ xã hội và cả thế giới khiến con người sống tham lam, ích kỷ, vun quén cho lợi ích của riêng mình. Để dâng lại cho Thiên Chúa những hoa lợi như Người mong muốn, chúng ta cần tin vào Chúa Giêsu, sống theo lối sống của Người: công bình, bác ái, khiêm nhường, thứ tha… Chúng ta sử dụng các ơn Chúa ban như một người quản lý trung tín và khôn ngoan, để làm vinh danh Chúa và giúp ích cho tha nhân.

Nhờ Chúa Giêsu, chúng ta được biết Thiên Chúa “đã dùng vinh quang và sức mạnh của mình mà kêu gọi chúng ta”[2]  và Người không ngừng ban ơn giúp sức, để chúng ta “thoát khỏi cảnh hư đốn do dục vọng gây ra trong trần gian”[3] mà sống thánh thiện, vì đã được thông phần bản tính Thiên Chúa trong Đức Giêsu. Như thế, ta cũng đồng thời có trách nhiệm loan báo Tin Mừng cho mọi người chưa biết Chúa, để họ cùng được tham dự vào sự sống của Thiên Chúa và dự phần ơn cứu độ với ta. Cả cuộc sống của Chúa Giêsu ở trần gian chỉ nhằm thực thi một sứ mạng, và mỗi “tá điền” chúng ta cần đón nhận và tham dự vào sứ mạng đó của Người, đó là làm cho mọi người nhận biết Thiên Chúa: “sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giê-su Ki-tô.[4] 

Mẹ Maria chính là vườn nho sai trái mà Thiên Chúa đã “đầu tư” vào đó tất cả những ân sủng lớn lao của Người. Mẹ đã luôn trung tín như sứ thần Gabriel đã công nhận rằng: “Bà đẹp lòng Thiên Chúa”.[5] Mẹ ý thức tất cả những gì mình “có” đều thuộc về Thiên Chúa, và Mẹ sẵn sàng dâng lại cho Chúa chính bản thân mình khi Chúa muốn Mẹ cộng tác vào công trình cứu độ: “Này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm nơi tôi…[6] Mẹ đã sinh hoa lợi lớn nhất là chính Chúa Giêsu Cứu Thế, là sự Bình An và Ơn Cứu Độ cho nhân loại.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Noi gương Mẹ, ý thức trách nhiệm sinh hoa lợi cho Thiên Chúa, tôi

  • Đem hết khả năng với lòng yêu mến vào công việc Chúa trao phó.
  • Xét mình mỗi buổi tối để tạ ơn và xin lỗi Chúa.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin giúp con nhận biết những ơn riêng Chúa ban cho con, biết dùng những ơn ấy để làm vinh danh Chúa và phục vụ tha nhân như ý Chúa muốn. Xin Mẹ gìn giữ Giáo Hội luôn kiên vững trong niềm xác tín vào một mình Chúa Giêsu là Đấng Cứu độ duy nhất được Chúa Cha sai đến. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

[1] X. Lời Chúa cho mọi người, phần chú giải trang  1699

[2] Bài Đọc I, 2Pr 1,3-4

[3] Nt.

[4] Ga 17,3

[5] Lc 1,30

[6] Lc 1,38

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *