TIN TƯỞNG NHƯ ĐỨC MẸ

 NOI GƯƠNG ĐỨC MẸ MARIANHÂN ĐỨC THỨ BA: TIN TƯỞNG NHƯ ĐỨC MẸ Mẹ Maria được bà Elisabeth ca tụng là có phúc do đức tin của Mẹ. Thánh Albertô Cả đã nói trong cuộc thương khó của Chúa Giêsu, các môn đệ chìm vào sự nghi ngờ; riêng mình Mẹ đứng vững trong đức tin. Đức tin là một ân huệ và là một nhân đức. Nó là ân huệ vì đến từ Thiên Chúa, như là ánh sáng Ngài chiếu tỏa vào linh hồn. Nó là nhân đức khi linh hồn sống đức tin. Một người Kitô hữu …

Tiếp tục đọc

YÊU MẾN NHƯ ĐỨC MẸ

NOI GƯƠNG ĐỨC MẸ MARIANHÂN ĐỨC THỨ HAI: YÊU MẾN NHƯ ĐỨC MẸ  – Đức Kitô đã ban cho chúng ta một điều răn mới: yêu mến Thiên Chúa hết lòng và yêu tha nhân như chính mình. Đức Mẹ đã thực thi trọn vẹn giới răn kép này. Theo thánh Bênađô, tình yêu của Chúa Giêsu đi vào tâm hồn Mẹ như một lưỡi gươm xuyên thâu phần này tới phần kia, để không có một nếp gấp hay một mép gấp sâu nào mà không có vết thương tình yêu. Trái tim của Mẹ trở thành lửa và …

Tiếp tục đọc