fbpx

Bài suy niệm Thứ tư Tuần 3 MC

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 5,17-19)
Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời.”

Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:
“Thiên Chúa đã chọn Israel làm dân riêng của Ngài và ban cho họ Lề luật để tuân giữ. Đối với họ, nhiệt thành tuân theo lề luật là một cách thể hiện lòng yêu mến đối với Thiên Chúa.”[1] Chính Chúa Giêsu đã thực hành việc tuân giữ luật, cùng với Đức Mẹ: Về Belem để tuân hành luật kiểm tra dân số, chịu phép cắt bì, dâng vào Đền thờ, đi lễ Đền thờ năm 12 tuổi…(Lc 2, 1-52) và chắc chắn, Ngài đã cùng với Mẹ tuân giữ tất cả mọi luật lệ đạo đời, như mọi người nhưng vượt trên mọi người về hình thức và cả lòng yêu mến đối với Thiên Chúa và tha nhân. Bởi lẽ không ai hiểu biết ý Thiên Chúa cho bằng chính Chúa Giêsu – “Con Một yêu dấu và đẹp lòng Chúa Cha mọi đàng!” (Mt 17,5). Ngoài ra, cũng không ai có thể hiểu biết ý Chúa Giêsu cho bằng Đức Mẹ, Người đã cưu mang và sinh hạ Chúa. Chính Chúa Giêsu đã tuyên bố về Mẹ Ngài: “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.” (Lc 8,21). Chúa Giêsu đã tuân phục Chúa Cha “cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự” (Pl 2,8), thì Mẹ Ngài cũng vâng phục thánh ý Chúa như một Nữ tỳ trung tín: “tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1,38), để rồi sau đó “hồn bà, mũi gươm sẽ đâm thâu – ngõ hầu ý nghĩa của nhiều tâm hồn phải bày ra” (Lc 2,35)[2]

Sống Tin Mừng với Mẹ:
Theo tính tự nhiên, chẳng ai trong chúng ta lại thích khép mình vào kỷ luật. Nhưng Lề Luật (Luật của Thiên Chúa) luôn có giá trị nâng cao phẩm giá của những ai thi hành Lề Luật ấy. Mẹ Maria đã luôn yêu mến và thực thi ý Chúa, Mẹ cũng dạy chúng ta làm theo Lời Chúa : “Người có bảo gì, cứ làm theo” (Ga 2,5). Nếu tôi muốn chứng tỏ lòng yêu mến Đức Kitô, tôi không thể không tuân giữ luật Chúa : “Quả thật, yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người” (1Ga 5,3), đồng thời nhắc nhở anh chị em tôi yêu mến Chúa, yêu thương nhau. Tôi sẽ cảm nếm niềm vui như Mẹ.

Hành động như Mẹ:
Rủ một vài người bạn cùng nhau dành đủ thời gian để tham dự trọn vẹn những thánh lễ ngày Chúa nhật.

Cầu nguyện với Mẹ:
Lạy Mẹ Maria, chúng con thường thích được tự do, nhưng những gì mà tự do ngoài giới luật đem lại,chỉ làm cho phẩm giá của con bị hạ thấp xuống Xin Mẹ dạy con luôn ý thức về phẩm giá của con là con người, và khi tuân giữ lề luật yêu thương của Chúa, phẩm giá của con lại được nâng lên là con cái Thiên Chúa nữa.

“Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.”

————————————————————————-

[1] http://www.vncatholic.net/le-luat-va-truyen-thong/

[2] http://vntaiwan.catholic.org.tw/vnbible2/luca/luca02.htm Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *