fbpx

CÙNG MẸ TÔN THỜ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

THÁNG 6 – KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Theo Phúc Âm thánh Gioan, trong bữa tiệc ly, “trong số các môn đệ, có một người được Đức Giê-su thương mến. Ông đang dùng bữa, đầu tựa vào lòng Đức Giê-su[1]. Ngày hôm sau, ở bên chân thập giá, có thân mẫu và môn đệ Chúa Giêsu thương mến đứng bên cạnh[2]. Vậy Gioan cũng là người chứng kiến: “…Một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra.”[3]

Vết thương mở rộng nơi cạnh sườn Chúa Giêsu mời gọi chúng ta khám phá mối tình mãnh liệt và nhiệm mầu đã nung nấu trái tim Chúa Giêsu suốt đời. Chính từ trái tim bị lưỡi đòng khai mở mà phát sinh trong Giáo Hội lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Chúng ta được mời gọi lên đường hành hương đến trái tim Chúa Giêsu, để gặp gỡ Chúa Giêsu và được Người đổ tràn đầy tâm hồn chúng ta sự hiện diện của Người, thậm chí trong những chỗ sâu kín nhỏ bé nhất và tâm hồn chúng ta sẽ là một tâm hồn theo ý Người: nhân hậu, khiêm nhường, hy sinh, tha thứ…[4]  

THÁNH TÂM, NGUỒN SUỐI HỒNG ÂN

Ôi Giêsu dịu dàng nhân hậu

Trái tim Người nung nấu Lửa Yêu

Vòng gai rướm máu đã nhiều

Tội con xúc phạm bao điều…Chúa tha!

Mũi giáo đâm, chan hoà Máu – Nước

Thanh tẩy con cho được trắng ngần

Thánh Tâm, nguồn suối hồng ân

Cho con no thoả muôn phần khát mong

Ôi Giêsu, nép trong Tim Chúa

Hồn con được chan chứa ủi an

Kẻ lao nhọc được thanh nhàn

Người đang nặng gánh được tràn sức thiêng

Ôi Thánh Tâm tự khiêm tự hạ

Xin dạy con một dạ kính thờ

Thánh Tâm lân tuất vô bờ

 Nơi con nương náu trong giờ lâm chung.

M. Đơn Thành

 [1] Ga 13,23

[2] Ga 19,26

[3] Ga 19,34

[4] Cha Tomaz Mavric, CM – Thư mùa chay 2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *